SCP-PL-040
ocena: +8+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-040

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Aktualnie obiekt nie jest zabezpieczony przez Fundację, trwają próby pozyskania. Przygotowano dedykowaną przechowalnię skonstruowaną w całości z wygładzanych szklanych paneli. Ma ona kształt sferyczny i osadzona jest w systemie [64] walców nieustannie pracujących z prędkością 5000 obrotów na minutę. Wszystkie te środki mają uniemożliwić obiektowi zmianę położenia w osi Y, a także utrzymywać go w ciągłym ruchu.

Jeżeli obiekt znajdzie się poza przechowalnią ZMFO Tau-7 "Pancerni" zobowiązana jest do ciągłych poszukiwań obiektu i prób jego schwytania (Szczegóły w Procedurach Konfrontacji). Ze względu na zaobserwowane osłabienie działania podmiotu przewiduje się że do ██/██/20██ zostanie on pozyskany.

Opis: Obecność podmiotu rejestruje się tylko i wyłącznie w ████████ ██████████████ (Województwo Świętokrzyskie) w godzinach 21.30 — 5.30. Obiekt nie przeprowadza manifestacji, jeżeli w promieniu 20 [m] dowolna istota świadoma zdolna do zapamiętywania informacji znajduje się poza zamkniętym pomieszczeniem. Rodzaj pomieszczenia, jego wyposażenie i ewentualne otwory nie mają znaczenia, jeżeli istota nie może go opuścić. EDYCJA: Możliwości obiektu prawdopodobnie słabną. W aktualnym stanie wymaga jedynie 10 [m] odległości od żywej istoty, pojawia się również w godzinach 22.15 — 4.50. Szacuje się, że wpływ na ten fakt ma nasilenie starań Fundacji dotyczących pozyskania obiektu.

Obiekt może posiadać od ~2 [m] do ~█0 [m] wysokości, jest ona zmienna i dokładnie nieznana. Ma szczupłą sylwetkę, smoliście czarną skórę oraz cztery kończyny zakończone bliżej nieokreślonymi częściami. Głównym atrybutem podmiotu jest jego wysoka prędkość (Patrz: Procedury Konfrontacji) oraz zdolność do zmiany długości swoich kończyn. Najprawdopodobniej obiekt posiada nadnaturalne zdolności telekinetyczne i możliwości wpływania na umysł, nie zostało to jednak potwierdzone. Podczas interakcji nie korzysta z nich w żaden sposób. Fakt fizycznej namacalności obiektu jest tematem spornym.

Manifestacja obiektu przejawia się poprzez powolny ruch mający na celu zmianę położenia w pionie. Najczęściej odbywa się poprzez wchodzenie i schodzenie z dowolnego budynku, którego wysokość przekracza 15 [m]. Podmiot wychodzi z miejsca nieobserwowanego przez żadne zautomatyzowane środki ochrony. Wspina się/schodzi z konstrukcji i ukrywa się w punkcie nieobserwowanym. Od zachowania standardowego mogą wystąpić 2 wyjątki: W razie obserwacji oraz interakcji.

 • Jeżeli obiekt został zauważony przez istotę świadomą/urządzenie rejestrujące, natychmiast zrównuje się z poziomem ziemi. Rozpoczyna powolne podążanie w kierunku obserwatora. Urządzenia elektroniczne po około 50% drogi wykazują silny szum biały wywołany uszkodzeniem podzespołów. Nieznany jest sposób, w jaki obiekt wywołuje tak rozległe zniszczenia bez kontaktu fizycznego, przypuszcza się działanie sił zewnętrznych. Jeżeli obserwatorem była istota świadoma, obiekt wykona identyczne czynności, co w pierwszym przypadku. Obserwator dozna silnego uczucia lęku przeradzającego się w panikę. Mdleje w odległości od obiektu wynoszącej mniej niż 10 [m]. Po kontakcie z obiektem niemożliwe staje się namierzenie obserwatora, najprawdopodobniej [USUNIĘTO].

Pozyskanie fotografii obiektu jest możliwe z wykorzystaniem SCP-PL-███. Z nieznanych przyczyn są one jednak wyjątkowo niskiej jakości. Nie dochodzi również do uszkodzenia aparatury fotograficznej.

 • Jeżeli obiekt został zaatakowany (Z eksperymentów wynika, że niemożliwe jest przeprowadzenie innego rodzaju interakcji), natychmiast przyjmuje rozmiar zbliżony do 2 [m] (Prawdopodobnie mniejszy, nie można jednak dokonać dokładnych pomiarów ze względu na prędkość obiektu) i zaczyna uciekać. Może wówczas osiągnąć prędkość ██ [km/h]. Ostrzał z broni palnej jest nieskuteczny, gdyż pociski zdają się przenikać przez obiekt. Skanery podczerwone, magnetyczne i ultrafioletowe nie wykazują skuteczności w próbach namierzenia podmiotu. Bezpośrednie uderzenie mechaniczne jest jednak w stanie uszkodzić obiekt, sądząc po wydawanych wokalizacjach jest ono kilkukrotnie bardziej bolesne względem takiego samego ciosu odczuwanego przez człowieka. Niezależnie od odniesionych obrażeń obiekt utrzymuje tempo ucieczki kończąc ją w miejscu chwilowo niedostępnym dla ścigających.

Nieznany jest cel przeprowadzania manifestacji.

Procedury Konfrontacji: Poniżej znajdują się dokładne dane mające wspomagać agentów polowych i/lub MFO w starciach z obiektem. Nie są objęte restrykcjami i mogą być udostępnione dowolnemu personelowi o poziomie upoważnienia 1 i wyższym. W razie pozyskania zostaną usunięte.

 1. Ze względu na możliwość utraty personelu o wysokim poziomie upoważnienia, po zmroku zaleca się pozostawanie w domach i szczelne zasłanianie okien. W wyjątkowych sytuacjach między budynkami należy przemieszczać się w [3] osobowych grupach z przynajmniej [1] członkiem personelu ochronnego.
 2. W razie samotnego zarejestrowania obiektu należy natychmiast schować się za dowolnym ciężkim obiektem, nadać sygnał alarmowy i zażyć preparat amnezyjny klasy C. Adnotacja: Zauważono, że podmiot odpuszcza sobie ściganie obiektów niezdolnych zapamiętać detale jego wyglądu.
 3. W razie grupowego zarejestrowania obiektu należy nadać sygnał alarmowy i rozejrzeć się za przedmiotem mogącym służyć za broń obuchową.
 4. Kategorycznie nie wolno wysyłać za obiektem grup pościgowych mniejszych niż [4] osoby. Podczas pościgu i do 30 [min] po jego zakończeniu członkowie grupy muszą poruszać się parami. W razie utraty kontaktu z osobą współpracującą należy natychmiast zaprzestać prób poszukiwań oraz zażyć preparat amnezyjny klasy C. Personel nieodnaleziony w przeciągu [12] godzin należy uznać za zaginiony.
 5. Ze względu na nieskuteczność oraz uszkodzenia otoczenia (Narażanie Fundacji na dodatkowe koszty i/lub dekonspirację) zabrania się otwierania do obiektu z broni palnej lub miotanej. Wszelkie próby zadania obrażeń muszą być przeprowadzone bronią białą.
 6. Każdy pracownik Fundacji mający fizyczny kontakt z obiektem zobowiązany jest do poddania się [24] godzinnej kwarantannie. Niezastosowanie się nakazuje wysłanie pracownika na dodatkowe badania psychiczne.
 7. Ze względu na wysoką prędkość obiektu podczas rejterady oraz nietypowy teren po jakim się porusza, zaleca się wykorzystywanie dowolnych szybkich pojazdów jednośladowych podczas pościgu. Jeżeli pojawi się taka możliwość, obiekt cały czas powinien być oświetlony reflektorem punktowym helikoptera (Nie jest to wymagane do skutecznej pogoni.)
 8. Celem pościgu jest uszkodzenie jednej kończyny podmiotu by uniemożliwić dalszą ucieczkę. Personel objęty żądzą destrukcji i/lub odmawiający wykonywania poleceń należy natychmiast skierować na badania psychiczne.
 9. Pod groźbą wydalenia z Fundacji i/lub terminacji kategorycznie zabrania się innych prób interakcji, niż złamanie kończyny. Próby rozmowy/dotyku/konsumpcji/[ZMIENIONO] należy interpretować jako "Działanie na rzecz zniszczenia Fundacji".
 10. [Ostatnia edycja: ██/██/20██] Ze względu na znaczne zmniejszenie dewastujących możliwości obiektu zaostrza się wszelkie działania związane z próbami jego pozyskania. Personel ochronny uzyskuje tym samym zezwolenie nawet na samotne atakowanie podmiotu, przy czym wzywa się nadal do zachowania szczególnej ostrożności.

— Naukowiec nadzorujący, dr ████████.

Dodatek dot. Procedur Przykrywkowych: Ze względu na niedopatrzenie w zabezpieczeniach serwera (Ogólne uszkodzenie spowodowane przerwą w dostawie zasilania, brak osób odpowiedzialnych) do Internetu wyciekły dwa filmy rejestrujące SCP-PL-040. Dzięki szybkiej reakcji agentów Fundacji udało się wykorzystać zmienioną wersję Procedury Przykrywkowej 4 do zatuszowania oryginalnego pochodzenia projektu. Wykorzystano panującą wówczas modę na tzw. "Slender Mana" (Wysoki, blady mężczyzna bez twarzy.). Animacje miały być wygenerowane komputerowo celem wzbudzenia strachu u internautów. Oba filmy do dziś cieszą się pewną popularnością na dedykowanych stronach i forach.

Elementem Procedury Przykrywkowej było podanie Rosji za kraj pochodzenia podmiotu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported