SCP-PL-047-ARC
ocena: +4+x

Strona została oznaczona do usunięcia; jednakże, administracja jednogłośnie postanowiła przenieść raport do archiwum, powodem jego znaczenia dla Polskiej Filii jako pierwszy polski raport SCP.

Po więcej informacji odnoście zarchiwizowanych SCP, prosimy sprawdzić FAQ lub hub Archiwum SCP

SCP-047-ARC.jpg

Zdjęcie SCP-PL-047 wykonane przez Aleksandra B████████. Wpatrywanie się w oczy podmiotu na fotografii nie wywołuje żadnych długotrwałych efektów oprócz [USUNIĘTO].

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-047-ARC

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-047 jest przechowywany w pomieszczeniu, które rozmiarem odpowiada jadalni w typowym mieszkaniu jednorodzinnym (5 [m] × 6 [m] x 3 [m]). Pomieszczenie należy zaopatrzyć w stały dostęp do tlenu, najlepiej wpompowywanego wprost z powierzchni (dogodne warunki panują w Skrzydle Zachodnim, Ośrodku ██; ewentualną alternatywę stanowi [PRZEDAWNIONO]).

Pomieszczenie jest zaopatrzone w jedną (1) kuwetę, dwie (2) miseczki (jedna wypełniona kocią karmą, druga — wodą), jeden (1) drapak, jedno (1) posłanie w postaci materaca nakrytego wełnianym kocem, jedno (1) krzesło oraz co najmniej jedno (1) okno z parapetem wewnętrznym. Okno musi pozostać uchylone, sugerując podmiotowi, że właśnie przez nie dostarczany jest tlen. Po drugiej stronie okna należy ustawić panoramiczne malowidło (posiadające co najmniej 7 metrów szerokości, 5 wysokości i znajdujące się w odległości nie większej niż 2 cm od szyby) przedstawiające łąkę bądź polanę. 5 lamp za malowidłem, świecących ze skutecznością świetlną wynoszącą 12 lumenów/wat, musi pozostać włączonych przez 12 godzin — po tym czasie należy je wyłączyć (wyłącznik do dyspozycji dyżurującego ochroniarza) i włączyć ponownie, gdy upłynie kolejne 12 godzin. Kategorycznie zabrania się [ZMIENIONO].

Drzwi prowadzące do pokoju SCP-PL-047 wykonane są z mahoniu. Aby uniemożliwić podmiotowi opuszczenie pomieszczenia, wskazane jest zastosowanie klamko-gałki.
Wejścia do pokoju podmiotu musi strzec jeden (1) wykwalifikowany ochroniarz Fundacji. W przypadku awarii któregokolwiek z systemów zapewniających SCP-PL-047 dopływ tlenu bądź symulację światła słonecznego, lub gdy słyszalne stanie się syczenie i drapanie w drzwi, pracownik personelu posiadający 3. poziom upoważnienia musi, w asyście ochroniarza, wrzucić do pokoju podmiotu 20g świeżej kocimiętki, po czym, nie nawiązując kontaktu wzrokowego, natychmiast zamknąć drzwi, co pozwoli wrócić SCP-PL-047 do stanu spoczynku.

Jeśli podczas wykonywania tej czynności zostanie nawiązany kontakt wzrokowy z podmiotem, należy bezzwłocznie poinformować dr. ███████ albo, w sytuacji krytycznej, zneutralizować pracownika. Jeśli kontakt wzrokowy nawiążą wszystkie osoby przebywające w pobliżu i podmiot wydostanie się na wolność, należy zastosować procedurę 047/3.

Opis: SCP-PL-047 jest drewnianą rzeźbą przedstawiającą kota, która prawdopodobnie wykonana została z drewna sosnowego, a następnie pomalowana farbą olejną. Mierzy około pół metra. Sprzedano tylko jeden egzemplarz SCP-PL-047 (dane z 07/11/████r.), choć, jak ustalono później, wyprodukowano [UTAJNIONO].

Pozyskanie: Podmiot odnaleziono 21 października ████r. w █████████████████ (Rosja), po tym jak Agenci Fundacji zostali poinformowani o "spadających ptakach" (cyt. z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z zaniepokojoną sąsiadką; kobiecie podano środek amnezyjny klasy C) w okolicach willi zamożnego biznesmena Aleksandra B████████.
W ogrodzie przed posiadłością odnaleziono pięćdziesiąt trzy (53) martwe ptaki z rodziny ██████, zaś wewnątrz — ciało B████████ oraz SCP-PL-047. Po nawiązaniu kontaktu wzrokowego z podmiotem, Agent C██████ brutalnie pobił i próbował [EDYTOWANO] Agenta T██████ (patrz Incydent 047-1). Oględziny posiadłości B████████ (w szczególności zbadanie zawartości jego dziennika) przybliżyły personelowi naukowemu sposób działania SCP-PL-047 (patrz Dodatek 1). Podmiot odnaleziono w jadalni rezydenta, niespełna metr od jego ciała. Przepytując kolejnych sąsiadów i bliskich, Agenci nie stwierdzili, by B████████ kiedykolwiek cierpiał na chorobę psychiczną, która ewentualnie usprawiedliwiałaby tak poważne [EDYTOWANO] oraz brzucha mężczyzny.


Incydent 047-1: W czasie tego incydentu dwóch Agentów Fundacji zostało poszkodowanych w wyniku konfrontacji z SCP-PL-047. Pierwszy, Agent C██████, w szale usiłował pozbawić Agenta T██████ życia oraz [USUNIĘTO]. Agent T██████ przeżył tylko dzięki szybkiej interwencji Agenta F█████, który, widząc gwałtowną zmianę zachowania Agenta C██████ po nawiązaniu kontaktu wzrokowego z podmiotem, kopnięciem przewrócił SCP-PL-047 (Agentowi udzielono reprymendy za usiłowanie zniszczenia podmiotu — dr ███████) i wezwał Mobilną Formację Operacyjną Delta-██, która całkowicie obezwładniła Agenta C██████, po czym przetransportowała go do Skrzydła Medycznego Fundacji, gdzie został przesłuchany (patrz Dodatek 2).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported