SCP-PL-048
ocena: +35+x
BurTcKp.jpg

Wojownicy strzegą granicy wioski, r. 1969.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-048

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Co 100 [m], wokół granicy SCP-PL-048, znajdują się posterunki obserwacyjne Fundacji; jedna ze stacji uznawana jest za dowódczą; zbiorowo wszystkie stanowią Teren Przechowawczy 5. Na każdym posterunku znajduje się co najmniej dwóch wartowników, a na dowódczym — trzech oraz członkowie Polowej Jednostki Badawczej Zeta 3. Menedżer projektu pełni funkcję zdalnie z Kwatery Dowodzenia 8. Propozycje projektów badawczych, o ile nie zakładają nieinwazyjnych terytorialnie metod analizy SCP-PL-048, należy przedstawiać asystentowi menedżera projektu; inne — polowemu dowódcy TP 5; w razie wyrażenia zgody na uruchomienie projektu badawczego asystent menedżera projektu sam skontaktuje się z wnioskodawcą, jeżeli tak się nie stanie, oznacza to decyzję negatywną.

Należy aktywnie i pasywnie przeciwdziałać wchodzeniu cywili do SCP-PL-048. Osoby, które wkroczyły na terytorium obiektu, należy odeskortować z powrotem na drugą stronę granicy. Osoby pochwycone przez SCP-PL-048-1 należy uznać za stracone. Strefa powietrzna nad SCP-PL-048 jest oznaczona jako wojskowa i zakazane jest poruszanie się nią jakichkolwiek statków powietrznych.

Autoryzacja 1: personel TP 5 może wykorzystywać preparaty amnezyjne klasy B i C, by usuwać z pamięci osób postronnych informacje o SCP-PL-048.
Autoryzacja 2: osoby zaproszone przez SCP-PL-048-1 mogą udać się za osobnikami do SCP-PL-048. Zobowiązane są jednak uważnie notować swoje obserwacje.

Na potencjalne próby wyjścia SCP-PL-048-1 za SCP-PL-048 należy zareagować kolejno:

 1. trzykrotnym, głośnym zawezwaniem o wycofanie się;
 2. przeładowaniem broni i głośnym ostrzeżeniem;
 3. złożeniem się do strzału i wycelowaniem broni w intruza;
 4. oddaniem strzału ostrzegawczego w powietrze;
 5. oddaniem strzałów uśmiercających w głowę intruza.

Wymagane upoważnienia:

 • Personel badawczy: 2.
 • Personel ochronny: 2.
 • Kierownik badawczy: 3.
 • Kierownik ochrony: 3.

Opis: SCP-PL-048 to niewielka wioska (2 [km2]), 24 [km] na wschód od ████████. Na obszarze znajduje się 8 powiększonych drewnianych chat, niewielki rynek oraz kopalnia (SCP-PL-048-2) nieznanego surowca. Wioskę od reszty terytorium Polski oddziela granica w formie 20 [m] pasa pola. SCP-PL-048 zamieszkany jest przez niepodobne do człowieka byty humanoidalne o wysokości ciała 5—6 [m] i szerokości 2—2,5 [m], których materiał budulcowy jest wizualnie podobny do drzewa. Rezultaty badawczej diagnostyki pośmiertnej jednego z SCP-PL-048-1 opisane są w sprawozdaniu patomorfologicznym dr █████████.

Zachowanie SCP-PL-048-1 względem ludzi jest neutralne; istoty ignorują człowieka, o ile ten nie przekroczy granicy SCP-PL-048. Osoby, które wejdą na terytorium bytów i nie zdążą wrócić na drugą stronę granicy, zostaną pochwycone przez SCP-PL-048-1, po czym zabrane do SCP-PL-048-2, gdzie do końca życia będą wykorzystywane jako robotnicy, a w razie niesubordynacji karane będą śmiercią przez nawleczenie na pal.

██.██.████ jeden z agentów Fundacji SCP, podczas eksperymentu mającego zbadać, czy byty zamieszkujące wioskę mogą opuścić jej granicę, otrzymał od nich dar w postaci wyrzeźbionej na wioskowym totemie podobizny. Przy wykorzystaniu języku gestów, SCP-PL-048-1 oprowadziły agenta po wiosce oraz SCP-PL-048-2. Szczegóły w sprawozdaniu wywiadowczym plut. ████-██████.

Socjologowie Fundacji, dr █████ i dr ██████, wykorzystując zdalne metody badawcze i opinię plut. ████-████████, zdołali podzielić populację SCP-PL-048-1 wg statusu:

 • Najwyżej w hierarchii znajduje się przywódca, którego aktywność ogranicza się wyłącznie do stania pośrodku rynku i śledzenia słońca wzrokowymi narządami receptorowymi w dzień. W nocy przywódca odżywia się i śpi w swojej chacie. Inne byty, mijając przywódcę, podnoszą ręce do góry, oddając w ten sposób hołd jego pozycji. Ani funkcje, ani motywy przywódcy nie zostały jeszcze poznane; hipotezy zakładają, iż sprawuje on pieczę nad grupą w sposób niezrozumiały bądź metodycznie niezauważalny przez człowieka.
 • Osiem kobiet znajduje się w domach i opiekuje dziećmi. Pod względem fizycznym są wysokie na 5 [m]. Kobiety nie wychodzą z domów, o ile nie jest to konieczne. Na zewnątrz znajdują się zawsze pod swoistą eskortą przez przydzielonego im mężczyznę i kierują się do innego miejsca zadaszonego. Możliwe, że przebywanie na dworze jest dla ich zdrowia szkodliwe. Mężczyźni (oprócz przywódcy) nieznacznie podnoszą ręce do góry na znak obcej kobiety, a swojej — podobnie jak w przypadku minięcia przywódcy. Relacje między kobietami są przyjazne, aczkolwiek pozbawione znamion oddawania hołdu.
 • Siedmiu wojowników. Trzech z nich strzeże na zmianę z innymi granic wioski; dwóch pracuje w kopalni; jeden pilnuje niewolników w kopalni i jeden towarzyszy przywódcy. Relacje pomiędzy wojownikami również pozbawione są znamion oddawania hołdu.
 • Piętnaścioro dzieci (1—5 [m] wzrostu) znajduje się pod opieką matki. Dzieci oddają hołd wszystkim mieszkańcom wioski, oprócz nich samych. Zapłodnienie kobiet ma miejsce prawdopodobnie 23 czerwca, a narodziny potomków — 14 września.

Dzieci dojrzewają, fizycznie sięgając 5 [m] bądź 6 [m] (w zależności od ich płci), 10 czerwca. Każda kobieta wychowuje zarówno dziecko płci męskiej, jak i żeńskiej; kobieta przywódcy wychowuje wyłącznie potomkinię. Dzieci wychodzą z chat 19 czerwca i dobierają się w pary, oprócz potomkini przywódcy, która do 23 czerwca towarzyszy wraz z matką ojcu śledzącemu w dzień słońce. 23 czerwca, w południe, poprzednie pokolenie zbiera się na rynku w okrąg i wyłania spośród siebie jednego mężczyznę, którym nie jest przywódca. Wybrany wchodzi do środka okręgu. Reszta starych osobników składa mu wtedy hołd na kolanach. W czasie od kilku do kilkunastu minut następuje oślepiający rozbłysk słońca, po którym stara generacja, oprócz wybranego mężczyzny wchodzi po raz ostatni do kopalni, by już nigdy z niej nie wyjść. Pozostały mężczyzna następnie łączy się w parę z samotną kobietą i staje się nowym przywódcą. Nie wiadomo, co dzieje się z osobnikami starej generacji.

Osobniki, które umrą przedwcześnie (np. zostaną zabite), można pozyskać do celów badawczych.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported