SCP-PL-052
ocena: +21+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-052

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-052 ze względu na niskie prawdopodobieństwo samodzielnego przełamania zabezpieczeń zlokalizowany jest wraz ze stacją nadawczą w standardowej pancernej komorze przechowawczej Ośrodka PL-13. Bezpośredni dostęp, testy i badania mogą odbywać się jedynie za zgodą dwóch niezależnych naukowców projektu SCP-PL-052.

Pod żadnym pozorem na obiekcie nie może być aktywna wartość ujemna. Personel ochronny zobowiązany jest do otworzenia ognia wobec każdej osoby usiłującej zmienić ustawienie na ujemne, niezależnie od jej poziomu upoważnienia czy wykonywanego przydziału.

Nie wymaga się dodatkowych czynności przechowawczych.

Opis: SCP-PL-052 jest urządzeniem zamontowanym w skórzanym karwaszu kontrolowanym za pomocą odbiornika w przestrzeni środkowej ręki używającego. Manipulacja odbiornikiem może zostać zablokowana lub przejęta przez zewnętrzną stację nadawczą. Wartości na odbiorniku posiadają dziesięciostopniową regulowaną skalę dodatnią i stałą trzystopniową skalę ujemną.

Spekuluje się, że źródło zasilania obiektu jest zminiaturyzowanym reaktorem fuzyjnym, jednak jego specyfikacja uniemożliwia przeprowadzenie dokładniejszych analiz. Pozyskany został w przejętym ośrodku badawczym ARGUS Inc.

Interakcja z odbiornikiem skutkuje wytworzeniem sfery wokół użytkownika niepodatnej na jakiekolwiek próby uszkodzenia; jej przekroczenie nadal będzie możliwe, jednak obiekty domyślnie znajdujące się w środku będą niemożliwe do przesunięcia bądź naruszenia. Użytkownik regulując odbiornik wyznacza okres działania sfery, przy czym wartość ta nie może wynosić więcej niż [10] lat.

Osoba użytkująca SCP-PL-052 przez cały czas funkcjonowania sfery nie będzie przejawiać potrzeb właściwych istotom żywym, będzie także ignorować wszelkiego rodzaju bodźce zewnętrzne utrzymując pozycję w jakiej aktywowała obiekt. Wrażenia po dezaktywacji obiektu są sprzeczne z zarejestrowanymi ponieważ użytkujący utrzymuje, że cała operacja nie trwa dłużej niż [10] sekund a jedyną anomalią są zmiany w lokalizacji personelu nadzorującego i/lub innych obiektów nie objętych strefą. Późniejsze badania nie wykazały żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmów osób korzystających z obiektu.

W pojedynczych przypadkach odnotowano czterokrotne przyśpieszenie starzenia obiektów zlokalizowanych wewnątrz sfery. Nie udało się ustalić katalizatora tego efektu i zakłada się, iż jest on efektem usterki w ogniwie. Wszelkie próby jego demontażu i naprawy okazały się bezskuteczne.

Założono, że możliwe jest wyliczenie wzorów, jakie stosuje obiekt podczas projekcji strefy. Badania węglowe wieku tkanek pozwalające na lepsze poznanie funkcjonowania SCP-PL-052 i, co za tym idzie, zwiększenie bezpieczeństwa eksperymentów w toku.

Adnotacja: Trwale usunięto wszystkie wpisy dotyczące operowania na wartościach ujemnych odbiornika. Wszelkie testy zakładające je zostały odwołane, a personel rozdzielono do służby przy innych projektach.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported