SCP-PL-053
ocena: +16+x
ISovYDN.jpg

Oczy podmiotu w fazie anormalnej.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-053

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-053 zabezpieczony jest w standardowej celi dla humanoidów w Biologicznym Ośrodku nr PL-14.

Należy zapewnić podmiotowi wyposażenie przechowalni w podstawowe wyposażenie i warunki bytowania. Należy dostarczyć także plik dwudziestu pięciu kartek A4 oraz jeden niebieski długopis.

Polecenia dla SCP-PL-053 przekazywać należy za pomocą głośników w przechowalni.

Dostęp do podmiotu wymaga uprawnienia w stopniu 2 lub wyższym oraz zgody udzielonej przez Dr Schwarza lub jego zastępcę.

Raz w miesiącu w okresie trzech dni pełni Księżyca nakazane jest zamykanie podmiotu w kabinie z kuloodpornego szkła znajdującej się w rogu przechowalni z otworami umożliwiającymi dopływ powietrza umieszczonymi w górnej części kabiny.

W okresie zamknięcia dostarczyć należy 3 razy dziennie pożywienie do kabiny. Proces należy przeprowadzić w asyście dwóch pracowników ochrony przez pracownika klasy D.

Zaleca się badania okulistyczne raz na miesiąc.

Opis: Podmiot to 27-letni mężczyzna, szczupły, w okularach, o wzroście 175 [cm] i wadze 59 [kg]. Dane pochodzą z dokumentów znalezionych w trakcie pozyskania oraz ze wstępnych badań lekarskich podmiotu. Badania wykazały znaczną wadę wzroku podmiotu. Musi nosić okulary.

Obiekt większość czasu spędza w swej przechowalni pogrążony w myślach, średnio 3 razy dziennie dokonując notatek na kartkach. Analiza zapisków wykazała szereg rozmyślań na tematy egzystencjalne oraz dotyczące fazy anormalnej.

Obiekt jest oszczędny w komunikacji werbalnej, na zadane pytania odpowiada monosylabami, rzadko formułując dłuższe wypowiedzi. Podczas korzystania z laptopa i pisania wykazuje wysoką inteligencję i wielość interesujących wniosków na tematy filozoficzno-egzystencjalne. Redaguje także pełne i trafne odpowiedzi na zadawane pytania.

W fazie anormalnej ciało podmiotu nie zmienia się fizycznie, choć ten twierdzi inaczej. Uważa, że pokrywa się ono długimi, ciemnymi włosami, twarz wydłuża się aż przypomina wilczy pysk, palce zamieniają się w długie na 15 [cm] pazury, następuje gwałtowny przyrost mięśni. Wyrasta długi na 25 [cm] ogon. Jedyną fizyczną zmianą są oczy nabierające żółtej barwy. Podmiot dokonuje przypominających wycie wokalizacji. Następuje wzrost agresji i siły fizycznej. Wykluczono schorzenia psychiczne - zobacz eksperymenty SCP-PL-053-1 i 2.

Dodatek #1: Dr ██████ przypomina o całkowitym zakazie przebywania podmiotu poza przechowalnią - Incydent SCP-PL-053-Beta.

Dodatek #2: W trakcie badań i eksperymentów wnosi się o komunikację niewerbalną poprzez pisanie, gdyż tylko ta forma daje pożądane odpowiedzi. - Dr ██████.

Dodatek #3: Dr ██████ wnosił o możliwe przebywanie obiektu poza przechowalnią razem z innymi pracownikami w pokoju rekreacyjnym lub stołówce pod nadzorem 2 funkcjonariuszy ochrony. [odrzucono].

Log Przesłuchania SCP-PL-053

Dr ██████: Zacznijmy, obiekcie 053.

SCP-PL-053: Witam.

Dr ██████: Jestem dr ██████.

SCP-PL-053: Mhm

Dr ██████: Wiesz, czemu tu jesteś?

SCP-PL-053: Tak.

Dr ██████: Wiesz, do czego dochodzi podczas pełni?

SCP-PL-053: Mhm.

Dr ██████: Dlaczego tak się dzieje? Wyjaśnij.

SCP-PL-053: Bo jestem therianinem.

Dr ██████: Z twoich notatek wynika, że podczas pełni zmieniasz się mentalnie. Twoje ciało astralne czy aura przyjmuje formę Canis Lupus.

SCP-PL-053: Moja dusza jest inna. Zawieram w sobie wilka.

Dr ██████: Wiesz, jak do tego doszło?

SCP-PL-053: Nie.

Dr ██████: Co możesz nam powiedzieć o przemianie? Poza tym, co już zademonstrowałeś.

SCP-PL-053: Niewiele. Odbywa się co pełnię, jakby coś miało wyjść z mego wnętrza na zewnątrz. Gdy tak się dzieje, czuję dzikość i wyostrzają się moje zmysły, choć procesy kognitywne są inne. Bardziej zwierzęce, pierwotne.

Dr ██████: Czy panujesz nad tym?

SCP-PL-053: Tak. Jak każdy Therianin, z czasem jestem w stanie zapanować nad sobą.

Dr ██████: Zdaniem Fundacji jesteś wyjątkowo niebezpieczny dla otoczenia. Twoje panowanie nad sobą budzi wątpliwości.

SCP-PL-053: Mam w sobie wilka.

Dr ██████: Więc jak wyjaśnisz to, co się stało przy centrum handlowym [UTAJNIONO]? Nie masz kontroli nad wilkiem.

Podmiot wydaje się zakłopotany.

SCP-PL-053: Wstyd mi. Straciłem kontrolę.

Na dalsze pytania podmiot nie odpowiadał.
Koniec przesłuchania.

Wniosłem o udostępnienie komputera SCP-PL-053, gdyż w wyniku eksperymentów zauważono większą wylewność w kontakcie pisanym z pracownikami Fundacji i innymi ludźmi. - Dr ██████.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported