SCP-PL-054
ocena: +18+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-054

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obecnie miejscem pobytu podmiotu jest Ośrodek PL-22. SCP-PL-054 musi być przechowywany w szczelnej celi dla obiektów humanoidalnych. Cela musi być wyposażona w system kontroli temperatury oraz system wentylujący o obiegu pół-zamkniętym. Ściany pomieszczenia przechowawczego zostały pomalowane specjalną kolorową emalią. Wejście do celi stanowi śluza posiadająca pomieszczenie przejściowe, wyposażone w systemy regulujące temperaturę wewnątrz. Pokój ten przeznaczony jest do przeprowadzania Procedury 54A, której przejście jest wymagane zarówno przed jak i po pobycie w przechowalni.

Personel wchodzący do pomieszczenia musi posiadać specjalne kombinezony typu Gezet, ogrzewające noszące je osoby oraz monitorujące stan zdrowia i temperaturę użytkownika. Jeżeli systemy wykażą spadek temperatury wewnętrznej ciała o 3 stopnie Celsjusza [°C], osoba ta musi bezzwłocznie opuścić pomieszczenie przechowawcze.

Do celów użytkowych dla SCP-PL-054, przechowalnia została wyposażona w: małe łóżko, stolik, 2 krzesła, dywan dla dzieci ze specjalnego włókna odpornego na działanie niskich temperatur, telewizor o specjalnej budowie wewnętrznej połączony z pomieszczeniem kontrolnym, zabawki (ich typ określa SCP-PL-054, przydzielenie może nastąpić jedynie po akceptacji wniosku, obecnie są to: zaimpregnowane klocki drewniane, klocki plastikowe marki Lego Duplo, plastikowe samochody, pluszowe zwierzęta z podobnych materiałów z jakich został wykonany dywan), zestaw kredek wraz z innymi przyrządami do prostego tworzenia rysunków, plik 100 białych kartek A4 (uzupełnianych w razie potrzeby), mała komoda oraz ozdobna lampa z postacią Myszki Miki, dostosowana technicznie do działania w bardzo niskich temperaturach.

Zasady wybierania personelu do interakcji z SCP-PL-054 oraz wykonywania na podmiocie badań zostały opisane w dokumencie 054-TST. Nie zezwala się na bezpośredni kontakt personelu klasy D z SCP-PL-054.

054.jpg

Skutek oddziaływania SCP-PL-054 na las przez okres 2 tygodni.

Opis: SCP-PL-054 jest humanoidem płci męskiej w podeszłym wieku, rozmiarem i proporcjami ciała przypominającym ludzkie dziecko w wieku 4 lat. Waga istoty wynosi 24,6 kilogramów [kg], natomiast wzrost 104 centymetry [cm]. Obiekt wykazuje znaczne ubytki zdrowotne występujące u starszych ludzi jak postępująca osteoporoza, słaby wzrok czy [ZMIENIONO]. Skóra podmiotu jest sina, pomarszczona, pokryta licznymi bliznami i pęcherzami. Nieliczne włosy na głowie są posiwiałe, natomiast oczy posiadają tęczówki koloru błękitnego.

Obecność SCP-PL-054 powoduje postępujący spadek temperatury otoczenia finalnie obniżając ją do -20 stopni Celsjusza [°C]. Badania wykazały iż właściwość ta jest ograniczona terytorialnie, nie oddziałując na miejsca poza pomieszczeniem, w którym podmiot się znajduje. Wystawiony na otwartą przestrzeń byt oddziałuje na odległość 1 kilometra [km] w każdą stronę wokół siebie. Poza tym obszarem, temperatura jest stopniowo podwyższana do wartości ''normalnej'', czyli tej, jaka obecnie panuje na danym obszarze. W przypadku, gdy otoczenie posiada temperaturę powietrza niższą, niż ta, do której dąży otoczenie SCP-PL-054, następuje jej zwiększenie, czyli de facto ocieplenie, do stałych -20 stopni Celsjusza [°C].

Anomalia oddziałuje na sam obiekt, którego temperatura ciała wynosi stałą wartość -19,6 stopni Celsjusza [°C]. Pomimo tego byt wykazuje wszystkie cechy istoty żywej — wymaga odżywiania się oraz powietrza. Metabolizm jest nieco zachwiany powodując ███████████████ oraz brak potrzeby wypróżniania. SCP-PL-054 preferuje odżywianie się produktami mącznymi oraz mleczarskimi, które spożywa jedynie w postaci zamrożonej. Spożywanie takich produktów nie stanowi problemu dla podmiotu, gdyż jego szczęka oraz żuchwa wykazują cechy anormalne — mięśnie są znacznie silniejsze od ludzkich, a same zęby są w rzeczywistości ostrymi kłami, ich całkowita liczba wynosi 32. Próbki krwi wykazały, iż substancja ta składa się, oprócz zwyczajnych składników posoki, ze znacznej ilości ██████, ██████ oraz glikolu ██████ — skład chemiczny jest bardzo podobny do powszechnie stosowanej mieszanki używanej w roli płynu chłodniczego. Substancje te zlokalizowane zostały również m.in w narządach wewnętrznych, mięśniach oraz oczach podmiotu. Funkcjonowanie SCP-PL-054 jest w dalszym ciągu obiektem badań.

Teren objęty anomalią SCP-PL-054, oprócz obniżania temperatury, oddziałuje na florę i faunę. Wszelkie rośliny w przyspieszonym tempie dążą do przerwy w wegetacji, jaka występuje naturalnie podczas okresu zimowego. Zwierzęta bezkręgowe i kręgowe poszukują miejsca do ukrycia się. Kręgowce zapadają następnie w stan hibernacji naturalnej, z pominięciem niektórych ssaków. Zauważono iż określone gatunki ptaków odlatują poza teren objęty anomalią SCP-PL-054, a tam wykazują oznaki zdezorientowania. Dłuższe wystawienie określonej lokacji na działanie SCP-PL-054 powoduje jej wizualne upodobnienie do typowego krajobrazu zimowego.

Podobnie jak przedmioty, istoty żywe także padają ofiarą obniżenia temperatury przez SCP-PL-054. Ciała bytów są stopniowo oziębiane, skutkując odmrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, jak powolnym upośledzeniem i zanikiem funkcji życiowych doprowadzającym do obumarcia tkanek i zgonu. Obumarłe szczątki są w dalszym ciągu zamrażane, osiągając temperaturę -20 stopni Celsjusza [°C]. Efekt anomalny nie może zostać zablokowany przez jakiekolwiek formy nakrycia zewnętrznego.

Inteligencja SCP-PL-054 odpowiada dziecku w wieku wczesno-przedszkolnym. Obiekt to analfabeta, ponadto jest strachliwy i skory do wszelkiego rodzaju zabaw. SCP-PL-054 potrafi mówić, aczkolwiek nie jest zdolny do wymawiania niektórych liter czy głosek, przy czym, w czasie mówienia wydaje głośne, charkliwe dźwięki. Posługuje się prostym językiem polskim. Próby nauki obiektu pisania, czytania oraz poprawnej mowy zakończyły się niepowodzeniem. Byt jest negatywnie nastawiony na zmiany otoczenia oraz kontakt z obcym personelem. Reaguje na to stanami lękowymi nierzadko zakończonymi wybuchem płaczu.

Obiekt jest bardzo pozytywnie nastawiony do osób, które zna, zachęcając je do udziału w zabawach bądź chwaląc się stworzonymi przez siebie rysunkami i budowlami z klocków. Większość dnia spędza na zabawie, wysłuchiwaniu czytanych przez personel bajek bądź oglądaniu filmów animowanych. SCP-PL-054 nie jest świadomy swojej anomalii. Obiekt nie pamięta wielu zdarzeń z przeszłości, aczkolwiek zauważono występowanie chwilowych ''przebłysków'' wspomnień. Wydarzenia które SCP-PL-054 sobie przypomina są niedokładne i często ubarwione typowymi elementami dziecięcej wyobraźni. Mimo to, odpowiednio zinterpretowane mogą stanowić cenne informacje pozwalające poznać historię istoty. Dokładniejsze dane zostały umieszczone w dodatkach.

Pomimo wszystkich swoich cech, zachowanie SCP-PL-054 nie różni się praktycznie niczym od standardowych zachowań zwykłego czteroletniego dziecka.


Dodatek: Testowe interakcje z obiektami bezpiecznymi przechowywanymi przez Fundację.

Eksperyment 054-01

Obiekt: SCP-PL-072

Po wprowadzeniu SCP-PL-072 do przechowalni, podmiot SCP-PL-054 zainteresował się nieznajomym obiektem. Wywiązała się krótka rozmowa, po której nastąpiła chwila ciszy. Przerwał ją nagły krzyk. Okazało się, iż był to SCP-PL-072, którego głowę próbował żuć SCP-PL-054. Szczęśliwie, żaden z obiektów nie odniósł obrażeń/nie został uszkodzony, natomiast SCP-PL-072 wydaje się być ''obrażony'' na SCP-PL-054.

Eksperyment 054-02

Obiekt: SCP-PL-███

Po wykonaniu wszystkich czynności umożliwiających manifestację fazy aktywnej SCP-PL-███, SCP-PL-054 przez okres około 6 minut bez jakichkolwiek ruchów wsłuchiwał się w melodie wytwarzaną przez instrument. Po tym czasie, podmiot powoli ułożył się na podłodze swojej przechowalni i usnął. SCP-PL-███ w tym czasie wydawał się wygrywać powolne i spokojne melodie popularnych kołysanek dla dzieci.

Eksperyment 054-03

Obiekt: SCP-PL-060

Celem uniknięcia niepożądanych uszkodzeń SCP-PL-060, test został przeprowadzony poza murami placówki. SCP-PL-054 był chętny karmić SCP-PL-060 ziarnem i orzechami. Podczas, gdy SCP-PL-054 próbował pogłaskać obiekt, ten wydał niezbyt głośny piszczący dźwięk i uciekł od SCP-PL-054. Podmiot unikał dalszego kontaktu, nawet przy próbie karmienia, co spowodowało iż SCP-PL-054 zasmucił się, a po chwili rozpłakał.

Dodatek: Zarejestrowanie SCP-PL-054-1.

Dnia 06.01.20██ podczas standardowej Procedury Zabawy z obiektem SCP-PL-054 podmiot pochwalił się, iż posiada swojego ''przyjaciela''. Zapytany o więcej szczegółów, określił ''przyjaciela'' jako ''baldzo ładną panie [sic]''. Dalsze cechy opisywane przez podmiot pozwoliły ustalić, iż ''wymyślony przyjaciel'' jest istotą humanoidalną przypominającą młodą kobietę o bladej skórze i białych długich włosach, noszącą jasnobłękitne szaty. Byt, opisywany jako SCP-PL-054-1, ma być pozytywnie nastawiony do SCP-PL-054, chwaląc jego poczynania oraz uczestniczy w zabawach obiektu podczas nieobecności personelu. Nie znaleziono żadnych dowodów iż SCP-PL-054-1 istnieje w innym miejscu niż wyobraźnia SCP-PL-054 Krótko po pierwszej relacji, bezpośrednio po zakończeniu zabaw obiektu z personelem, kamera termowizyjna zarejestrowała wyłonienie się sylwetki chłodniejszej od otoczenia (temperatura powietrza w pomieszczeniu wynosi stałe -20 stopni Celsjusza [°C], natomiast byt miał około -36 stopni Celsjusza [°C]), który od razu skierował się w stronę SCP-PL-054 i najwyraźniej ''uklęknął'' przed podmiotem, po czym sylwetka powoli zniknęła. Obiekt SCP-PL-054 wykazywał w tym czasie oznaki pozytywnych emocji. Nakazano powrót personelu do pomieszczenia. Po wejściu do przechowalni, obiekt był najwyraźniej zasmucony. Spytany o powód, stwierdził iż wkroczenie personelu ''wystraszyło'' SCP-PL-054-1 który uciekł. Aspekt egzystencji istoty jest pod stałą obserwacją, aczkolwiek zauważono iż manifestacje zdarzają się coraz rzadziej, co negatywnie wpływa na samopoczucie SCP-PL-054.

Dodatek: Pozyskanie SCP-PL-054.

Fundacja przejęła obiekt dnia 27.03.20██ w miejscowości ██████, województwo █████. Podmiot został przewieziony do miejscowego szpitala, gdzie jego stan oraz właściwości zadziwiły personel placówki. SCP-PL-054 został pozyskany, wszystkim cywilom mającym kontakt z bytem podano preparat amnezyjny klasy C, natomiast miejsca w których się znajdował zostały oczyszczone ze skutków oddziaływania anomalnego bytu. Dochodzenie wykazało iż obiekt został odnaleziony w przydrożnej zaspie, w stanie skrajnego niedożywienia. Teren wokół miejsca pozyskania był uważany za wystąpienie na nim anomalii pogodowej — mimo statystycznie wysokiej temperatury, śnieg oraz silny mróz występowały tam aż do końca marca.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported