SCP-PL-055
ocena: +28+x
9bTuqap.jpg

SCP-PL-055-A na początku Wydarzenia 055-Kidd-12.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-055

Klasa podmiotu: Euclid Zneutralizowane1

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-055 uznano za Zneutralizowany. W związku z powyższym na obszar basenu Morza Bałtyckiego przywrócono standardowe procedury obserwacyjne. Jakiekolwiek anomalie przypominające działanie SCP-PL-055 muszą zostać bezzwłocznie zgłoszone do Ośrodka PL-43.

Opis: SCP-PL-055-A to czarny okręt zbliżony wyglądem do wykonanego na zlecenie, amerykańskiego żaglowca turystycznego "The Pirate's Ransom", który manifestuje się w pobliżu cywilnych pojazdów morskich na terenie basenu Morza Bałtyckiego. Manifestacje zachodzą co dokładnie o godzinie 19:00 każdej środy i trwają aż do zakończenia Wydarzenia 055-Kidd.

Dokładniejsza analiza wykazuje szereg rozbieżności między budową SCP-PL-055-A a "The Pirates Ransom", z których najbardziej widoczny jest 1.7x większy rozmiar. Najwięcej nieścisłości dotyczy jednak wnętrza okrętu, które zawiera wiele niestandardowych pomieszczeń takich jak: pokój zabaw, dziecięce sypialnie, piwnica, czy też miniaturowy ogród znajdujący się pod pokładem i zdolny w anomalny sposób utrzymać sztuczny ekosystem składający się głównie z drzew i krzewów owocowych oraz jadalnych odmian grzybów występujących na terenie Polski. Na obu burtach okrętu widnieje biały napis "Wieczorynka".

SCP-PL-055-B to trzynastoosobowa szesnastoosobowa3 załoga SCP-PL-055-A pojawiająca się na okręcie z rozpoczęciem Wydarzenia 055-Kidd. Członkowie SCP-PL-055-B wyglądem przypominają dorosłych ludzi o dziecięcych rysach twarzy. Inteligencja podmiotów jest na poziomie typowym dla dzieci w przedziale od 5 do 10 roku życia, a ich zachowanie w kontakcie z nieanomalnymi ludźmi przypomina formę zabawy z odgrywaniem ról. Do głównych cech anomalnych SCP-PL-055-B należą: zależna od potrzeb zwiększona siła i sprawność fizyczna oraz niewrażliwość na ból. Rany odniesione przez podmioty podczas Wydarzeń 055-Kidd znikają przy następnej manifestacji.

SCP-PL-055-B-1 to istota identyfikująca się jako "Bart Żarobrody", pełniąca funkcję kapitana na SCP-PL-055-A. Podmiot wyróżnia się różnymi wersjami4 ubioru charakterystycznego dla stereotypowych, filmowych wizualizacji kapitana statku pirackiego. Od reszty załogi SCP-PL-055-B-1 odróżnia również w pełni funkcjonalna, mechaniczna proteza ręki i "broda" utworzona z płomieni okalających dolną część jego twarzy. SCP-PL-055-B-1 wykazuje również cechy manipulatora rzeczywistości klasy Ophelim5, lecz ogranicza się w ich używaniu do przeprowadzanych w czasie rzeczywistym modyfikacji mających na celu dopasowanie przebiegu Wydarzeń 055-Kidd do nieokreślonego scenariusza.

Za początek Wydarzenia 055-Kidd uznaje się moment, w którym losowy statek pasażerski zaczyna odbierać nagranie piosenki służącej za hymn bandy piratów "Dzika Trzynastka" z serialu animowanego "Kuba Guzik". W przeciągu minuty od rozpoczęcia nagrania SCP-PL-055-A pojawia się dokładnie w odległości 3 mil morskich i niezwłocznie obiera kurs na wskazany okręt. W tym samym czasie ubiory i uzbrojenie wszystkich osób obecnych na statku ulegają modyfikacji tak, aby przypominać zamożnych przedstawicieli różnych kultur, zwykle z przełomu XVI i XVII wieku. Zauważono, że SCP-PL-055-A najchętniej za cel obiera okręty, na których znajdują się przedmioty atrakcyjne dla dzieci, takie jak: zabawki, sprzęt elektroniczny, gry i słodycze.

SCP-PL-055-A, poruszając się zwykle z anomalną prędkością, dogania wskazany okręt w przeciągu najwyżej 15 minut. Po osiągnięciu kontaktu, poprzedzonego czasem salwami ostrzegawczymi, członkowie SCP-PL-055-B przystępują do abordażu, podczas którego zawsze dochodzi do walki. Załoga atakowanego statku ochoczo bierze udział w potyczce, co w połączeniu z brakiem wspomnień po zakończeniu wrażenia wskazuje na możliwość kontroli przez SCP-PL-055-B-1. Po upływie dokładnie dwudziestu minut obrońcy poddają się i składają w ręce SCP-PL-055-B-1 wskazane przez niego przedmioty. Po powrocie podmiotów na pokład SCP-PL-055-A odpływa, strzelając przez około 10 minut fajerwerkami z dział bocznych, po czym znika.

Po zakończeniu Wydarzenia 055-Kidd na pokładzie okradzionego statku, w niewidocznym miejscu, pojawiają się 4 sztabki złota, których wartość jest często znacznie mniejsza, niż wartość skradzionych przedmiotów. Wszystkie rany odniesione przez pasażerów i członków załogi, jak i ewentualne zniszczenia znikają wraz ze wszystkimi wspomnieniami o kontakcie z SCP-PL-055-A.
Zachowane cyfrowo zapisy z monitoringu nie ulegają jednak zniszczeniu, co doprowadziło do szybkiego odkrycia anomalii.

Dodatek 055-1: Log video z Wydarzenia 055-Kidd-12

Dodatek 055-2:

Dnia ██/██/████ po rozpoczęciu Wydarzenia 055-Kidd na pokładzie SCP-PL-055-A zaobserwowano czterech nowych członków załogi, w tym jednego najprawdopodobniej płci żeńskiej. Wszystkie podmioty sprawiały wrażenie przerażonych, w wyniku czego na pokładzie SCP-PL-055-A doszło do paniki. Po błysku podobnym do tego z Wydarzenia 055-Kidd-12 okręt zniknął. Przez najbliższe 4 tygodnie nie dochodziło do manifestacji, po czym SCP-PL-055-A powrócił do rutynowego cyklu, tym razem z załogą liczącą 16 członków. Tekst piosenki znamionującej początek Wydarzeń 055-Kidd uległ zmianom, by uwzględnić nową liczebność SCP-PL-055-B.

Dodatek 055-3: Neutralizacja

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported