SCP-PL-056
ocena: +24+x
NL4Zmj6.png

Jedna z rozszyfrowanych rad udzielonych przez SCP-PL-056 — słowo "zabij" zapisane w różnych językach

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-056

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-056 przechowywany jest w jednym z dźwiękoszczelnych pomieszczeń w Sektorze-██. Tylko personel posiadający poziom upoważnienia 3 (lub wyższy) albo wykwalifikowany personel klasy D może zostać dopuszczony do konfrontacji z obiektem. Każdy badający przed wejściem do komory musi zostać poinstruowany co do ewentualnych skutków i specyfiki działania obiektu, nawet jeśli nie odwiedza go pierwszy raz. Personel badawczy należy również wyposażyć w detektory ultradźwiękowe typu GX/519 połączone bezpośrednio z urządzeniem deszyfrującym znajdującym się w [UTAJNIONO]. Po każdej audycji przebywający w przechowalni obiektu mają obowiązek poddać się badaniom sprawdzającym stan ich zdrowia psychicznego, szybkość reakcji na bodźce oraz zdolność do dalszej pracy. Jeśli po zakończeniu konfrontacji jakikolwiek członek personelu zacznie wykazywać niepohamowaną agresję czy wrogość w stosunku do innych, należy odesłać go na tygodniową rehabilitację do Ośrodka Wypoczynkowego (lub zlikwidować — w przypadku personelu klasy D).

Opis: SCP-PL-056 jest starym radiem z lat 60. ubiegłego wieku. Około 80% obiektu pokrywa rdza, wielu informacji — w tym listy częstotliwości — nie można odczytać z powodu starcia powierzchni, na których prawdopodobnie się znajdowały. Kiedy jakakolwiek materia organiczna znajdzie się w odległości mniejszej niż trzy (3) metry od podmiotu, rozpoczęta zostaje audycja. Przez pierwsze pięć sekund obiekt najprawdopodobniej wybiera pożądaną częstotliwość oraz głośność, których później nie można zmienić ­­(w obu przypadkach brak odpowiedniego pokrętła). Następnie rozlega się dźwięk trwającego dwie (2) minuty, pięćdziesiąt siedem (57) sekund i pięćdziesiąt sześć (56) setnych utworu zespołu ████████ pt. [ZMIENIONO]. Po jego zakończeniu zawsze następuje zapowiedź: "Zapraszamy na reklamy", wypowiadana przez syntezator. Treść reklamy nie jest znana, słychać jedynie [UTAJNIONO] i jęki; wówczas obiekt przechodzi w fazę aktywną.

Zaraz po rozpoczęciu audycji reklamowej, SCP-PL-056 przedstawia się jako "Zło". Czyni to za pomocą ultradźwiękowych komunikatów niesłyszalnych ludzkim uchem. Każdy komunikat zostaje odpowiednio wzmocniony i przesłany do urządzenia deszyfrującego, które po zakończeniu rozkodowywania wysyła informację zwrotną (to, co obiekt "powiedział") członkowi personelu badawczego aktualnie przebywającemu w przechowalni. Przez ten czas należy podtrzymywać komunikację werbalną z podmiotem. Zaniechanie takiego postępowania przez minutę od przedstawienia się przez obiekt skutkuje ponownym nadaniem początkowego utworu, tym razem zapętlonego, i dalszym nadawaniem go przez czas nieokreślony. Podczas konfrontacji, SCP-PL-056 będzie zawsze próbował przekonać rozmówcę, by podzielił się z nim swoimi problemami. Emitowane przez obiekt ultradźwięki nawet jeśli nie zostały jeszcze rozszyfrowane i nie są rozumiane przez członka personelu badawczego, wywierają znaczący wpływ na jego psychikę, wywołując nastrój sprzyjający wykonaniu zleconych przez obiekt czynności. Kiedy badający postąpi zgodnie z zaleceniami podmiotu, SCP-PL-056 udzieli mu odpowiedniej rady, manipulując wysokością ultradźwięków w ten sposób, by wywołać pożądane samopoczucie i efekt. Podmiot prawdopodobnie posiada świadomość; jest ona jednak na tyle ograniczona, iż nie potrafi pojąć, że jest podsłuchiwany (zmiany w raporcie wprowadzone po Incydencie-056-01 — dr ██████).


Dodatek:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported