SCP-PL-057
ocena: +25+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-057

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Okazy SCP-PL-057 powinny być przechowywane w specjalnych pojemnikach, w których powinna być utrzymywana temperatura 22 stopni Celsjusza oraz niska wilgotność. Dostęp do zawartości pojemników mają tylko naukowcy przydzieleni do badania obiektu. W celach eksperymentalnych za zgodą naukowca przydzielonego do obiektu przynajmniej trzeciego poziomu upoważnienia, okazy obiektu mogą być wysłane do eksperymentalnego podłoża do uprawę grzybów w Strefie PL-23. W powietrzu pomieszczenia, w którym znajduje się podłoże powinna być utrzymana wysoka wilgotność, a wejścia do niego muszą być chronione przez jednego funkcjonariusza ochrony. W przypadku odnalezienia większej ilości okazów obiektu/innych okazów anomalnych grzybów podłoże może być rozbudowane o dodatkowe sektory. Podłoże eksperymentalne powinno być pod nadzorem dwóch naukowców o wykształceniu mykologicznym.

Opis: SCP-PL-057 to grzyb Leccinum Gray z rodziny borowikowatych. Od typowych przedstawicieli gatunku wyróżnia się szerszym kapeluszem. Obiekt pozyskuje wyjątkowo wiele związków organicznych podczas procesu mikoryzy.

Przy kontakcie fizycznym z obiektem o temperaturze 36,6 stopni Celsjusza lub wyższej, podmiot zmienia swoją pozycję w przestrzeni na najbliższe położenie w którym występuje niższa temperatura. Minimalny zasięg tego zjawiska to jeden metr, a maksymalny zasięg nie jest znany a maksymalny zasięg prawdopodobnie zależy od tego, o jaką wartość stopni Kelwina temperatura obiektu wchodzącego w kontakt fizyczny z bytem przekraczała 36,6 stopni. Po rozczłonkowaniu, okazy obiektu tracą właściwości anomalne.

Dodatki:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported