SCP-PL-058
ocena: +14+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-058

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Nie rozpoznano jeszcze możliwości skutecznego zabezpieczenia podmiotu. Dedykowany projektowi zespół metorologów Fundacji pracuje aktualnie na prototypami potencjalnych rozwiązań.

W razie odkrycia nowego miejsca przebywania obiektu przez MFO Omegę-48 w trybie natychmiastowym należy równocześnie powiadomić kierownika projektu PL-058 — dr. hab. █████ ███████ oraz tymczasowo zabezpieczyć obiekt, kierując się poniższymi wytycznymi:

Zabezpieczenie musi odbyć się bez bezpośredniego udziału pracowników Fundacji;
Lekarz-medyk obecny w obu drużynach Omegi-48 jest zobowiązany poprawnie i skutecznie zaaplikować odpowiednie dawki odpowiedniego rodzaju preparatu amnezyjnego cywilom, którzy mogli wejść w kontakt z obiektem; zaleca się przeprowadzenie procedury w co najmniej dwie osoby;
W pełni zabezpieczony obiekt należy poddać przyspieszonej inspekcji technicznej, a następnie odizolować od skupisk ludzkich i przygotować do rozpoczęcia transportu do wyznaczonej placówki Polskiej Filii;
Zniszczenie obiektu będzie legalne jedynie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia więcej niż dziesięciu cywili.
Aktualna procedura zabezpieczenia: owinięcie każdego z elementów obiektu, a następnie całości za pomocą EMG (Elastyczny Materiał Gumowy) i przy użyciu zdalnie sterowanego robota.

Trwają próby stworzenia przechowalni odpornej na działanie obiektu oraz lepszych metod zabezpieczania tymczasowego.

Opis: SCP-PL-058 trudno jest określić mianem dokładnym, ponieważ stanowi zbiór własnych elementów, tj. "scenę". SCP-PL-058 to płaszczyzna efektywna, tworzona nawet przez jeden jej element. SCP-PL-058 przez większość czasu może być nazwany obszarem oddziaływania pasywnego. Jego elementy przyjęto desygnować kolejnymi numerami, poczynając od pozycji 1. włącznie.

Obszar oddziaływania pasywnego manipuluje sensacjami i impulsami każdej żywej jednostki w pobliżu, która go widzi. Dewiacja w zachowaniu jest zawsze taka sama i dotyczy obu płci: jednostka chce zabrać obiekt do domu. Jeżeli elementy znajdować będą się w sklepie (w ten sposób obiekt ciągle poluje na ludzi, udając meble sklepowe i manipulując ekspedientami w sprzedaż za niewielkie sumy pieniędzy), osoba, która zobaczy instancję, natychmiast ją kupi lub ukradnie. Czasami obiekt występuje w kompletnych zestawach, np. kolonialnych, marynarskich, kuchennych, łazienkowych etc.

Elementy SCP-PL-058 składają się z odpowiednio ułożonego i spreparowanego mięsa ludzkiego, pokrytego oczyszczoną skórą jednostki, czasami dodatkowo koloryzowaną. Zakupiwszy element -1, jednostka po powrocie do domu z meblem/meblami i upływie losowego okresu (2 godziny lub nawet 2 dni) nagle przestanie z nierozpoznanego powodu widzieć w obiekcie to, co widziała, a w zamian ujrzy jego prawdziwe, makabryczne oblicze. Nie rozpoznano także, co dzieje się następnie, ponieważ wszystkie ślady wskazują na to, iż jednostka sama kroi swoje ciało i układa w element zestawu, którego jej wcześniej w nim brakowało. Policja nigdy nie jest w stanie uchwycić obiektu, ponieważ nim wpłynie potencjalne zgłoszenie o zaginięciu jednostki, meble są już gdzie indziej — najprawdopodobniej na jakiejś wystawie sklepowej lub w czyimś mieszkaniu, co wskazywałoby na hipotetyczne możliwości ruchowe elementów.

Z powodu powyższych właściwości Fundacja również nie była w stanie zapewnić odpowiedniej przechowalni dla 058, gdyż sami pracownicy często ulegali oddziaływaniu OOP, w następstwie "dołączając" do kolekcji mebli po uprzednim otwarciu wszystkich drzwi placówki. Kolejne próby zabezpieczenia, tj. przy użyciu prototypowych urządzeń elektroniczno-maszynowych okazały się nieskuteczne, ponieważ ktoś zawsze musiał je kontrolować. Kwestią najwyższej wagi jest obecnie pytanie, czy użycie konstruktów z operacyjnym systemem samoświadomym będzie wystarczające do zamknięcia obiektu; jak dotąd wykorzystywane są one do zabezpieczeń tymczasowych i nikt nie wysunął jeszcze skarg. Z drugiej strony, gdyby konstrukty były wrażliwe na OOP, zestawy meblowe mogłyby wykorzystać konieczne dla konstruktów urządzenia bojowe w celach samoobronnych. Osoby niewidome są odporne na oddziaływanie obiektu, jednakże pomimo wielokrotnych prób, nie spełniają one nawet zaniżonych wymagań bezpieczeństwa przechowalni w Fundacji SCP.

Początkowo sądzono, iż SCP-PL-058 to fotel, jednakże, kiedy obejrzano nagranie z kamery bezpieczeństwa (od tamtej pory odinstalowano wszelkie urządzenia rejestrujące z przechowalni PL-058), ujrzano, iż poprzedni strażnik wszedł do przechowalni obiektu, a następnie wbił pilnik do paznokci w sam środek █████, wyciągnął zeń wszystko, co mógł, a następnie ████ ███████ ████████, ████ ████ █ ████████, z wyglądu przypominając już pufę. Zaobserwowano tym samym, iż obserwowanie obiektu niebezpośrednio, a np. z opóźnionego sygnału audiowizualnego, może być bezpieczne na tyle, żeby istota ludzka mogła przynajmniej monitorować przyszłą przechowalnię obiektu.

Niestety wszystko wskazuje na to, iż pomimo obecności jednego zestawu mebli w Polsce, ataki kolejnych zaobserwowano w Czechach, Niemczech, a nawet w Turcji. Ponadto wszystkie elementy danego obiektu mogą, lecz nie muszą być zawsze w komplecie z innymi, przez co coraz trudniejsze jest dokładne oszacowanie ilości instancji SCP-PL-058.

Pozyskanie: Pierwsza interwencja zainicjowana została rozmową █████ █████████████ z oficerem dyżurnym policji, zakonspirowanym pracownikiem Fundacji na stanowisku analityka. Data: 19.02.1993 r., godz. 11:00.

Kursywa — kwestie skierowane do osób trzecich. X — dzwoniąca.

Agent: [ZMIENIONO], czym mogę służyć?

X: Kto… ktoś… Popełniono morderstwo [ma problemy ze oddychaniem].

Agent: Jest pani bezpieczna?

X: Tak.

Agent: Proszę spokojnie podać adres i godność. Zaraz rozdysponuje funkcjonariuszy.

X: [piskliwy wrzask] O Boże! [naprzemiennie płacz i hiperwentylacja].

Agent: [włącza lokalizator] Jedynka i czwórka, zgłoś się. Lokalizuję właśnie potencjalne miejsce zbrodni, co najmniej jedna osoba może znajdować się w niebezpieczeństwie. Będę was informował o wszelkich nowościach. [pauza] Wysyłam dane i zalecam przygotowanie broni. Bez odbioru. Proszę pani, proszę coś powiedzieć.

X: Ja… chyba umieram.

Agent: Proszę tak nie mówić, pani [ZMIENIONO], posiłki są już w drodze i lada moment pani pomogą. A teraz, co się tam dzieje?

X: Nie w… [nienaturalnie spokojnie] kilometry żył, tętnic, krwi bajoro, a j…ja nadal… żyj…

Agent: [krzyk] Proszę się ukryć albo..

X: Wygodnie tak [odłożenie słuchawki].

Agent szybko powiadomił o sytuacji Fundację i polecił funkcjonariuszom zabezpieczenie wyjść oraz oczekiwanie na mobilną formację operacyjną. Po trwającej dziesięć godzin akcji pozyskania obiekt zdołano tymczasowo zabezpieczyć. Jednakże dochodzenie w sprawie pochodzenia artefaktu okazało się jak dotąd bezowocne. Kobietę znaleziono na wpół żywą z wieloma ranami śmiertelnymi, wobec czego nie zdołano jej odratować.

Dodatek: Odnośnie do możliwości neutralizacji obiektu.

Pomimo jednogłośnej decyzji rady O5, pozytywnej w kwestii neutralizacji obiektu, po każdym zniszczeniu danej instancji obiektu odnajdowano jej identyczną kopię podczas kolejnej akcji pozyskania. Trwają badania nad metodami pewnej neutralizacji oraz wysłania zdobytych instancji w przestrzeń kosmiczną, na tor niepowrotny. Neutralizacja mogłaby hipotetycznie być możliwa, gdyby dokonano jej w jednym momencie na wszystkich elementach obiektu (niszcząc OOP), co w razie niepowodzenia oznaczałoby pośrednie wypuszczenie ich w świat, na dłuższy czas uniemożliwiając przeprowadzenie opcji drugiej. Rada O5 skłania się ku opcji pierwszej i współpracuje z oddziałami Fundacji w innych krajach, by umożliwić to w razie istnienia kolejnych instancji poza granicami Polski.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported