SCP-PL-061
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-061

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na zbyt późne wykrycie anomalnych właściwości obiektu, początkowe zlekceważenie zagrożenia, i zbyt niski poziom podjętych środków zapobiegawczych SCP-PL-061 rozprzestrzenił się na całą planetę i nie może zostać prawidłowo zabezpieczony. Wizerunek i nazwa potoczna obiektów na stałe utrwaliła się w ogólnoświatowej kulturze. Neutralizacja niezabezpieczonych instancji może zatem odbyć się wyłącznie po wprowadzeniu protokołu "Czyste Niebo".

Wszelkie instancje roślin podejrzane o bezpośrednie skażenie SCP-PL-061 należy wyciąć i spopielić, aby zapobiec nieautoryzowanemu rozprzestrzenianiu się obiektów. Pojedyncze instancje mogą być przetrzymywane wyłącznie w celach badawczych z wykorzystaniem zbiorników próżniowych z automatycznym usuwaniem gazów.

green-leaf-1367634640wem.jpg

Okaz SCP-PL-061.

Opis: SCP-PL-061 to zbiorowe określenie na wszelkie instancje szczególnego gatunku organizmów prowadzących osiadły tryb życia. Obiekty mogą występować w różnych rozmiarach i kształtach, ich wielkość waha się od 2 do 30 [cm]. W budowie obiektu wyróżnia się przede wszystkim wyraźnie zaznaczony układ kostno-transportowy, pomiędzy którym rozpięta jest cienka błona. Badaniami laboratoryjnymi stwierdzono, że mimo pozornie wytrzymałej struktury komórkowej obiekty są łatwe do zniszczenia wszelkiego rodzaju środkami mechanicznymi.

Zarodniki SCP-PL-061 przenoszone są na cząsteczkach pyłu; do znalezienia nosiciela wykorzystują prądy powietrzne. W razie kontaktu ze zdatnym do zasiedlenia organizmem odłączają się od drobin pyłowych i na stałe wrastają w żywiciela. Wartym odnotowania jest fakt, że obiekty preferują, prawdopodobnie ze względu na delikatną budowę i warunki rozwojowe, wyłącznie organizmy roślinne.

SCP-PL-061 przez cały okres życia pożywia się niewielkim ułamkiem składników odżywczych z zasobów żywiciela. W zamian na wskutek zaawansowanego procesu biochemicznego produkuje węglowodany, których nadmiar wykorzystywany jest przez nosiciela (Działanie to ma na celu ochronę SCP-PL-061 przed uznaniem za pasożyta i reakcją obronną ze strony gospodarza.). Do syntezy i idącej za nią symbiozy nie dochodzi jednak, jeżeli zabraknie wody, soli mineralnych, dodatniej temperatury i światła słonecznego. W wypadku długotrwałego braku jednego z w/w czynników po rozwoju organizmu, obiekty w krótkim okresie czasu wymierają.

Po otrzymaniu niezbędnych do rozwoju substancji odżywczych SCP-PL-061 przetwarzają naturalnie występujące w troposferze związki chemiczne w substancję przyśpieszającą proces starzenia u organizmów żywych. Substancja ta jest bezwonnym, bezbarwnym środkiem gazowym wchłanianym drogami oddechowymi i przez skórę — w razie kontaktu może szybko prowadzić do trwałego uzależnienia. 100% personelu testowego wystawionego na jej działanie zmarło w wieku średnio ██,█ lat ze względu na niewydolność wielonarządową lub śmierć mózgu.

Adnotacja: Dalsze badania wykazały, że substancja wypuszczana przez SCP-PL-061 zachodzi jako efekt uboczny syntezy chemicznej przeprowadzanej przez nieokreślone organella wewnątrzkomórkowe. Posiada także wysoki potencjał kaloryczny i wykorzystywana jest przez obiekt w razie braku dostępu do światła słonecznego. Efektywnie odbywa się to jedynie w przerwach krótkoterminowych, naturalnych dla cyklu dobowego.

Objawy odstawienia wydzieliny SCP-PL-061 obejmują bóle w narządach, zaburzenia wzrokowe, problemy z pamięcią krótkotrwałą i nudności. Z biegiem czasu pojawiają się poważniejsze zaburzenia kolejno poznawcze, koordynacji, równowagi i czucia, a także sinica, brak reakcji źrenic oraz wzrost tętna. W razie dalszego braku dostępu do substancji nastąpi utrata przytomności, drgawki i śpiączka zakończona śmiercią na wskutek obumarcia komórek neuronowych. Testerzy przedśmiertnie zgłaszali także trudności motoryczne, problemy z koncentracją oraz intensywną senność. Osoby odratowane ze stanu ciężkiego przejawiały objawy trwałego uszkodzenia mózgu w postaci zaburzeń pamięci, koncentracji, zdolności motorycznych, władzy w kończynach, a także rozmaitych schorzeń psychicznych.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported