SCP-PL-063
ocena: +18+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-063

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-063 należy stale przetrzymywać wewnątrz zamkniętego pojemnika, zabezpieczonego przed niepożądanym otwarciem. W przypadku uwolnienia obiektu należy dopilnować, aby SCP-PL-063 nie znalazł się w pobliżu jakiejkolwiek osoby, chyba że określone podmioty zostaną wyznaczone jako potencjalne ofiary.

Irregular_rope.png

Część SCP-PL-063.

Opis: SCP-PL-063 to sznur konopny o długości 2,93 metra [m], posiadający anomalną cechę poruszania się oraz zachowania porównywalnego z przedstawicielami podrzędu Serpentes.

Pozostawiony samotnie, obiekt nie będzie zbytnio ruchliwy, powoli pełzając po podłożu, okazjonalnie podnosząc przednią część na kilkanaście centymetrów w górę, prezentując poszarpane elementy włókien konopnych.1 Artefakt będzie reagował agresywnie w przypadku ''dostrzeżenia'' w pobliżu siebie małych ssaków (np. mysz), które ustanowi sobie za cel i rozpocznie polowanie. Ofiary są zazwyczaj zabijane poprzez szybkie i mocne uderzenie przedniej części podmiotu o zwierzę. Konsumpcja nie następuje, aczkolwiek obiekt zawsze wykonuje nieudane próby wykonania tej czynności.

Jeżeli w pobliżu SCP-PL-063 znajdzie się człowiek, podmiot zwiększy znacznie swą ruchliwość i zacznie pełznąć w stronę danej osoby, po czym wykona szybki, precyzyjny skok oplatając szyję ofiary. Nie rozpoznano, w jaki sposób obiekt z tak dużą dokładnością potrafi wyznaczyć siłę wymaganego skoku ani jego kierunek. Jeżeli zadanie to zostanie utrudnione, a obiekt znajdzie się na ciele osoby, zacznie dokonywać ataków fizycznych osłabiających ofiarę i umożliwiających przedostanie się do celu.

Po znalezieniu się na szyi ofiary, obiekt uniesie obydwa swe końce na maksymalną możliwą wysokość, zaplatając następnie stryczek. Po tym, w anormalny sposób, obiekt wytworzy kilkakrotnie większą siłę przeciwną do tej, z jaką masa ofiary przyciąga ją do ziemi, co finalnie powoduje szybkie zaciśnięcie pętli skutkujące przerwaniem rdzenia kręgowego lub, w niewielkim odsetku przypadków, uduszeniem ofiary. Odstający element liny przyjmie ułożenie, jak gdyby był przywiązany do niewidzialnej belki nad denatem.

Osoba martwa wraz z obiektem SCP-PL-063 stanowią jeden obiekt nazywany SCP-PL-063-1. Lina będzie zawsze "zawieszona" w sposób umiejscawiający głowę denata dokładnie 2,5 metra nad podłożem. SCP-PL-063-1 nie będzie od tego czasu wykonywał żadnych ruchów, równocześnie samo przesunięcie miejsca ''zawieszenia'' liny będzie niewykonalne.

Samoneutralizacja SCP-PL-063-1 jest normalna i występuje podczas zaawansowanego rozkładu ciała, gdy gnijące mięśnie szyi ulegają przerwaniu dekapitując zwłoki. Po rozczłonowaniu zwłok lina upada powracając do pierwotnego zachowania.

Wytrzymałość SCP-PL-063 nie różni się w jakimkolwiek stopniu od zwykłych lin konopnych. Oddzielanie pojedynczych włókien od całości obiektu, ich przypalanie bądź nacinanie skutkuje reakcją ze strony artefaktu, który zacznie wykonywać gwałtowne poruszenia, dokonywać aktów defensywnych oraz prób ucieczki. Dokładne oględziny obiektu wykazały istnienie ukrytej frazy wewnątrz zwoju tworzącego całość sznura. Jedna z wiązek posiada napis w języku hebrajskim: "אמת". Fraza najwyraźniej została powierzchniowo wypalona, głębsze warstwy nie noszą śladów oddziaływania wysokich temperatur.


Dodatek 4-1D7

Obiekt został pozyskany w ramach przeprowadzania wstępnego zabezpieczenia Terytorium Potencjalnej Obecności Anormalnej, według Procedury ███████████, w 1961 roku. SCP-PL-063 umieszczony był wewnątrz stalowego kontenera, zamaskowanego poprzez umieszczenie wewnątrz drewnianej skrzyni, opisanej jako zawierającej uszkodzone obuwie. Wraz z obiektem odnaleziono kilka nieanomalnych przedmiotów oraz jeden nienaturalnie opalizujący kamień, przekazany Działowi Ezoteryki. Charakter lokalizacji, odnaleziona szczątkowa dokumentacja oraz oznaczenia na pozostałych skrzyniach jednoznacznie wskazywały na pozostawienie przez oddziały niemieckie pod koniec II wojny światowej. Oddziaływanie obiektu zostało zarejestrowane od razu, gdy agent █████ otworzył skrzynię, po czym podmiot zaatakował i uśmiercił pracownika. Anomalia została zabezpieczona zaledwie kilkanaście minut po incydencie.

Przeprowadzając standardowe dochodzenie, śledczy Wydziału Historycznego Fundacji zdołali dotrzeć do niemieckich dokumentów opisujących zdarzenia związane z ''przeklętą liną''. Owe narzędzie było wykorzystywane w wielu egzekucjach w obozie w █████, Niemcy. Lina zaczęła wykazywać nienaturalne zachowania krótko po egzekucji rabina, niejakiego Joela Kuzinskiego, który, jak wykazało dalsze śledztwo, od kilkunastu lat przed aresztowaniem zajmował się studiowaniem Kabały. Nie mniej jednak, oprócz egzekucji, rabin nigdy wcześniej nie miał kontaktu z opisywaną liną.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported