SCP-PL-064
ocena: +6+x
qqqqqqqqqq.jpg

Obiekt w fazie nieaktywnej

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-064

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt jest umieszczony w standardowej kasie pancernej, do której dostęp mają jedynie pracownicy o upoważnieniu poziomu 2 i wyższych. Użycie obiektu dozwolone jest jedynie w fazie eksperymentów.

Obszar testowy to pomieszczenie wyposażone w standardowe wyposażenie celi dla humanoidów.

Drzwi do obszaru testowego to śluza ciśnieniowa z systemem dekontaminacyjnym. Personel badawczy należy wyposażyć w kombinezony klasy HAZMAT.

Ze względu na charakter anomalii zaleca się bezwzględny zakaz inhalacji podczas testów aż do stężenia mniejszego niż 2%.

Opis: Obiekt to podstawka na kadzidełka ze znajdującą się na niej figurką bogini Bastet.

Umieszczenie kadzidełka powoduje aktywację efektu anormalnego - zapach, który wydziela kadzidełko po inhalacji lub zetknięciu ze skórą powoduje porastanie ludzi w pomieszczeniu roślinnymi źródłami zapachu - jak drzewo sandałowe, kawa, cedr, wiśnia, kakao, lub mieszankami, jak np. w kadzidełku Sun - kardamonu i cynamonu, Night Queen - jaśminem lub mieszankami gatunków z kadzidełka leśnego bądź mieszankami owoców.

Eksperymenty wykazały [zobacz Eksperyment SCP-PL-064-Alfa, -Beta, -Gamma], że efekt porastania osoby daną rośliną jest początkowo wewnętrzny, a następnie zewnętrzny (wyjątek stanowią rośliny posiadające kolce), prowadzący do śmierci przede wszystkim z powodu uduszenia lub ran wywołanych przez wyrastające z ciała owoce, kolce lub pędy.

Efekt obrastania utrzymuje się, ze słabnącym wpływem i wydłużonym czasem działania, dopóki w powietrzu utrzymuje się stężenie cząsteczek zapachu na poziomie minimum 2 procent. Czas pełnego ujawnienia się anomalii wynosi od 30 do 58 godzin i rośnie odwrotnie proporcjonalnie do stężenia zapachu w powietrzu, aż do 10 razy dłużej przy minimalnym poziomie stężenia (2%). Efekt wywołuje inhalacja.

Eksperymenty wykazały [zobacz Eksperyment SCP-PL-064-Delta, -Epsilon], iż palenie innych obiektów niż kadzidełka (sproszkowane skórki owoców, liście) nie powoduje żadnego efektu.

Dodatkowo eksperyment z wybuchem saletry ujawnił dodatkowe właściwości anormalne obiektu - odtwarzanie się obiektu i jego pojawianie się w odległości do 2 metrów i 56 cm od miejsca zniszczenia.

Zalecane są dalsze eksperymenty.

Dziennik Eksperymentów SCP-PL-064

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported