SCP-PL-067
ocena: +46+x
heritage-emblem.png

Ze względu na ważność dla całokształtu naszej strony i jej historii, poniższe dzieło zostało włączone do Dziedzictwa Polskiej Filii SCP.


zE38UCh.jpg

Zdjęcie SCP-PL-067 z prywatnych zbiorów SCP-PL-███1.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-067

Klasa podmiotu: Keter Zneutralizowane

Specjalne Czynności Przechowawcze: Pozostałości SCP-PL-067 są trzymane w ołowianym pojemniku w osobnym pomieszczeniu magazynu Ośrodka PL-214. Pomieszczenie musi być pod stałą obserwacją kamer i zabezpieczone za pomocą jednej Kotwicy Rzeczywistości Scrantona.

Wszelkie manifestacje przeszłej formy SCP-PL-067 w przyszłości, choć są one mało prawdopodobne, mają być zgłaszane do Dr Adama Kostrzewy. Ze względu na brak retro-aktywnego zagrożenia i niemożliwość wstecznego zapobiegnięcia takim manifestacjom uznaje się wszelkie działania zabezpieczające jako aktywność niskiego priorytetu.

Opis: SCP-PL-0672 był to ważący 38kg pies (Canis lupus familiaris) rasy mieszanej, wyglądem zbliżony do Siberian Husky o szczupłej budowie i kremowo-białej sierści. Główną cechą odróżniającą SCP-PL-067 wizualnie od innych, podobnych psów był różowy nos.

Jedyną wrodzoną cechą anomalną SCP-PL-067 była zwiększona inteligencja i nietypowo mocne (zwłaszcza dla ras spokrewnionych z Siberian Husky) przywiązanie do opiekuna. Podmiot potrafił rozwiązywać proste zagadki logiczne i obsługiwać dostosowane do swojej fizjonomii urządzenia. SCP-PL-067 rozumiał język polski i angielski i odpowiadał za pomocą ustalonego w ramach Projektu TKACZKA3 systemu odgłosów. Podmiot, przy pomocy rzeczonego systemu, własnoręcznie stworzył zbiór odgłosów odpowiedzialnych za wyrażanie emocji.

Poniżej podsumowano inne anomalne zdolności, które zostały nadane SCP-PL-067 w trakcie trwania pierwotnej wersji Projektu TKACZKA:

  • Odporność na działanie większości anomalii temporalnych (Nieznane są kryteria odporności, podczas jednego z testów SCP-PL-067 uległ w nieznacznym stopniu anomalii o efekcie odmładzającym).
  • Zdolność podróży w czasie (zdolność oryginalnie aktywna tylko w obecności SCP-PL-███ - patrz Dodatek 067-02).
  • Zdolność przenoszenia w czasie obiektów i istot o masie do ~190kg poprzez kontakt dotykowy.
  • Biologiczna nieśmiertelność (należy jednak zaznaczyć, że obiekt odczuwał pragnienie i głód w stopniu podobnym do nieanomalnych przedstawicieli Canis lupus familiaris.)

Większość z powyższych cech anomalnych nadano podmiotowi stopniowo poprzez połączenie osłabiającego lokalną rzeczywistość oddziaływania SCP-PL-███ z [USUNIĘTO], których zadaniem było ukierunkowanie zachodzących zmian. Efektem była modyfikacja charakteru cząsteczek elementarnych SCP-PL-067 polegająca na wybiciu ich ze stabilnej pozycji temporalnej. Na skutek tych działań istnienie podmiotu zostało rozciągnięte poza ramy teraźniejszości tak, że istniał on jednocześnie w wielu punktach naszej linii czasowej. Podmiot przenosił się w czasie poprzez wykorzystywanie mikroskopijnych, lokalnych wyrw w rzeczywistości do połączenia swojej fizycznej postaci z widmem temporalnym istniejącym w innym punkcie czasu.

Dodatek 067-01: Dnia ██/██/████ na skutek uprowadzenia SCP-PL-███ (wtedy oznaczonego jako SCP-PL-2418-1) przez nieznany odłam Kościoła Zepsutego Boga przyspieszono modyfikację kierunku Projektu TKACZKA. Wprowadzenie zmian planowane było wcześniej. Motywacją do przerwania ówczesnej formy projektu była również niemiarodajność kontroli nad SCP-PL-067, który zaczął przedkładać osobiste przywiązanie do SCP-PL-███ nad zalecenia służbowe. Po odzyskaniu SCP-PL-███ z rąk Kościoła Zepsutego Boga, na skutek dokonanych przez kultystów augmentacji, używanie żywego partnera w Projekcie TKACZKA stało się zbędne. SCP-PL-2418-2 został re-desygnowany jako SCP-PL-067 i zabezpieczony osobno jako obiekt klasy Euclid.

Dodatek 067-02: Dnia ██/██/████ doszło do licznych awarii w systemach celi SCP-PL-067, które skutkowały otworzeniem jej drzwi i ucieczką podmiotu. Ze względu na niezwykle niskie prawdopodobieństwo losowego wystąpienia takich awarii w synchronizacji przypuszcza się, że SCP-PL-067 wykonał skok w czasie do okresu budowy celi i dokonał jej sabotażu. Wcześniejsza zdolność podmiotu do wykonywania skoków tylko w obecności SCP-PL-███ była przypuszczalnie symulowana w celu ukrycia pełnego wymiaru możliwości podmiotu.

Po upływie 14 dni SCP-PL-067 dotarł do [USUNIĘTO] i wykorzystując swoje zdolności w przeciągu dziesięciu minut dotarł do wnętrza celi SCP-PL-███4. Obraz i dźwięk z umiejscowionych w krypcie kamer zarejestrował, że po SCP-PL-067, po zaobserwowaniu stanu SCP-PL-███, zaczął wydawać odgłosy wyrażające głęboką rozpacz, strach i złość, po czym wykonał w szybkiej sukcesji 47 skoków. Po ostatnim z nich podmiot nie powrócił już do celi.

Analiza danych historycznych przez boty przeczesujące Fundacji ujawniła liczne spostrzeżenia podmiotów o znacznym poziomie podobieństwa do SCP-PL-067. Obserwacje te zwykle zachodziły w pobliżu miejsc aktywności anomalnej. Lista istotnych i potwierdzonych przykładów znajduje się poniżej. Klasa obiektu zmieniona na Keter.

Dodatek 067-03: Dnia 02/08/2017 SCP-PL-067 pojawił się pod drzwiami Ośrodka PL-214 i dobrowolnie oddał się w ręce Fundacji. Podmiot był poważnie ranny i cierpiał na skutek choroby popromiennej. Na przestrzeni następnych dwóch miesięcy, podczas leczenia, SCP-PL-067 nieustannie wydawał odgłosy przypisywane wcześniej do zrezygnowania, żalu i bezradności.

Po wyleczeniu SCP-PL-067 podjęto próbę usprawnienia zabezpieczeń poprzez użycie specjalnej uprzęży, zawierającej miniaturowe Kotwice Rzeczywistości Scrantona. Dnia 15/10/2017, z nieznanych przyczyn, podmiot momentalnie stracił strukturalną integralność cząstek zmieniając się w kałużę rzadkiej, martwej biomasy. Nie stwierdzono dalszej aktywności anomalnej.

Po śmierci podmiotu Dr Pasik zaatakował w gniewie Dr Kostrzewę i ranił go długopisem w oko. Po schwytaniu przez ochronę ośrodka Dr Pasik został zdegradowany i odsunięty od prac w Oddziale Temporalnym.

UWAGA: NOTATKA DOSTĘPNA DLA PERSONELU O POZIOMIE DOSTĘPU 4/067


WOBEC PERSONELU USIŁUJĄCEGO UZYSKAĆ DOSTĘP DO PONIŻSZEJ NOTATKI BEZ ODPOWIEDNIEJ AUTORYZACJI WYCIĄGNIĘTE ZOSTANĄ SUROWE KONSEKWENCJE DYSCYPLINARNE

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported