SCP-PL-068
ocena: +16+x

Poniższy dokument wymaga uporządkowania i rewizji. Liczne, dotyczące niedawnych zmian, poprawki mogą skutkować niejasnościami, a w efekcie, krytycznymi błędami w zabezpieczeniu podmiotu. Główny badacz podmiotu jest proszony o bezzwłoczne zredagowanie raportu.
- Wiadomosć wygenerowana automatycznie.9DSztsR.jpg

Zęby SCP-PL-068.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-068

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-068-1 przechowywany jest w standardowej celi dla obiektów humanoidalnych. Ze względu na wzorowe zachowanie podmiotu i chwiejny stan jego psychiki zezwala się, po konsultacji z downolnym personelem o poziomie dostępu przynajmniej 068/3, na pozytywne rozpatrzenie próśb SCP-PL-068-1 o dodatkowe przedmioty. Od dnia 21/03/2016 SCP-PL-068-1 musi być stale unieruchomiony ze względu na usilne próby samobójstwa poprzez stanie się ofiarą własnej anomalii.

SCP-PL-068-1 objęto standardową opieką medyczną, gdyż specyfika jego anomalii nie wymusza leczenia stomatologicznego. Podmiot objęto jednak stałym dozorem psychiatrycznym. Zarządzono również obowiązkowe, cotygodniowe sesje terapeutyczne.

Ewentualna eksploracja SCP-PL-068-α może się odbywać tylko przy udziale personelu klasy D pozbawionego jakiejkolwiek materii nieorganicznej takiej jak ubrania, protezy czy plomby ze względu na ich wpływ na zdrowie SCP-PL-068-1 i ludności cywilnej służącej jako ujście dla materii odrzuconej z SCP-PL-068-α.1

W związku z utrzymującym się negatywnym stanem psychicznym podmiotu i przypuszczalnie nieodwracalnym stanem anomalii rodzina i najbliżsi znajomi zostali poinformowani o śmierci SCP-PL-068-1 w wyniku wypadku drogowego.

Odnalezienie PoI-068SCP-PL-068-2 jest priorytetem o poziomie ŻÓŁTY.2.

Opis: SCP-PL-068-1, wcześniej identyfikujący się jako dwudziestoczteroletnia Joanna Borut, to humanoid płci żeńskiej, pochodzenia kaukazoidalnego o wzroście 163 cm. SCP-PL-068-1 genetycznie i psychologicznie nie odbiega od nieanomalnych przedstawicieli Homo sapiens. Wizualne zauważenie dotyczącej podmiotu anomalii jest możliwe tylko przy wnikliwej obserwacji jego ust.

Główną anomalią SCP-PL-068-1 jest przypuszczalnie nieskończona niezwykle duża3 ilość zębów i nieskończenie długie niezwykle wydłużone dziąsła rozciągające się dzięki lokalnej i kierunkowej anomalii przestrzennej. Zęby podmiotu, poczynając od górnej i dolnej trójki, zdają się powtarzać nieskończenie i losowo w orientacji poziomej. Obserwacja za pomocą endoskopu pozwoliła stwierdzić, że wraz z wzrostem odległości od pierwszego z anomalnych zębów rośnie częstotliwość i intensywność deformacji. Anomalia przestrzenna dotyczy tylko dziąseł, zębów i przestrzeni sięgającej do około 15 cm wokół nich4 i nie sięga w innych kierunkach jamy ustnej podmiotu. SCP-PL-068-1 nie odczuwa anomalnych zębów, w związku z tym nie doznaje żadnego dyskomfortu fizycznego w związku ze swoją przypadłością. Podczas testów, jak dotąd, nie stwierdzono żadnych dodatkowych anomalii. Zobacz: Dodatek PL-068-02

Pozyskanie: SCP-PL-068-1 zabezpieczono, gdy usiłował udzielić wywiadu w jednej z okolicznych stacji telewizyjnych. Osadzony w mediach personel Fundacji poinformował jednostkę nadrzędną o nastolatce twierdzącej, że "ma tysiące zębów". Podmiot został przejęty zanim doszło do wywiadu. Wszystkie osoby, którym SCP-PL-068-1 pokazał wnętrze swoich ust, otrzymały preparat amnezyjny klasy A. Po zabezpieczeniu podmiotu ten zgodził się dobrowolnie pozostać pod opieką Fundacji w zamian za pomoc w zneutralizowaniu anomalii. Pomimo przebywania w zamknięciu podmiot cechuje się dobrym zdrowiem psychicznym i entuzjazmem w kontakcie z personelem Fundacji. Zobacz: Dodatek PL-068-01

Dodatek PL-068-01: Dnia 21/03/2016, podczas rutynowego badania SCP-PL-068-1, doszło do incydentu. Prowadzący badanie dr Karol Rzepecki zauważył w odległości ~1,2 metra od początku anomalii kawałek papieru z nieczytelnym tekstem. Podczas próby ręcznego odzyskania przedmiotu ciało Dr Rzepeckiego uległo niespodziewanej i niemalże natychmiastowej spagetyfikacji i zostało wciągnięte do wnętrza anomalii.

Dnia 30/03/2016 powyższy incydent został powiązany z anomalnym wydarzeniem, które odbyło się tego dnia w ██████. Na numer alarmowy zadzwoniła kobieta twierdząc, że w przeciągu kilku sekund zwróciła kilkadziesiąt kilogramów nieprzetrawionej materii organicznej. Oficjalnie zgłoszenie zostało uznane za żart. Osadzony personel Fundacji udał się jednak na miejsce wydarzenia. W mieszkaniu kobiety odkryto 94-kilogramową masę zmiażdżonych, nadtrawionych ludzkich tkanek, tkanin i tworzyw sztucznych. Badania genetyczne potwierdziły, że odkryte tkanki należały do dr Rzepeckiego. Kobieta wymagała hospitalizacji ze względu na rozległe podrażnienia i zatrucie pokarmowe.

Dodatkowo odkryto, że nadajnik GPS w telefonie dr Rzepeckiego pozostał funkcjonalny jeszcze przez 5 dni po odkryciu jego zwłok i wskazywał na zmianę (w 13-stosekundowych odstępach) lokalizację SCP-PL-068-1 i wnętrze piramidy [USUNIĘTO].5 W związku z powyższym zarządzono próbę eksploracji anomalii znajdującej się w ustach SCP-PL-068-1.

Te wydarzenia spotęgowały spowodowane odizolowaniem pogarszanie się stanu psychicznego SCP-PL-068-1. Podmiot już dwukrotnie czterokrotnie próbował popełnić samobójstwo usiłując umieścić własne ramię w anomalii.

Dodatek PL-068-02: Poniżej zamieszczono log pierwszej i jak dotąd jedynej eksploracji anomalii przestrzennej SCP-PL-068-1. D-10125 został wybrany ze względu na ograniczone odczuwanie lęku w kontakcie z anomaliami wynikające z pourazowej encefalopatii. SCP-PL-068-1 podano silne środki uspokajające i zwiotczające w celu wyeliminowania odruchu przeżuwania. D-10125 rozpoczął eksplorację bez ubrań, do obserwacji i kontaktu użyto standardowej mikrokamery SCPMC-14ff.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported