SCP-PL-071
ocena: +7+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-071

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt zabezpieczony jest w standardowym pokoju przechowawczym dla obiektów klasy Bezpieczne. Przechowalnia ma wymiary 6 [m] × 6 [m] × 2,8 [m] i wykonana jest z żelbetu. Podmiotu strzeże 2 strażników z upoważnieniem poziomu 3., którzy znajdują się wewnątrz przechowalni; 1 strażnik znajduje się przed wejściem do pomieszczenia i 1 dokonuje monitoringu. Dostępu do podmiotu udziela się pracownikom z upoważnieniem poziomu 3 lub wyższego.

Opis: SCP-PL-071 to sześcienna drukarka, która nie wymaga tuszu ani zewnętrznego źródła zasilania. Krawędź obiektu mierzy 46 [cm]; waga całkowita wynosi 18,5 [kg]. Po stronie wierzchniej oraz bocznych podmiot posiada rurkowate, niebieskie listewki odchylone od spodu pod kątem 50°, pojedyncza strona zawiera 16 listewek; pomiędzy nimi znajdują się otwory, przez które można wprowadzać do środka papier oraz otrzymywać produkt drukowania. Listewki przypominają chromowany metal o bliżej nierozpoznanej strukturze, z kolei ramy strukturalne obiektu wykonane są ze standardowego metalu służącego do obudowywania komputerów.

Obiekt nie wywiera żadnych efektów anomalnych, o ile do jego środka nie zostaje wprowadzony papier dowolnego rodzaju w dowolnym stanie. Jeżeli do środka wprowadzi się papier, obiekt osiągnie pierwszy stan anomalny (potocznie określany jako "czuwanie" lub "stand-by"). W momencie, kiedy obiekt ważący co najmniej 0,12 [g] dotknie dowolnej, niebieskiej listewki podmiotu, SCP-PL-071 osiągnie drugi stan anomalny (albo "produkcję"). Obiekt, który dotknął niebieskiej listewki zostanie wydrukowany w postaci dwuwymiarowej w rozmiarze ograniczonym przez rozmiar kartki, lecz jak najbliższym rozmiarowi faktycznemu obiektu. Obiekt będzie wydrukowany na papierze; nie będzie stanowił samodzielnego produktu.

Wydruk 2D, po wyjściu z SCP-PL-071, będzie nieruchomy przez około 25—30 minut, po tym czasie, wydruk zacznie nabierać rozmiarów w przestrzeni wielowymiarowej, najczęściej z prędkością 2 [km/h]. W momencie, kiedy obiekt osiągnie pełnie swoich rozmiarów, nastąpi jego koloryzacja; etap ten kończy się w momencie, kiedy wydrukowany obiekt jest gotowy do użytku (w zależności od rozmiarów, od 1 minuty (SCP-PL-███) do przynajmniej 14 dni ([ZMIENIONO])). Obiekty końcowe (nazywane odtąd podobiektami) posiadają wagę papieru, z którego powstały i są równie wytrzymałe. Podobiekty są krótkoterminowe i najczęściej ulegają rozkładowi w ciągu dekady; z tego powodu dnia 04.04.2000 r. Komitet ds. Etyki uchwalił zakaz drukowania ludzi i zwierząt. Podobiekty żywe posiadają osobowość i pamięć swoich oryginałów, na które reagują z niedowierzaniem.

Prześwietlenia SCP-PL-071 wykazały, iż w środku nie znajduje się żadne urządzenie.

SCP-PL-071 może być, w pewnym zakresie, samoświadomy. Dowodzi temu fakt, iż nie wszystkie rzeczy mogą zostać przez podmiot wydrukowane. Przykładowo: obiekt odrzuci wszystkie desygnaty Keter oraz większość desygnatów klasy Euclid, a nawet Bezpieczne, co najprawdopodobniej warunkuje zagrożenie, jakie tworzą wobec samego SCP-PL-071. Tym samym obiekt nie wydrukuje ładunku jądrowego, tygrysa ani kwasu siarkowego. Ponadto artefakt nie dokona replikacji podobiektów, jednakże bez problemu wydrukuje kolejne sztuki od tego samego oryginału. Niniejsze stanowi podstawę kwalifikującą obiekt do kategorii Bezpieczne.

Geneza: SCP-PL-071 został pozyskany w roku 1985, w zakładzie drukarskim "████". Agent korzystający z usług firmy w celach prywatnych przypadkowo położył na obiekcie ("dziele sztuki") swój portfel, a po kilkunastu minutach od uzgodnienia swojego interesu z firmą drukarską, agent zauważył drugi, identyczny, na "dziele sztuki". Po przypadkowym dotknięciu obiektu, agent był świadkiem stworzenia swojego duplikatu. Agent zabezpieczył obiekt i powiadomił zespół zabezpieczający z pobliskiego [ZMIENIONO]. Pracownicy "████" zostali przesłuchani i zaaplikowano im preparaty amnezyjne klasy B10. Z informacji pozyskanych od pracowników drukarni wywnioskowano, iż SCP-PL-071 znajdował się tam od początku istnienia firmy (ponad 130 lat); niestety informacje archiwalne sprzed XX wieku się nie zachowały.

Log Eksperymentów, cz. C21 (wybrane testy):

Zapisy eksperymentów powinny być zamieszczane według poniższego formatu:

* **Data i identyfikator:**
  * **Papier:** 
  * **Obiekt oryginalny:** 
  * **Rezultat:**

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported