SCP-PL-073
ocena: +23+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-073

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Zalecane jest, aby instancje SCP-PL-073 zostawały zabezpieczone w miejscu ich odnalezienia. Przeniesienie danego podmiotu jest umożliwione jedynie w przypadku długotrwałych trudności ze skutecznym odizolowaniem obiektu od dostępu cywilnego. Instancja przeznaczona do transportu musi być odpowiednio zabezpieczona, a na miejscu docelowym należy zapewnić dogodne warunki umożliwiające zdrowy rozrost rośliny.

Wobec instancji SCP-PL-073 należy stosować podstawowe środki pielęgnacyjne wdrażane w razie potrzeby. Personel przeprowadzający zbiór owoców musi zachować ostrożność oraz stosować środki ochronne w przypadku konieczności kontaktu z pierwiastkami szkodliwymi.

Opis: SCP-PL-073 jest gatunkiem drzew pod względem biologicznym przypominającym Malus sylvestris (Jabłoń dzika). Wyróżnia go wykształcanie u osobników rozległego i zwartego systemu korzeniowego posiadającego zdolność do przebijania się przez warstwę skały macierzystej i w głąb niej. Z tego względu drzewa wykazują zwiększoną odporność na czynniki mechaniczne normalnie powodujące przewrócenie rośliny. Degradacja skał umożliwiona jest za sprawą wykształcenia u osobników zdolności wytwarzania przez system korzeniowy dwóch enzymów.

  • Pierwsza z wydzielin to gęsta, ciemnobrązowa ciecz oleista o właściwościach drażniących. Uszkodzenie naskórka następuje już w ciągu kilku sekund od kontaktu. Analiza składu chemicznego wykazała obecność kilku kwasów beztlenowych w stężeniu do ██% oraz trzy nierozpoznane związki organiczne. Wydzielina nie powoduje uszkodzenia samego systemu korzeniowego, jej zadaniem jest powodowanie przyspieszonej erozji skał. W przypadku natrafienia na materiał skalny o wysokim współczynniku twardości wydzielina może być wytwarzana w zwiększonych ilościach.
  • Druga wydzielina jest rzadką, klarowną cieczą o cyjanowej barwie. Charakteryzuje ją ostry, duszący zapach. Opary w przypadku kontaktu ze skórą, oczami bądź błonami śluzowymi powodują oparzenia chemiczne oraz zaburzenia oddychania połączone z zawrotami głowy. Wydzielina, jak wykazały badania, jest swego rodzaju silnym organicznym rozpuszczalnikiem w którego skład wchodzi m. in. alkohol propylowy. Zadaniem enzymu jest roztwarzanie pyłu skalnego wytworzonego przez pierwszą wydzielinę, roztwór jest następnie wchłaniany przez korzenie.

Instancje SCP-PL-073 posiadają właściwość selektywną odnośnie składu pobranych skał. Polega ona na wybieraniu poszczególnego, jednego pierwiastka przeważającego w składzie gleby i skał. Sposób w jaki drzewa rozpoznają pierwiastki jest godny podziwu, osobniki gatunku potrafią wyróżnić zawartość przeważającą nawet gdy waha się ona w zakresie części setnych promili. Nie rozpoznano w jaki sposób rośliny te zdolne są do tak wysokiej precyzji.

SCP-PL-073 w przeciwieństwie do podobieństwa gatunkowego z Malus sylvestris wytwarzają owoce identyczne do Malus domestica (jabłoń domowa). Pozyskany pierwiastek przeważający jest rozprowadzany na owocach na powierzchni egzokarpu tworząc warstwę o grubości zaledwie kilku mikrometrów okalającą cały owoc. Należy zauważyć że warstwa ta jest częścią egzokarpu i z tego względu ściśle do niej przylega, jest niemożliwa do usunięcia bez uszkodzenia owocu. Ze względu na ilość pobieranego pierwiastka która jest przewidywalnie bardzo niewielka, owoce ''wyjątkowe'' są rzadkością i podczas pojedynczego stadium owocowania pojawia się zaledwie kilka sztuk, natomiast pozostałe jabłka pozbawione są dodatkowej warstwy. Odkryto bardzo interesującą cechę odnośnie owocowania drzew SCP-PL-073 która powoduje że pojedyncza instancja rozpocznie ten proces dopiero wtedy gdy zgromadzi ilość pierwiastka odpowiednią do pokrycia całościowego przynajmniej jednego owocu. Wynika z tego nierównomierny i rozciągnięty w czasie okres owocowania mogący różnić się nawet o kilka lat pomiędzy kolejnymi. W przypadku pozostałych substancji zbędnych przy procesie formowania ''wyjątkowych'' owoców wytrącane są one przez pory znajdujące się na korze.

jabłko.jpg

Owoc SCP-PL-073 pokryty warstwą srebra.

Owoce wytwarzane przez SCP-PL-073 są zdatne do spożycia, nie stwierdzono żadnych przeciwieństw do ich konsumpcji. Pod względem wartości odżywczych nie różnią się od owoców jabłoni domowej, analiza chemiczna wykazała nieznaczne obniżenie średniego poziomu pH soku owocowego co ma swoje odbicie w walorach smakowych, owoce SCP-PL-073 są wyraźnie kwaśniejsze, wiele osób określa dodatkowo smak jabłek jako ''niecodziennie orzeźwiający''. Do spożycia nie rekomenduje się owoców będących pokrytymi warstwą pierwiastka posiadającego właściwości szkodliwe dla zdrowia, jak metale ciężkie czy pierwiastki radioaktywne.

Poniższa tabela przedstawia główne informacje na temat instancji SCP-PL-073 dotychczas odkrytych przez Fundację, stan na dzień
Pierwiastek dominujący Liczba Informacje dodatkowe
Złoto 20 Najliczniejsza grupa pojedynczej ''odmiany'' SCP-PL-073. Pozyskane jako pierwsze.
Miedź 4 Owoce po czasie pokrywają się patyną.
Srebro 3 Brak.
Węgiel 6 Brak.
Żelazo 4 Owoce po czasie pokrywają się rdzą.
Cynk 1 Brak.
Wapń 14 Drzewa owocujące najobficiej. Znajdują się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
Ołów 3 Drzewa wytwarzające owoce pokryte ołowiem wykazują wiele nieprawidłowości pod względem stanu zdrowotnego rośliny. Owoce muszą być poddawane utylizacji.
Uran 1 Drzewo jest karłowate, powyginane w nienaturalne pozycje i zdeformowane. Analiza wykazała wystąpienie mutacji która dotknęła [ZMIENIONO] rośliny. Od czasu pozyskania drzewo wytworzyło tylko dwa owoce. Cała roślina wykazuje właściwości radioaktywne. Owoce muszą być poddawane utylizacji.

Z powodu niefortunnych zdarzeń utracono następujące obiekty:

Pierwiastek dominujący Liczba pierwotna Okoliczności utracenia
Siarka 1 Samozapłon siarkowodoru obficie występującego wokół drzewa. Fundacja obecnie nie posiada innych drzew pobierających siarkę.
Węgiel 8 Utracono dwa osobniki ze względu na niekontrolowany pożar spowodowany uderzeniem pioruna. Pracownicy którzy nie dopilnowali zastosowania odpowiednich środków ochronnych zostali pociągnięci do odpowiedzialności.

Gatunek SCP-PL-073 jest najprawdopodobniej sztucznym tworem powstałym z użyciem inżynierii genetycznej. Pobieranie pierwiastków a następnie rozprowadzanie ich na owocach nie ma jakichkolwiek podstaw ewolucyjnych, prawom natury przeczy również długi okres czasu pomiędzy kolejnymi owocowaniami uzależnionymi wyłącznie od możliwości wytworzenia owoców pokrytych warstwą pierwiastkową, co uniemożliwiło by normalne przetrwanie i rozprzestrzenianie się gatunku w przyrodzie. Wszystko wskazuje na to, iż SCP-PL-073 został utworzony jedynie na potrzeby tworzenia wyjątkowych owoców. Niestety nie wiadome jest kto mógł wytworzyć ten gatunek. Spekuluje się czerpanie korzyści majątkowych z niecodziennie wyglądających owoców.

Do celów badawczych wykorzystano młode pędy SCP-PL-073 które w odpowiednio przeprowadzanej uprawie zostaną poddane procesowi karłowacenia. Przewiduje się ułatwienie obserwacji rozrostu systemu korzeniowego w specjalnie przygotowanych pojemnikach. Dodatkowo zastosowanie wyselekcjonowanej mieszanki glebowej może w znacznym stopniu przyspieszyć proces owocowania oraz zwiększenia plonu w przypadku owoców z warstwą pierwiastkową.

Dodatek 073-1: Pierwsze instancje SCP-PL-073 zostały pozyskane w wyniku śledztwa dotyczącego pojawienia się na nielegalnym rynku produktu nazywanego jako ''złote jabłka'' będącymi owocami pokrytymi naturalnie warstwą tego pierwiastka. Agentura zdołała dotrzeć do pośrednika, pana Tomasza W. który zajmował się dystrybucją anomalnych owoców. Pośrednik wskazał swojego głównego dostawcę, wskazując na brak wiadomych danych odnośnie jego osoby oraz częstych rozmowach mających miejsce jedynie poprzez numery zastrzeżone, same owoce miały być dostarczane przez niejakich pomocników producenta ''złotych jabłek''. Po długotrwałym dochodzeniu odnaleziono hodowlę w której znaleziono 20 instancji SCP-PL-073 rodzących owoce pokryte złotem. Analiza gleby wykazała podwyższoną, najprawdopodobniej sztucznie uzyskaną zawartość tego pierwiastka. Miejsce odnalezienia drzew było dobrze zakamuflowaną hodowlą, gdzie oprócz niewielkiego sadu znajdował się prymitywny barak z narzędziami. Odnaleziono niewielką liczbę dokumentacji o znikomej wartości informacyjnej, jednakże jeden z listów zawierał lokalizację dwóch podobnych hodowli, gdzie agenci udawszy się na miejsce znaleźli podobne sady zawierające drzewa ''wapienne'' oraz ''węglowe''.

Pozostałe instancje SCP-PL-073 zostały odnalezione z czasem, w ramach wprowadzonej akcji poszukiwawczej ''Sadownicy'' przez MFO Tau-6 "Herbicydowcy". Nie znaleziono innych hodowli, lecz rosnące drzewa znajdowały się w trudno dostępnych, oddalonych od siedlisk cywilnych miejscach (podobnie jak same hodowle), niska liczba instancji wskazuje na to że lokalizacja drzew nie była przypadkowa, prawdopodobnie mógłby to być ''eksperyment'' nieznanego hodowcy. Dobry stan drzew oraz ich rozmiar wskazuje na to, że znajdowały się w tych miejscach od dosyć dawna.

Dodatek 073-2: Licznie przeprowadzone na SCP-PL-073 eksperymenty wykazały bardzo interesujące właściwości. Obiekty zdają się reagować w sposób szczególny m.in. na gwałtownie zmieniające się warunki pogodowe, niedobór wody oraz twardość obecnie przebijanej skały. Znaczenie ma także kontakt z wyselekcjonowanym pierwiastkiem pobieranym do pokrycia owoców. Elektroniczne urządzenia pomiarowe o wyjątkowej czułości wykazywały znaczne skoki napięcia w rzędach kilkunastu mikrowoltów, które nie mogły być zjawiskiem przypadkowym. Obserwacje i podobne wyniki powtarzały się każdorazowo przy wykonywaniu podobnych eksperymentów. Wysunięto teorię jakoby SCP-PL-073 są istotami rozumnymi.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported