SCP-PL-073
ocena: +7+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-073

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Teren wokół nowo odkrytych instancji należy zabezpieczyć od razu po ich odkryciu. Jeżeli to możliwe, należy podjąć działania mające na celu usunięcie SCP-PL-073 z jego pierwotnego miejsca i przetransportować do Biologicznego Ośrodka 25. Jeżeli transport jest niemożliwy, należy pozostawić instancję w stanie zabezpieczonym w jej miejscu odkrycia, podejmując środki pielęgnacyjne oraz zbierając owoce pojawiające się na drzewie.

Instancje SCP-PL-073 przeniesione do Ośrodka 25 umieszczone są w specjalnie przygotowanej przechowalni będącej znacznych rozmiarów szklarnią umożliwiającą swobodny rozwój drzew. Każdy podmiot umieszczony jest na platformie dostosowanej do rozmiarów systemu korzeniowego obiektu, która składa się ze specjalnie przygotowanej mieszanki wysokojakościowej gleby wymieszanej z odpowiednią ilością drobin pierwiastka odpowiedniego dla każdej instancji. Gleba umieszczona jest wewnątrz silosu zbudowanego z grubego i dodatkowo wzmacnianego hartowanego szkła. Ściany zbiornika są wyposażone w ułożone regularnie okrągłe otwory o średnicy 10 centymetrów [cm] co stanowi środek zapobiegawczy przed uszkodzeniem silosu przez rozrastające się korzenie. Oprócz tego, drzewa otrzymują w razie potrzeby specjalne środki chemiczne spowalniające i hamujące ich wzrost nie szkodząc im przy tym. Obiekty są podlewane przez system nawadniający maksymalnie co 2 tygodnie. W celach konserwacyjnych oraz pielęgnacyjnych zaleca się przycinanie gałęzi oraz korzeni nadmiernie wyrastających poza silos, okresowe nawożenie gleby wokół drzewa oraz minimum raz na miesiąc należy podjąć działanie zamiatania pyłu z kory podmiotów. Jeżeli uzna się to za konieczne, do otworów z odpowiednio dużymi wystającymi korzeniami należy przyłożyć zbiorniki wypełnione sypkim materiałem skalnym (piach, żwir itp.) oraz odpowiednio dużą ilością drobin danego pierwiastka. Dodatkowo w ramach potrzeby dozwolone jest przeprowadzenie natrysku środkami chemicznymi dla usunięcia ewentualnych szkodników.

W celach badawczych zezwala się na wycinanie określonej liczby instancji SCP-PL-073 jeżeli ilość drzew z danego ''rodzaju'' umożliwia to działanie bez stwarzania strat.

Opis: SCP-PL-073 jest drzewem pod względem biologicznym przypominającym gatunek Malus sylvestris (Dzika jabłoń). Podmiot wyróżnia się niezwykle rozrośniętym i skomplikowanym pod względem strukturalnym systemem korzeniowym zdolnym do wrastania głęboko w skałę macierzystą gleby, jak również bardzo długim okresem wzrostu.

Obiekt za pomocą korzeni pobiera z gleby jeden pierwiastek, który normalnie nie występuje w zwyczajnej glebie w dużych ilościach (przykładowo metal szlachetny), po czym rozprowadza go po owocach w postaci niezwykle cienkiej warstwy wynoszącej zaledwie kilkaset mikrometrów [µm], jak również sam owoc nabywa część pobranego przez drzewo pierwiastka. W związku z tym, owoce wytwarzane przez SCP-PL-073 mogą być w niektórych przypadkach nierekomendowane do spożycia (na przykład z powodu obecności pierwiastków promieniotwórczych lub metali ciężkich). Na daną chwilę nie jest wiadome, w jaki sposób drzewo wykrywa pierwiastek mający być pobrany przez roślinę.

Pomimo biologicznego podobieństwa do dzikiej jabłoni, SCP-PL-073 rodzi jabłka prawie identyczne do owoców jabłoni domowej (Malus domestica) zarówno wyglądem jak i smakiem. Na daną chwilę osobniki wydają się rosnąć jedynie w granicach Polski oraz prawdopodobnie w jej okolicach; jest to fakt wysoce zastanawiający, gdyż dzikie jabłonie stosunkowo rzadko występują w tych rejonach — może to świadczyć o prawdopodobnym sztucznym pochodzeniu SCP-PL-073.

W związku ze stosunkowo wczesnym odkryciem pierwszych osobników SCP-PL-073, personel badawczy nie jest w stanie przeprowadzić dokładnej analizy rozwoju obiektu co jest też spowodowane niewielką liczbą instancji znajdujących się w rękach Fundacji. W ramach tego zdecydowano się na ścięcie kilku pospolitych ''odmian'' SCP-PL-073, i porównując pozyskane materiały do zwyczajnej dzikiej jabłoni ustalono, iż podmiot rozwija się około 3 razy wolniej od ''nieanomalnej'' płonki. System korzeniowy sięga daleko w głąb skały macierzystej gleby (najgłębiej dotychczas odkryty jest rozrośnięty do około 57 metrów [m] od poziomu gruntu), przy czym wydziela on dwa enzymy:

  • Pierwsza z substancji, wydzielana prawdopodobnie już przez młode osobniki, jest gęstą, śliską w dotyku i drażniącą cieczą o nieprzyjemnym zapachu i ciemnej barwie przypominającą wyglądem żywicę, w której skład wchodzi głównie ███ █████ oraz trzy nieznane związki organiczne. Ciecz ta ma za zadanie powodowanie erozji skał wokół korzeni umożliwiając im rozrastanie się.
  • Druga substancja to klarowna ciecz koloru jasnozielonego o ostrym zapachu, z którą długotrwały kontakt może spowodować oparzenia skóry, pieczenie błon śluzowych oraz podrażnienie oczu i zawroty głowy. Pod względem składu jest zbliżona do pierwszego enzymu, aczkolwiek znajdują się w niej znaczne ilości [ZMIENIONO] oraz alkoholu propylowego. Enzym ten rozpuszcza całkowicie zerodowane części skał zmieniając przy tym swoją przejrzystość. Tworzy więc roztwór ze składnikami skał który jest wchłaniany przez korzenie SCP-PL-073. Warto zauważyć, że mimo wysokiej zdolności enzymów do niszczenia i rozpuszczania wielu substancji drzewo i jego elementy są całkowicie odporne na działanie tych cieczy. Wszystkie pierwiastki, których warstwy SCP-PL-073 nie rozprowadza na powierzchni jabłek, są wydalane w postaci bardzo drobnego pyłu przez niezwykle małe wypustki znajdujące się na korze drzewa. Pył ten zostaje zdmuchiwany z powierzchni rośliny przez wiatr, aczkolwiek zdarza się że SCP-PL-073 jest przez bezwietrzne okresy pokryty warstwą kurzu będącego w rzeczywistości bardzo drobnym piachem wytworzonym ze zerodowanej skały.

Obydwa enzymy nie są wydzielane w przypadku braku potrzeby. Nie wiadomo, jak drzewa zachowałyby się na podmokłym terenie.

SCP-PL-073 wykazuje podobny do zwyczajnej dzikiej jabłoni, jak nie taki sam, okres wegetacyjny z tą różnicą iż drzewo wydaje się owocować co 1-2 lata, lecz następuje to w zwyczajnym okresie od końca astronomicznego lata do jesieni w zależności od warunków pogodowych. Praktycznie, roślina prawie niczym nie różni się w wyglądzie zewnętrznym od zwyczajnych przedstawicieli Malus sylvestris, z wyjątkiem budowy zewnętrznej owoców. Niezwykłe jest to, iż mimo zwyczajnej degradacji upadłych jabłek na skutek ich dojrzenia (warstwa pierwiastka ze względu na swoją kruchość, lekkość i cienką grubość jest porywana przez podmuchy wiatru), jedynie w kilku przypadkach znaleziono nasiona w podmiotu w glebie wokół SCP-PL-073. To zjawisko wyjaśniają dwie najczęściej rozpatrywane teorie: albo zwierzęta w bardzo krótkim czasie zabierają nasiona z pod SCP-PL-073, albo ktoś lub coś zbiera je z pierwotnego miejsca. Obserwacje są w toku.

Poniższa tabela przedstawia główne informacje na temat instancji SCP-PL-073 dotychczas odkrytych przez Fundację.

Miejsce odkrycia Pierwiastek pobierany przez roślinę Liczba instancji Status
Pozostałości dobrze ukrytej głęboko w niedostępnej części lasu hodowli znajdującej się w województwie █████ w okolicach które niegdyś słynęły z wielu kopalni złota. Złoto [Au] 4 Teren wokół hodowli został zabezpieczony przez Fundację. Jest to pierwsze miejsce, gdzie odkryto podmiot SCP-PL-073, po doniesieniu o pożarze rozprzestrzeniającym się w głębi lasu (więcej informacji w dokumencie dotyczącym odkrycia SCP-PL-073). Drzewa pozostają w na daną chwilę w swoim pierwotnym miejscu ze względu na trudności z przeniesieniem. Gleba wokół sadu wykazuje nienaturalnie wysokie stężenie drobin złota (jest ono znacznie podwyższone w stosunku do gleby poza hodowlą).
Wyżyna Śląska, głównie w opuszczonych okolicach największych kopalń. Węgiel [C] 3 Pierwotna liczba drzew wynosiła 6, jednakże część została wycięta w celach badawczych. 2 podmioty znajdują się w Ośrodku 25, pozostały 1 przygotowywany jest do przeniesienia.
Dolny Śląsk. Okazy SCP-PL-073 rosną w okolicy kopalń w █████, ████ oraz ██████. Miedź [Cu] 2 W Ośrodku 25.
Teren pojezierza Suwalskiego, trudno dostępna część lasu niedaleko ████. Żelazo [Fe] 4 W okresie owocowania drzewa, jabłka po krótkim czasie pokrywają się rdzawym nalotem. Na daną chwilę jedna z trzech instancji została przeniesiona do Ośrodka 25. Jedna z instancji ścięta do badań.
Lasy w okolicy miasta ████, Dolny Śląsk. Uran [U] 1 W związku z promieniotwórczością uranu pobieranego przez SCP-PL-073, drzewo jest obecnie w większości zdeformowane, jak również jest znacznie niższe od pozostałych instancji SCP-PL-073. Obecnie na roślinie pojawia się tylko jeden owoc. Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości ze względu na stan drzewa podmiot samoczynnie obumrze. Do tego czasu drzewo pozostaje zabezpieczone.
Zagłębie Lubińsko-Głogowskie w pobliżu kopalni w ████, Wyżyna Śląska w rejonie miasta █████ ████. Srebro [Ag], Cynk [Zn], Kadm [Cd] 5 Trzy drzewa ''srebrne'' oraz po jednej sztuce ''cynkowego'' i ''kadmowego'' zostały przeniesione do Ośrodka 25.
Zagłębie Tarnobrzeskie, w małym lasku obok kopalni ███. Siarka [S] 1 0 Jedyny znany okaz został utracony na skutek samozapłonu siarkowodoru występującego wokół podmiotu w dużym stężeniu.
Góry Świętokrzyskie, okolice ████, ███ i █████. Ołów [Pb] 3 2 Jedna instancja znajduje się w Ośrodku 25, druga pozostaje w miejscu odkrycia natomiast trzecia została utracona w wypadku podczas transportu, gdzie przez zapłon paliwa drzewo zostało zniszczone w powstałym pożarze.

Notatka: Wykorzystując pozyskane nasiona SCP-PL-073, trwają przygotowania do utworzenia eksperymentalnej hodowli drzew rosnących na starannie przygotowanej glebie będącej obojętną pod względem ilości przeważających pierwiastków tzn. wszystkie występowałyby w dokładnie tej samej ilości. Wszystko to ma za cel próbę wytworzenia instancji SCP-PL-073 rodzących owoce niepokryte warstwą pierwiastków. Oprócz tego, planuje się na przyszłość wyhodowanie SCP-PL-073 na podmokłym terenie imitującym bagno.

Addendum: Pozyskanie obiektu SCP-PL-073

Pierwsze instancje zostały pozyskane podczas zgłoszenia pożaru części lasu w Sudetach w województwie █████, w roku 2013. Po przybyciu na miejsce, okazało się iż w rzeczywistości płonął budynek oraz kilkanaście okolicznych drzew. Budynek zamienił się w zgliszcza, a po ugaszeniu pożaru okazało się iż w hodowli rosły drzewa rodzące złote jabłka. Fundacja otrzymała informację na ten temat i natychmiastowo zabezpieczyła miejsce zdarzenia, blokując i usuwając wszystkie niepożądane informacje mogące wyciec do cywilnych mediów. Najbardziej interesującą rzeczą odnalezioną przy hodowli był fakt istnienia krótkiej drogi dojazdowej która nagle kończyła się na porośniętej zaroślami skarpie. Ponadto, hodowla musiała być bardzo dobrze zamaskowana, na co wskazywały resztki kamuflażu znajdujące się przy ruinach niewielkiego budynku. Nie znaleziono przyczyny wybuchu pożaru, pozostaje ona na tą chwilę niewyjaśniona.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported