SCP-PL-078
ocena: +24+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-078

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-078 nie stanowi żadnego zagrożenia i może być bezpiecznie przechowywany w standardowej szafce przechowawczej. Ze względu na ryzyko utraty obiektu, wszelkie eksperymenty podczas których którykolwiek z kolczyków ma znajdować się poza bezpieczną placówką muszą zostać zatwierdzone przez pracownika o drugim poziomie uprawnień.

Opis: SCP-PL-078-A i SCP-PL-078-B to para srebrnych kolczyków w kształcie kuli o średnicy 5 [mm], pokrytych wygrawerowanymi liniami. Bliższe oględziny wykazały, że linie te są konturami ziemskich kontynentów i wysp. Podczas gdy SCP-PL-078-A lub SCP-PL-078-B nie jest wpięty w ucho, dwukrotne stuknięcie palcem w jego powierzchnię powoduje jego wzrost do rozmiarów kuli o średnicy 5 [cm]. W tym stanie, wskazuje on zarówno swoje aktualne położenie, jak i położenie bliźniaczego podmiotu. Robi to w następujący sposób:

  • Powierzchnia na której znajdują się kontynenty zabarwia się na jasnozielony kolor, akweny wodne natomiast przybierają kolor błękitny.
  • Na podmiocie pojawiają się dwa czerwone punkty, wskazujące położenie obu kolczyków.

Analiza SCP-PL-078 wykazała, że przy powiększaniu objętości rośnie także jego masa. Gdy kolczyk rośnie, atomy z których się składa mnożą się w niewyjaśniony sposób. Zaplanowano więcej badań mających na celu zrozumienie tego zjawiska. Ustalono także, że barwniki znaczące tereny lądów i wód, a także pozycji podmiotów, są pochodzenia naturalnego. Barwniki te to:

  • Lądy - chlorofil typu A
  • Wody - barwnik alkanny barwierskiej
  • Czerwone punkty położenia - krew nieznanego stworzenia

Udało się ustalić, że barwy te nie zamieniają się miejscami ze srebrem, a jedynie pokrywają jego powierzchnię. Można także pobrać ich próbkę za pomocą pipety, jednak brakująca ilość natychmiast zostaje wytworzona w celu wypełnienia pustego miejsca.
By zmniejszyć kolczyk, należy ponownie stuknąć dwukrotnie palcem w jego powierzchnię. Obiekt staje się wówczas srebrny i maleje do pierwotnego rozmiaru. Innym sposobem na zmniejszenie podmiotu jest wpięcie go w ucho.
Gdy dwie osoby wepną SCP-PL-078-A i SCP-PL-078-B do dwóch "różnych" uszu (przykładowo: A do lewego ucha i B do prawego), oba kolczyki wchodzą w fazę aktywną i zaczynają jarzyć się lekką, złotą poświatą.
W fazie aktywnej, SCP-PL-078 może na żądanie teleportować jedną z osób noszących SCP-PL-078 do osoby, która nosi bliźniaczy podmiot. By to się stało, użytkownik ów musi pstryknąć palcami. Wówczas zniknie i natychmiast pojawi się w miejscu, w którym przebywa aktualnie użytkownik drugiego kolczyka. Zjawisku temu towarzyszy oślepiający błysk światła, trwający około 2 [s]. Występuje on zarówno w miejscu zniknięcia użytkownika, jak i w miejscu docelowym.
Ustalono, że SCP-PL-078 przenosi użytkownika do najbliższej wolnej przestrzeni zdolnej "zmieścić" jego ciało w pozycji, w której znajdował się on podczas aktywacji podmiotu. Wówczas osoba przenoszona zamienia się miejscami z atomami znajdującymi się w miejscu docelowym. Jeśli użytkownik będący celem teleportacji jest zanurzony w cieczy, osoba przenosząca pojawia się poza nią, w wolnej przestrzeni tak, jak ma to miejsce w każdym innym wypadku.
SCP-PL-078 nie wejdzie w fazę aktywną jeśli:

  • Oba kolczyki będą noszone przez jedną osobę, lub zostaną założone przez dwie osoby na to samo ucho (przykładowo: obaj użytkownicy założyli swój kolczyk na lewe ucho).
  • Jedna, lub obie osoby noszące kolczyki nie mają fizycznego kontaktu z podłożem. SCP-PL-078 nie działa jeśli obaj użytkownicy znajdują się w powietrzu. Możliwa jest jednak teleportacja na piętrze budynku, trwają badania mające na celu ustalenie działania podmiotu w pojazdach latających.
  • Osoby noszące kolczyki znajdują się w odległości mniejszej niż 10 [m] od siebie.

Anomalne właściwości SCP-PL-078 są prawdopodobnie ograniczone wyłącznie do obszaru Ziemi. Można to wywnioskować z faktu iż w wypadku wyniesienia któregoś z kolczyków w przestrzeń kosmiczną lub inną planetę, niemożliwe byłoby ustalenie jego lokalizacji.

Dodatek: Poczyniono testy mające na celu ustalić działanie SCP-PL-078 w wypadku gdy drugi z użytkowników pstryknie palcami zanim błysk towarzyszący teleportacji pierwszego użytkownika zaniknie. Testerami zostali dwaj agenci Fundacji. Poinstruowano ich by aktywowali SCP-PL-078 w sposób opisany w raporcie.
Testerzy bez problemów aktywowali SCP-PL-078. W momencie aktywacji, nastąpił rozbłysk jasnego światła, po czym obaj zniknęli. Po około trzech minutach rozbłysk powtórzył się i agenci pojawili się w miejscach, w których stali przed aktywacją podmiotu. Natychmiast zdjęli kolczyki i oddali je naukowcowi nadzorującemu eksperyment. W późniejszym przesłuchaniu opisali miejsce do którego trafili jako "bardzo długie pomieszczenie o wysokości około dziesięciu metrów, w którym jedną ścianę pokrywały niewielkie, ponumerowane szafki". Zeznali także, że wrócili w sposób identyczny do tego, w jaki znaleźli się w wymienionym pomieszczeniu.
Testy psychologiczne wykonane na agentach nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

Notatka dr █████: Jeśli oni mówią prawdę, trzeba tam kogoś wysłać i sprawdzić co jest w tych szafkach. Skoro kolczyki traktują to miejsce jako w pewnym sensie "domyślne", może tam być więcej takich rzeczy. Mogą okazać się przydatne.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported