SCP-PL-082
ocena: +21+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-082

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-082 powinien być przechowywany w szafie pancernej, zabezpieczonej zamkiem szyfrowym i kłódką, do której klucz posiada wyłącznie dyrektor placówki, w której przechowuje się podmiot. Obiekt należy także poddać całodobowemu nadzorowi poprzez monitoring. Kontakt z artefaktem może być możliwy tylko na podstawie pisemnej zgody, zawierającej uzasadnienie przeprowadzenia interakcji, wydanej przez dyrektora placówki. Ze względu na naturę podmiotu, która zwiększa ryzyko podjęcia próby kontaktu przez osoby do tego nieupoważnione, należy poddać szczególnej kontroli osoby chcące uzyskać dostęp do obiektu, zwłaszcza pod względem posiadanych przez nie uprawnień.

d9DmFRc.jpg

Obiekt SCP-PL-082.

Opis: SCP-PL-082 to pendrive o pojemności 3,70 GB, umieszczony w obudowie w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 6cm x 2,5cm x 1 cm, wykonanej z jasnego drewna. Mogą być na nim zapisywane i usuwane różne pliki, jednak niezależnie od podjętych działań zawsze obecne są : Lista użytkowników i Consensus. Stanowią one nieodłączną część artefaktu i niemożliwe jest wprowadzenie w nich jakichkolwiek zamian czy ich skasowanie. Należy pamiętać, że badania nad podmiotem wykazały, że jest on zdolny do przybierania różnych postaci, które dostosowują go do potrzeb czasów i ludzi, z którymi wchodzi w interakcję. Dlatego jest mało prawdopodobne, aby obecna forma obiektu była ostateczna i nie ulegała żadnym zmianom.

Istnienie podmiotu zostało odnotowane 28.05.20██ przez agentów przeprowadzających kontrolę pana ████ ██████ w ramach procedury WNAS1. Pisarz przyciągnął uwagę Fundacji po nagłym sukcesie wydawniczym jakie osiągnęły jego najnowsze dzieła, pomimo tego, że wcześniej tworzył jedynie marnej jakości opowiadania, które publikował na różnych stronach w Internecie, jednak nigdy nie wzbudzały one niczyjej uwagi. W ramach procedury dokonano standardowego przeszukania mieszkania i rzeczy osobistych twórcy, w wyniku którego pozyskano podmiot, początkowo uważany za zwykłą przenośną pamięć. Zwrócił on jednak szybko uwagę pracowników Fundacji, po tym jak hasło, którym był zabezpieczony dostęp do niego, stawiało opór wszystkim urządzeniom deszyfrującym jakimi dysponowała Fundacja (próby złamania zabezpieczeń obiektu tą metodą trwały 11 dni). Uzyskanie pełnego dostępu do podmiotu stało się możliwe dopiero po zastosowaniu kodu uzyskanego w wyniku incydentu PL-049-I2 z udziałem SCP-PL-049. Odkrycie właściwej natury artefaktu nastąpiło 08.06.20██. Dokonane zostało przez oficera ochrony Jana Warczała, który po uzyskaniu dostępu do zawartości pamięci obiektu, przeprowadził jej przegląd, stając się pierwszym agentem Fundacji wchodzącym w interakcję z SCP-PL-082. W jej wyniku oficer Warczał stworzył plany modernizacji zabezpieczeń stosowanych przez Fundację, które przedstawił dyrektorowi placówki nr █, za co został awansowy na szefa ochrony (Jan Warczał zginął 3 tygodnie po tym wydarzeniu w wyniku wybuchu gazu w jego biurze; szczegóły w załącznikach). W związku z tym dnia 10.06.20██ przeprowadzono przesłuchanie pana ████ ██████ jednak nie dostarczyło ono żadnych istotnych informacji odnośnie podmiotu (przesłuchanie dostępne w załącznikach).

voFEVyU.png

Folder zawierający pamięć SCP-PL-082
(screen pochodzi z prywatnego komputera dr ██████ ██████)

SCP-PL-082 nie wykazuje żadnego anomalnego zachowania dopóki nie nastąpi otwarcie zapisanego na nim pliku Consensus, który jest programem komputerowym o nieznanym sposobie działania. Po dokonaniu tej czynności pojawi się komunikat o treści „Jesteś pewien?”. Wybranie opcji „nie” prowadzi do zamknięcia programu i nie wywołuje żadnych reakcji. Jeśli jednak osoba wchodząca w interakcję z podmiotem potwierdzi otwarcie programu, ekran zacznie emitować światło o zmiennej częstotliwości przez 10 sekund. Następnie wyświetli się komunikat o treści: „Operacja zakończona sukcesem” po czym program się zamknie. Po tym wydarzeniu osoba poddawana anomalnemu działaniu obiektu zostaje nijako zainspirowana przez podmiot i w bliżej nieokreślonym czasie dokonuje rzeczy, które powszechnie zostają uznane za sukces czy też wielkie dokonanie. Niemożliwy jest jednak do przewidzenia czas konieczny do realizacji owego czynu czy też forma jaką on przybierze (najprawdopodobniej zależy to od zdolności i wykształcenia konkretnych osób i może tyczyć się wszystkich możliwych dziedzin, od pisarstwa po nauki ścisłe). Należy jednak odnotować, że jeśli osoba poddawana anomalnemu działaniu obiektu nie będzie patrzyła w ekran podczas całej manifestacji, wyświetli się komunikat o treści: „Operacja nieudana” po czym nastąpi zamknięcie programu, a osoba tego doświadczająca nie odczuje jakichkolwiek skutków działania podmiotu.

Otwarcie pliku Lista użytkowników nie wywołuje żadnych anomalnych reakcji. Jednak w wyniku tego działania uzyskuje się dostęp do tabeli, wykonanej w nieznanym programie, zawierającej prawdopodobnie listę wszystkich osób wchodzących w interakcję z SCP-PL-082, a także formy jakie wówczas artefakt przybrał. Warto zauważyć, że po każdej kolejnej manifestacji lista zostaje uzupełniona. (Tabela dostępna w załącznikach).

Uwagi końcowe: Ze względu na brak zagrożenia ze strony podmiotu i jego właściwości, obiekt można wykorzystywać na potrzeby Fundacji, poprzez inspirowanie jej pracowników. Trzy nieudane próby wykorzystania artefaktu wykazały, że osoby wykonujące czynności przez niego inspirowane ponoszą później ich negatywne skutki. Z tego powodu wprowadzenie obiektu w stan anomalny powinno być dokonywane, tylko gdy będzie to konieczne dla rozwiązania kwestii niezwykle istotnej dla Fundacji i po wykorzystaniu wszystkich innych sposobów działania.

Załączniki:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported