SCP-PL-085
ocena: +18+x
31FmsxyiIDL.jpg

Dwie instancje SCP-PL-085.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-085

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-085 nie wymaga żadnych specjalnych czynności przechowawczych i może być bezpiecznie przetrzymywany w dowolnym zamkniętym nieprzeźroczystym pojemniku. Aktualnie wszystkie instancje obiektu znajdują się w Ośrodku PL-13. W razie nieplanowanej konfrontacji podmiot należy ostrożnie podnieść, zanieść najbliższemu naukowcowi nadzorującemu projektu SCP-PL-085 i zażyć dedykowany preparat amnezyjny.

Opis: SCP-PL-085 jest rodzajem zwierzęcia o sferycznym kształcie nie przekraczającym 15 [cm] średnicy. Obiekt pokryty jest wyłącznie kremowoszarym futrem. Aktualnie Fundacja posiada [43] instancje SCP-PL-085.

Anomalną własnością bytu jest niezwykła umiejętność przyciągania uwagi. Po nawiązaniu kontaktu wzrokowego obserwator odczuje silną potrzebę wejścia w interakcję fizyczną z podmiotem. Zazwyczaj ograniczona jest ona do podnoszenia, przytulania i głaskania. Podczas kontaktu obiekt będzie wokalizował świergot o działaniu uspokajającym. Efekt anomalny oddziaływuje na wszystko, co posiada możliwość obserwacji bytu i najwyraźniej nie mija z upływem czasu.

l7hdw8thvi.jpg

SCP-PL-085-13, największy pozyskany okaz.

Przeprowadzono testy, podczas których [3] instancje SCP-PL-085 zostały pozbawione 99,8% owłosienia. Pod futrem znajduje się delikatna skóra niezwykle łatwo ulegająca odkształceniom. Organy zewnętrzne, otwór gębowy, receptory węchowe i wzrokowe podmiotu najprawdopodobniej całkowicie zanikły. Próby prześwietleń rentgenowskich zakończyły się niepowodzeniem (przyczyna nieznana). Nie stwierdzono żadnych zaburzeń efektu anomalnego.

Swobodny byt po krótkim okresie czasu zacznie przemieszczać się ruchem wijącym w losowym kierunku konsumując mikroflorę. Jeżeli udostępnione zostaną inne typy pożywienia, będą one preferowane nawet w razie niezdatności do spożycia. W kwestiach żywnościowych podmiot jest całkowicie samowystarczalny; Fundacja nie musi zużywać żadnych środków na jego karmienie.

Analiza aktywności mózgowych wykazała, że SCP-PL-085 odczuwa satysfakcję i zadowolenie podczas kontaktu z innymi istotami inteligentnymi. Wartości te rosną, jeżeli więcej osób znajduje się pod wpływem działania anomalnego.

Obiekty pozyskano z domu dziecka w ███████.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported