SCP-PL-086
ocena: +31+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-086

Klasa podmiotu: Euclid

wajhVwd.jpg

Fotografia #1; jedna ze ścian drugiego piętra (podczas sprzątana przez D-519

Specjalne Czynności Przechowawcze: Podmiot został uziemiony w jednym z domów znajdujących się niedaleko Parku ████████ (Polska). Konkretnie chodzi o dom [UTAJNIONO] w lesie [UTAJNIONO].
Teren badawczy obejmuje powierzchnię o promieniu 50 metrów od obiektu i jest stale patrolowany przez czterech (4) lub więcej wykwalifikowanych ochroniarzy Fundacji.
Wszelkie osoby niepowołane próbujące dostać się do wnętrza domu zajętego przez podmiot mają zostać uśpione i potraktowane środkiem amnezyjnym klasy (co najmniej) B (zależy od czasu, przez który cywil obserwował obiekt). W sytuacjach wyjątkowej niesubordynacji wobec ostrzeżeń ochrony zezwala się na użycie siły. Badania z podmiotem może prowadzić tylko personel o trzecim (3.) poziomie upoważnienia lub wybrany personel klasy D.

Drzwi i okna domu nie mogą pozostać otwarte dłużej niż 10 sekund. Raz tygodniowo oddelegowany członek personelu klasy D (zwany dalej sprzątanym lub konfrontującym) ma obowiązek — z mikrofonem, słuchawką oraz kamerą — przekroczyć próg domu zajętego przez SCP-PL-086 i zedrzeć wszelkie nalepki, kartki czy zdjęcia, jakie ten pozostawił na ścianach. Jednocześnie musi podtrzymywać konwersację, jeśli podmiot tego zażąda. Halucynacje wizualne (i choć na razie niezaobserwowane) powinny zostać szczegółowo opisane przez konfrontującego podczas uprzątania bałaganu pozostawionego przez obiekt, nawet gdyby skutkowałoby to przerwaniem rozmowy bądź śmiercią.

Przed konfrontacją, członka personelu klasy D należy potraktować opisanymi szczegółowo w Wytycznych #1 środkami pozwalającymi mu na zachowanie trzeźwego umysłu oraz pojmowania wagi działań, jakie podejmuje.

Trzeba również pamiętać, iż ze względu na zdolność SCP-PL-086 do dowolnej manipulacji wizualnymi wartościami otoczenia, zaleca się wykonywanie cotygodniowego sprzątania jedynie w asyście kierownika badań przebywającego na zewnątrz domu, który regularnie sprawdzać będzie stan zdrowia psychicznego oddelegowanego członka personelu klasy D (drogą pytanie-odpowiedź). Zaleca się również — w miarę możliwości — dokumentację wnętrza domu opanowanego przez obiekt.

Poddasze budynku ma pozostać zamknięte bez względu na ciekawość personelu badawczego. Jeśli któryś z Administratorów O5 uzna, iż wizytacja poddasza jest niezbędna, wystosuje odpowiednie oświadczenie. Reguła ta w mniejszym stopniu obowiązuje piwnicę, którą personel może wizytować nie więcej niż trzy (3) minuty dziennie, wykonując niezbędną dokumentację (o ile pozwoli na to obiekt).

W przypadku dostania się jakiejkolwiek osoby niepowołanej na teren wpływu SCP-PL-086, nakaz Administratora O5-██ przewiduje natychmiastowe zastosowanie Procedury 086-KL.

ZqzW5EU.jpg

Fotografia #2; zielony ślad jest prawdopodobnie zarysem chudej ludzkiej sylwetki, przypuszczalnie wizualizacją SCP-PL-086

Opis: SCP-PL-086 zalicza się do grupy tzw. obiektów konspiracyjnych (z którymi Fundacja ma do czynienia od 17██r.). Jego celem jest ujawnienie oraz rozpowszechnienie materiałów gromadzonych przez Fundację, co może zagrozić jej strukturze, pracownikom i funkcjonowaniu. Nie wiadomo, co powoduje nienawiść do Fundacji u obiektów konspiracyjnych, choć niewykluczone, iż ich zawiść dotyczy wydarzeń z przyszłości, których tylko one pozostają świadome.

SCP-PL-086 posiada zdolność oblepienia wnętrza domu, w którym przebywa, naklejkami, raportami i zdjęciami obiektów schwytanych przez Fundację bądź takich, które dopiero zostaną schwytane. Potrafi też dowolnie manipulować zamieszczanymi przez siebie treściami, jak również ujawniać się pod dowolną postacią. Dokumentacja podmiotów z przyszłości nie jest możliwa, gdyż SCP-PL-086, jeśli chce, jest zdolny [UTAJNIONO]. Nigdy nie przyznał się też do władania zdolnościami pozwalającymi mu na manipulację czasoprzestrzenią.

Z całą stanowczością stwierdzono, iż obiekt posiada świadomość i jest w stanie opuścić dom, jeśli znajdzie jakąkolwiek lukę. Jednocześnie obliczono czas jego reakcji na 20 sekund od zauważenia zmian w zewnętrznej strukturze przechowalni, co pozwala personelowi klasy D niepostrzeżenie wejść i opuścić budynek.

Pierwotnie dom zamieszkany był przez państwo C██████████, którzy po roku wyprowadzili się przez "pleśń zagrażającą konstrukcji budynku" (wg wyciągu z raportu technika badającego dom). Tydzień później zalany łzami pan C████████ niespodziewanie stanął w progu Fundacji, głośno stwierdzając: "Wiem, co zrobiliście tym [USUNIĘTO]" (Jeśli ktokolwiek w jakimkolwiek raporcie postanowi jeszcze raz ujawnić tak szczegółowe dane, wyciągnięte zostaną konsekwencje — O5-██). Mężczyźnie podano środek amnezyjny klasy B, a Agenci rozpoczęli procedurę przejmowania obiektu.

Sporządzono wówczas Raport #1 (Agent ██████):

Nie zostaliśmy upoważnieni, by wejść na teren budynku. Przez okna zaobserwowaliśmy, co następuje: pierwsze piętro zajmują korytarz (~10 metrów długości), kuchnia (~15 metrów kwadratowych powierzchni), łazienka (~6 metrów kwadratowych powierzchni) i salon (~25 metrów kwadratowych powierzchni).

Drugie piętro to sypialnia (~17 metrów kwadratowych powierzchni) oraz dwa pokoje o bliżej nieokreślonej funkcji (~22 i ~19 metrów kwadratowych powierzchni); również pusta przestrzeń mająca zapewne pełnić funkcję kącika wypoczynkowego (~10 metrów kwadratowych powierzchni).

Jedno okienko na poddaszu nie ukazuje niczego oprócz ciemnego wnętrza mimo padania promieni słonecznych w jego stronę.

Ściany oraz podłogi każdego z ww. pięter (poza poddaszem — w jego wypadku nie mamy pewności) pokrywa wiele gęsto rozmieszczonych kartek i zdjęć o nieznanej treści. Niemal całą konstrukcję pokrywa pleśń i grzyb, a także ślady przypominające pozostałości po spaleniu. Panuje bałagan, widoczny jest oderwany tynk, porozrzucane krzesła oraz artykuły gospodarstwa domowego.

Wniosek: Wymagana interwencja personelu badawczego bądź personelu klasy D celem ustalenia bardziej szczegółowych właściwości i/lub funkcji obiektu.

W wyniku chęci dalszego rozpoznania, a także podążając za sugestią Agenta ██████, wkrótce wysłano pierwszego członka personelu klasy D. Klasyfikację podmiotu oraz kilka jego własności ustalono wcześniej dzięki pomocy Dr. █████████,w przeszłości mającego już do czynienia z obiektami konspiracyjnymi.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported