SCP-PL-087
ocena: +18+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-087

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na naturę podmiot nie może zostać przeniesiony do dedykowanej przechowalni ani w pełni zabezpieczony. Ograniczone możliwości przebudowy Ośrodka PL-13 uniemożliwiają konstrukcję przechowalni tymczasowej i wymuszają dalsze wykorzystywanie punktu manifestacji obiektu jako łącznika między dwoma skrzydłami. Z tego powodu należy ograniczyć ilość pracującego tam personelu do niezbędnego minimum; rekrutację należy przeprowadzać według dedykowanego wzorca. Wszystkie osoby niebędące przydzielone do projektu SCP-PL-087 lub jednego ze skrzydeł łączących należy legitymować i, w razie konfliktu z dedykowanym wzorcem, odmówić możliwości przejścia.

Jeżeli przemieszczanie się pomiędzy skrzydłami nie jest sprawą priorytetową/alarmową, zaleca się korzystanie z trasy alternatywnej przez piętro 58.

Opis: SCP-PL-087 jest 10 [m] odcinkiem korytarza łączącego 5 Skrzydło Relikwiarne z 6 Skrzydłem Humanoidalnym Ośrodka PL-13. Pod względem konstrukcyjnym korytarz nie przejawia żadnych anomalii; plany konstrukcyjnie i testy strukturalne również nie przedstawiają żadnych nieprawidłowości. Wszelkie rejestrowanie obiektu przy pomocy urządzeń mechanicznych skutkuje pozyskaniem standardowego obrazu. Obiekty mechaniczne i zwierzęta nie wydają się odczuwać efektów działania anomalii — Do jej aktywacji najprawdopodobniej potrzebna jest żywa istota świadoma posiadająca umiejętność myślenia abstrakcyjnego.

SCP-PL-087 posiada indywidualną, stałą formę wobec każdego obserwatora. Mimo różnorodności udało się wytyczyć kilka cech manifestacji przypisanych do danego rodzaju obserwującego. Należy pamiętać, iż poniższe wpisy oparto wyłącznie na relacjach niezależnego personelu oraz testach ich poczytalności:

  • Wszyscy obserwujący odczuwają dyskomfort w związku z długotrwałą obserwacją obiektu lub przebywania na jego terenie.
  • Obserwujący niewyznający jakiejkolwiek wiary i niespełniający dowolnego z poniższych warunków będą postrzegać obiekt jako stromą, wąską ścieżkę w lesie, zazwyczaj ośnieżonym i po zmroku. Rzekomo podczas przebywania na terenie obiektu obserwującemu doskwiera nasilone poczucie samotności, także w razie pokonywania go grupowo.
  • Obserwujący, którzy doznali jakiejkolwiek traumy będą dokładnie widzieć jej miejsce. Sporadycznie obiekt odtwarza szczegółowo przebieg wydarzeń.
  • Obserwujący, którzy przynajmniej raz zabili lub celowo przyczynili się do śmierci będą konfrontować się z wizją przedstawioną w drugim punkcie. W losowym położeniu obiekt przyjmie formę ciała martwej osoby. Ciała te, oprócz pochodzenia, nie wykazują jakichkolwiek anomalnych zachowań. 97% obserwatorów odczuwało skruchę po przejściu przez obiekt, nawet jeżeli wcześniej nie wykazywali podobnych zachowań.
  • Obserwatorzy wyznający jakąkolwiek religię i niekwalifikujący się do żadnego z wymienionych punktów zobaczą w obiekcie odzwierciedlenie piekła według danego wyznania. Jeżeli religia nie uwzględnia takowego, obserwujący jest traktowany jako osoba ateistyczna.
  • Obserwujący, którzy kiedykolwiek posiadali powiązania z sektami (szczególnie satanistycznymi) odmawiali jakichkolwiek relacji na temat obiektu, także pod groźbą śmierci. 100% obserwujących wzbraniało się przed inicjacją obserwacji lub przejścia i byli zmuszani do tego siłą. U niektórych obserwujących wystąpiły objawy łagodnej schizofrenii.
  • Obserwujący o skłonnościach kanibalistycznych lub praktykujący kanibalizm postrzegają obiekt jako różnego rodzaju mechanizmy służące do obróbki mięsa o niezwykle wysokim stopniu zaawansowania. Wszyscy obserwatorzy, którzy zdołali przejść przez obiekt wykazują silną traumę przeciw posiłkom mięsnym i nie są zdolni do ich spożywania. Dwóch obserwatorów zmarło na zawał serca podczas pokonywania obiektu.
  • Obserwujący, którzy kiedykolwiek celowo wywołali śmierć dziecka do lat [10] przedstawiają obiekt jako dziecięcy pokój. Dokładna analiza przyrównuje je do pokojów ich ofiar. Wszyscy przechodzący przez obiekt wykazują oznaki niezwykle głębokiej psychozy lub opętania. 100% dotkniętych tym efektem umiera przed upływem [3] miesięcy.
  • Obserwujący, którzy brali udział w modyfikacji genomu istot świadomych postrzegają obiekt jako korytarz szpitalny z [6] parami przeszklonych drzwi. Obserwujący odmawiają udzielenia informacji o dokładnym pokonywaniu obiektu. Wszyscy przechodzący wykazują objawy PTSD.
  • Obserwujący będący seryjnymi mordercami postrzegają obiekt jako długi, ciemny korytarz. Po lewej stronie ułożone będą wszystkie narzędzia, jakich obserwujący kiedykolwiek używał do zabijania. Równolegle ułożone będą wszystkie ciała ofiar ze wszystkimi obrażeniami zadanymi przez przechodzącego. Zwłoki śledzą wzrokiem przemieszczającego się obserwatora. Warto zaobserwować, że rozmiar obiektu anomalnie się zwiększa; obserwatorzy zewnętrzni postrzegali pokonującego jako stojącego nieruchomo w miejscu, w czasie gdy on meldował przemieszczanie się szybkim marszem. Obiekt nie ingeruje w jakikolwiek sposób w psychikę i zachowanie osoby przechodzącej.

Należy mieć na uwadze, że pojedyncze przypadki mogą różnić się od ogólnego wzorca. Osoby takie zostaną poddane dalszym badaniom.

Anomalną aktywność obiektu rejestruje się od końca 1987 roku, wraz z masową terminacją personelu podejrzanego o współpracę z wrogimi grupami zainteresowań.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported