SCP-PL-087-ARC
ocena: +1+x

Strona została oznaczona do usunięcia; wynikiem przeprowadzonego głosowania, na wniosek użytkowników, strona została przeniesiona do archiwum.

Po więcej informacji odnoście zarchiwizowanych SCP, prosimy sprawdzić FAQ lub hub Archiwum SCP

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-087-ARC

Klasa podmiotu: Euclid Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-087 zamknięty jest w podziemnym pomieszczeniu znajdującym się w Sektorze-█. Szyb windy prowadzący do przechowalni podmiotu musi być stale oświetlany lampami metalohalogenkowymi oddalonymi od siebie o jeden (1) metr i świecącymi ze skutecznością świetlną wynoszącą 100 lumenów/wat przy natężeniu wynoszącym 500 lx. W przypadku awarii zasilania głównego i zapasowego, wprowadzona ma zostać Procedura 087/3. Przed wejściem do windy, członek personelu badawczego bądź członek personelu klasy D musi zostać przebadany pod kątem zdrowia psychicznego i sprawności motorycznej; badanie takie należy ponowić po opuszczeniu przechowalni obiektu przez badającego.

Zgody na przeprowadzenie jakiegokolwiek eksperymentu z użyciem członka jakiegokolwiek personelu o jakimkolwiek poziomie upoważnienia może udzielić jedynie Administrator O5-██ po wcześniejszym porozumieniu z Centrum Dowodzenia. Dwóch strażników Fundacji wyszkolonych specjalnie pod kątem ochrony SCP-PL-087 stale nadzoruje wejście do przechowalni obiektu, a trzech kolejnych dokonuje identyfikacji i autoryzacji osób próbujących uzyskać dostęp do windy. W przypadku naruszenia szczelności przechowalni, należy [USUNIĘTO]naruszenie przechowalni nie zostało i nigdy nie zostanie rozpatrzone w przypadku SCP-PL-087. Do tego nie można dopuścić po raz kolejny — Administrator O5-██.

Prostopadłościenne pomieszczenie o wymiarach 10x7x11 metrów, w którym przechowywany jest podmiot, dla ułatwienia obserwacji zostało wykonane ze szkła pancernego o grubości 30 cm i jest bez przerwy oświetlane ośmioma lampami metalohalogenkowymi o skuteczności świetlnej 115 lumenów/wat przy natężeniu wynoszącym 5000 lx (zalecane użycie gogli przeciwsłonecznych). Cztery kamery posiadające noktowizję, termowizję oraz szeroki zakres regulacji ostrości muszą stale przekazywać obraz do kwatery Administratora O5-██ i alarmować o wszelkich nieprawidłowościach zachodzących wokół przechowalni obiektu.

Opis: SCP-PL-087 zostało określone przez personel badawczy Fundacji mianem pierwotnego strachu. Obiekt bezustannie porusza się w granicach swojej przechowalni, wykazując niewrażliwość na jakikolwiek rodzaj światła — w środku, mimo intensywnego naświetlania z zewnątrz, stale panuje nieprzenikniony mrok. Dlatego podmiot najczęściej opisywany jest jako "Ciemność". Z wnętrza przechowalni obiektu nie sposób dostrzec światła lamp halogenowych ani niczego w ich otoczeniu; SCP-PL-087 absorbuje również światło, którego źródłem są jakiekolwiek urządzenia wniesione i uruchomione na obszarze przez niego zajętym.

Podczas konfrontacji z członkiem personelu badawczego lub członkiem personelu klasy D, obiekt w większości przypadków wywołuje następujące zjawiska:

  • dźwięk charakterystycznego trzeszczenia różnych przedmiotów, jak monitory czy drewniane meble (choć w chwili manifestacji w przechowalni nie znajduje się nikt ani nic oprócz badającego);
  • dźwięk "stukania" towarzyszący zmianom temperatury w grzejnikach żeliwnych;
  • pojedyncze trzaski pochodzące z nieznanego źródła i nieznanej odległości;
  • dźwięk świszczących podmuchów wiatru;
  • sporadyczne (inne) omamy słuchowe.

Choć badani po konfrontacji nie opisują występowania żadnych halucynacji, przez cały czas przebywania na obszarze przechowalni obiektu odczuwają senność; nie mogą jednak zmrużyć oka, gdyż odnoszą wrażenie, że ktoś lub coś znajduje się za ich plecami. Próby zmuszenia członków personelu klasy D do zaśnięcia skończyły się █████████ i trwałymi urazami psychicznymi prowadzącymi do śmierci lub całkowitej niepełnosprawności umysłowej.
Działanie obiektu nasila się po zapadnięciu zmroku — wówczas występowanie omamów słuchowych odnotowywane było u badających częściej niż za dnia. Ustalono, iż podmiot może manipulować marzeniami sennymi, wywołując tzw. ████████.

SCP-PL-087 prawdopodobnie nie posiada świadomości, ale przy dłuższym narażeniu na jego działanie ofiara zaczyna odczuwać dyskomfort (najczęściej pogłębiający się przez brak możliwości ujrzenia wyciągniętej przed siebie dłoni i/lub towarzyszącego członka personelu badawczego/klasy D), złe samopoczucie bądź drgawki na przemian z falami ciepła wywołującymi nadmierną potliwość. Przy dłuższej konfrontacji odczuwalne staje się również wyczerpanie, a omamy słuchowe przeplatane są z przypominaniem sobie przez ofiarę sytuacji z jej życia wywołujących silne emocje.

Reklasyfikacja: Zmiana klasyfikacji obiektu z Euclid na Keter nastąpiła po Incydencie 087-1, podczas którego nieznanej wielkości część SCP-PL-087 opuściła przechowalnię, ulegając rozproszeniu. W wyniku tego incydentu (mającego miejsce w 12██r.) małe cząstki podmiotu, opisywane jako przedział [SCP-PL-087-1, SCP-PL-087-∞), rozprzestrzeniły się na obszar całej kuli ziemskiej, u zwyczajnych ludzi wywołując uczucie niepokoju, a u słabszych psychicznie paniczny strach i/lub choroby umysłowe/fobie. Oprócz zmroku, działanie SCP-PL-087 wzmacniają również przechadzki ██████ i pustymi korytarzami, zwiedzanie ████ czy piwnic █████████ budynków, ██████ w pustym mieszkaniu, a także czytanie ████████ lub oglądanie ████████.

Należy pamiętać, iż bez względu na obecną kondycję psychiczną, SCP-PL-087 przy sprzyjających warunkach jest w stanie doprowadzić każdego do nieodwracalnych █████████ i zmian █████████. — dr █████.

Ustalono, iż w przypadku cząstek SCP-PL-087 wszelkie objawy można zminimalizować, wyposażając się w zwykłe źródło światła o jakimkolwiek natężeniu (przy czym wraz z malejącą intensywnością maleje uczucie komfortu).

Każdy będący świadkiem manifestacji SCP-PL-087 (bądź jego części) ma obowiązek zgłoszenia zjawiska Fundacji, poddania się przymusowym badaniom oceniającym stan zdrowia psychicznego i ew. zaaplikowaniu środka amnezyjnego — Administrator O5-██.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported