SCP-PL-088
ocena: +14+x
u41umeb.gif

Ujęcie SCP-PL-088-1.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-088

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Przechowalnię SCP-PL-088 stanowi stara, nieużywana jadalnia kantyny na obszarze Ośrodka PL-2. Pomieszczenie zostało pozbawione okien, wielu drzwi (pozostały jedynie główne drzwi wejściowe) oraz zostało zmodernizowane. Na ogół dostępu do obiektu udziela się pracownikom z upoważnieniem poziomu 2 lub wyższego. Każde jego użycie traktowane jest jako eksperyment. Interakcje zachodzące w wewnątrz przechowalni 088 muszą być nagrywane kamerą wideo. Przed wejściem znajduje się dwóch dwóch strażników (standardowe uzbrojenie). Ochrona zobowiązana jest logować każdy dostęp do podmiotu.

Specjalny Rozkaz O5 z dnia 12 stycznia 2013: Wzbronione jest przeprowadzanie testów kombinowanych. Aplikacje mogą składać jedynie menedżerowie projektów; kierownictwo projektu 088 nie posiada prawa do rozpatrywania aplikacji menedżerów z upoważnieniem niższym niż 4. Każde pozytywne rozpatrzenie należy skierować do O5-4, który wyda ostateczne orzeczenie.

Opis: SCP-PL-088 to zjawiska zachodzące w starej jadalni ██, na obszarze Ośrodka PL-2 (OR-2). Na podmiot składają się dwa elementy: SCP-PL-088-1, czyli stół wraz z nakryciem, oraz SCP-PL-088-2, czyli zjawisko aktywowane.

SCP-PL-088-1 to czternastometrowy stół jadalny wykonany z drewna orzechowego (wymiary: 1400 [cm] × 150 [cm] × 120 [cm]). Do stołu przyłączone są dwa, przeciwległe sobie rzędy krzeseł (10 na szereg). Krzesła wykonane są z identycznego materiału. Całość elementu wydaje się nowa, nieulegająca efektom upływu czasu oraz wręcz anormalnie trwała. Nakrycie stołu składa się z: rozmieszczonego zestawu srebrnych sztućców, lampek do wina oraz przysuniętych bardziej do środka szklanek; nakrycie to tutaj również lniany obrus i kilka pustych, szklanych dzbanków na płyny do konsumpcji. "Jedzenie" (przyjmując to określenie na potrzeby raportu) stanowi mrożony, owocowy deser o bliżej nierozpoznanym składzie oraz 5 sztuk ciasta biszkoptowego, które rozmieszczone są w najwyraźniej losowej aranżacji.

Wszystkie elementy SCP-PL-088-1 są nieruchome względem naszej rzeczywistości. Próby nałożenia jedzenia lub wlania płynów do części SCP-PL-088-1 zakończą się skrajnie szybkim rozkładem pożywienia, które następnie ulegnie rozwianiu (cały proces zajmuje od 30 do 60 sekund). Położenie ręki na talerzu bądź włożenie palca do kieliszka nie wywołują żadnej jasnej reakcji. Jednakże umieszczenie odciętej ludzkiej █████ na talerzu także zakończy się jej przyspieszonym rozkładem i rozwianiem. Jak na razie badacze nie są przekonani, co do rozumności SCP-PL-088-1, jednakże nie została ona wykluczona. W każdym razie większość naukowców jest zdania, iż 088-1 jest nieżywym elementem istniejącym dla 088-2.

SCP-PL-088-2 to zjawisko aktywowane kiedy żywy człowiek (zwany odtąd Solenizantem) zajmie miejsce przy stole. Warto tutaj odnotować, iż 088-2 uruchomione może zostać wyłącznie przez jedną osobę w danym momencie; jeżeli po aktywacji zjawiska przez Solenizanta do stołu dosiądzie inna osoba, element natychmiast zaniknie.

Uruchomienie 088-2 charakteryzuje gwałtowne rozsunięcie krzeseł 088-1 przez aparycje bliskich (żywych, którzy w większości posiadali doskonałe alibi na moment eksperymentu) Solenizanta (zwane odtąd Gośćmi). Goście zajmą miejsca przed krzesłami i będą nucić melodie "Sto lat!". Jeżeli Solenizant wstanie, 088-2 ulegnie natychmiastowemu zakończeniu.

Nucenie "Sto lat!" zakończy się po około 1 minucie i 10 sekundach. Przez cały czas nucenia Goście przybierają nienaturalne uśmiechy — groteskowe oraz sztuczne, jednocześnie mają oni szeroko otwarte oczy, którymi wpatrują się w Solenizanta. Po nuceniu, Goście zajmują miejsce przy stole i zaczynają konsumować deser. Podczas jedzenia przy stole panuje "wrzawa", którą identyfikować można z głośnymi rozmowami gości podczas zwyczajnych przyjęć — jednakże ta jest efektem nienaturalnych, niezrozumiałych wokalizacji przez zamknięte usta. Kiedy wszystkie aparycje dokończą swoje porcje deserów (co zajmie około 3 minuty), powstaną i zbiorą się w kręgu za plecami Solenizanta. Następnie losowa aparycja odwróci się do siedzącego Solenizanta i wręczy mu Prezent, który będzie istniał po zakończeniu manifestacji. Po tym działaniu, Goście rozpłyną się w powietrzu, a stół i jego nakrycie powrócą do stanu sprzed "przyjęcia".

Prezentem wręczanym Solenizantowi jest sześcienny karton o wymiarze krawędzi 30 [cm]. Przedmiot pokryty jest różnokolorowym papierem welinowym. Wewnątrz znajduje się prezent właściwy, który stanowi oderwana od zeszytu w kratkę kartka. Widnieje na niej pojedyncze zdanie, skierowane bezpośrednio do Solenizanta.

Goście to dziewiętnaście (19) najbliższych Solenizantowi osób, które żyją — bez względu na relacje.

Pozyskanie: Podmiot został znaleziony w obecnym, anomalnym stanie po pożarze w OR-2, który miał miejsce 30 marca 2004 roku. Stara jadalnia nigdy nie posiadała na stanie tak "drogich" przedmiotów, jak pełen komplet sztućców ze srebra czy stylizowany na antyczny, orzechowy stół z artystycznymi rytami. Kantyna zapewniała jedynie wtórne przedmioty jednorazowego użytku, które można było w ciągu kilkunastu minut przetworzyć na pseudo-nowe.

Odkrycie anomalii 088 dokonane zostało podczas konstrukcji nowej części kompleksu. Jeden z robotników wszedł do starej jadalni, aby przeprowadzić rozmowę telefoniczną. Szczegóły na temat jego incydentu nie są jasne, wiadomo jednakże, iż robotnik ze strachu stracił przytomność (efekt hiperwentylacji).

W czasie śledztwa w związku z wypadkiem zidentyfikowano, iż SCP-PL-088 przejawia właściwości anomalne. W efekcie dowództwo OR-2 zadecydowało o odbudowaniu starej jadalni, jednakże w formie przechowalni (obiekt jest nieruchomy; aktualnie niemożliwy do przeniesienia).

Lista Wybranych Prezentów.

 • ID Testera: KT088/REF12/11A1FB
   • Przydział: D
   • Wiek-Płeć: 3-M
   • Prezent: "Z motyką na Słońce. Hahaha".
   • Notatki: D kilkakrotnie atakował strażników.
   • Wniosek: Możliwość powiązania treści prezentu z przeszłością testera. Możliwe: inteligentne powiązanie; odczytanie danych z umysłu testera bądź innego źródła.
 • ID Testera: KT088/REF12/71BCF2
   • Przydział: D
   • Wiek-Płeć: 72-K
   • Prezent: "Lubimy to".
   • Notatki: Testerka kilkakrotnie próbowała porozumieć się z aparycjami podczas wrzawy. Uśmiechała się do nich.
   • Wniosek: Możliwość powiązania treści prezentu z zachowaniem. Możliwe: inteligentne powiązanie (wysokie prawdopodobieństwo, jako że odmieniono czasownik do liczby mnogiej); odczytanie danych z umysłu testera (prawdopodobieństwo nieoszacowane).
 • ID Testera: KT088/REF12/080808
   • Przydział: D
   • Wiek-Płeć: 55-K
   • Prezent: "Możesz się, kurwa, w końcu przymknąć?!".
   • Notatki: Testerka przez cały czas trwania testu znajdowała się w stanie przerażenia. W jego połowie wpadła w histerię.
   • Wniosek: Możliwość powiązania treści prezentu z zachowaniem testera. Możliwe: inteligentne powiązanie (wysokie prawdopodobieństwo, jako że użyta została apostrofa do adresatki, a tekst jest nacechowany pogardliwie); odczytanie danych z umysłu testera (mało prawdopodobne).
 • ID Testera: KT088/REF12/A51A01
   • Przydział: D
   • Wiek-Płeć: 25-M
   • Prezent: "Gówno prawda. Sam możesz sobie pomóc. Siła jest w tobie. Wierzymy w to".
   • Notatki: U testera stwierdzono ostatnie stadium nowotworu wątroby, przed testem stwierdził, że nie czuje się na siłach, aby dożyć do końca przydziału.
   • Wniosek: Możliwość powiązania treści prezentu z przeszłością testera. Możliwe: inteligentne powiązanie (wysokie prawdopodobieństwo, jako że obiekt bezpośrednio użył zaimka "my" i apostrofy do adresata); odczytanie danych z umysłu testera.
 • ID Testera: KT088/REF13/E9B766
   • Przydział: AW
   • Wiek-Płeć: 25-M
   • Prezent: "Każdy wie, że nie ma ognia bez dymu".
   • Notatki: Alternatywa agenta [ZMIENIONO] z równoległej płaszczyzny egzystencjalnej weszła w interakcję z SCP-[USUNIĘTO], przez co i ona sama, i agent [ZMIENIONO] utknęli w [USUNIĘTO] na prawie cały rok.
   • Wniosek: Możliwość powiązania treści prezentu z przeszłością testera. Możliwe: inteligentne powiązanie (wysokie prawdopodobieństwo, jako że obiekt zdołał przekształcić powiązanie w odpowiednik metaforyczny); odczytanie danych z umysłu testera (profil psychologiczny testera anuluje prawdopodobieństwo wyższe niż 2% ku temu, że sam ułożył daleko idącą metaforę) bądź innego źródła.
 • ID Testera: KT088/REF12/26FA26
   • Przydział: AW
   • Wiek-Płeć: 27-K
   • Prezent: "Hihihi".
   • Notatki: Testerka przez cały czas trwania zjawiska 088-2 dusiła w sobie śmiech. Najprawdopodobniej stymulantem było tutaj nienaturalne zachowanie elementu podmiotu. Jest to nowo-przyjęta agentka, która zgłosiła się do eksperymentu za namową swojego przełożonego.
   • Wniosek: Możliwość powiązania treści prezentu z teraźniejszym zachowaniem testera. Możliwe: inteligentne powiązanie; odczytanie danych z umysłu testera.
 • ID Testera: KT088/REF12/989DC5
   • Przydział: WSZ
   • Wiek-Płeć: 62-M
   • Prezent: "[USUNIĘTO]".
   • Notatki: Fundacja nie dokonała tutaj żadnej cenzury. Tester pewien czas swojej kariery spędził na moderacji materiałów Fundacji: m.in. na cenzurowaniu i utajnianiu informacji objętych klauzulą tajności.
   • Wniosek: Możliwość powiązania treści prezentu z przeszłością testera. Możliwe: inteligentne powiązanie; odczytanie danych z umysłu testera bądź innego źródła.

Uwaga: Zezwolono na użycie testerów spoza klasy D, aby rezultaty mogły być wiarygodniejsze. Fundacja potrzebowała informacji na temat oddziaływania obiektu na osoby spoza przydziału D. Nie jest to działanie powszechne.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported