SCP-PL-089
ocena: +17+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-089

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze:

SCP-PL-089 pozostaje poza zasięgiem działania Fundacji. Został określony mianem obiektu szczególnie niebezpiecznego. Podejmowane są działania jego lokalizacji w co zostały wdrożone wszystkie oddziały MFO Lambda-3.

Pozostałe filie zostały poinformowane o zagrożeniu ze strony obiektu oraz zgodziły się na pomoc w jego poszukiwaniach.

Ponieważ SCP-PL-089 stanowi wysokie zagrożenie w stosunku do życia na całej planecie oraz jego zabezpieczenie okazało się bardzo trudne, zgodnie z decyzją rady O5 z dnia 14 lutego 2015 roku SCP-PL-089 został wyznaczony do zniszczenia natychmiast po odzyskaniu.

dym.jpg

SCP-PL-089 w przechowalni.

Opis: SCP-PL-089 to samodzielny i amorficzny byt. Cały obiekt jest zbudowany z układu koloidalnego typu gazozolu, opierającego się o tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2) oraz sadzę zawierającą w sobie amorficzne postacie węgla wraz ze śladowymi ilościami związków organicznych.

Obiekt wykazuje oznaki istoty inteligentnej. Zauważono zdolność do podejmowania prostych wyborów logicznych. SCP-PL-089 potrafi samodzielnie się poruszać pod postacią niewielkiej skoncentrowanej chmury. Może dowolnie zmieniać swoją objętość, mieszając się z powietrzem z otoczenia celem zajęcia większej przestrzeni. Jednocześnie ciało bytu ulega rozrzedzeniu. Minimalna przestrzeń jaką może zająć SCP-PL-089 wynosi 20 decymetrów sześciennych [dm3] objętości, natomiast maksymalna 340 metrów sześciennych [m3].

SCP-PL-089 jest zdolny do przeprowadzania całkowitego rozkładu zwierzęcych tkanek miękkich. Rozkład ten postępuje w stosunkowo szybkim, aczkolwiek nieokreślonym przedziale czasowym. Rozpoczyna się od otoczenia danego obiektu przez SCP-PL-089, po czym tkanka zostaje zamieniona w nieokreśloną, lepką substancję koloru czarnego która zostaje następnie całkowicie zdegradowana. Tkanka w rzeczywistości nie zanika całkowicie, lecz zamieniana jest w identyczne substancje z jakich składa się SCP-PL-089, jednocześnie zwiększając wielkość ciała bytu. Nie jest wiadome, czy rozkład powodowany przez podmiot stanowi swego rodzaju pożywianie się, ani czy jest potrzebne obiektowi do funkcjonowania.

Długotrwałe pozbawienie SCP-PL-089 dostępu do tkanki zwierzęcej nazywane jest okresem głodu. W tym czasie zachowanie bytu ulega zmianie. Podmiot porusza się znacznie szybciej, zwiększają się zdolności intelektualne oraz pojawia się zachowanie utożsamiane ze zmysłem łowieckim. SCP-PL-089 będzie za wszelką cenę starał się pozyskać tkankę, którą będzie mógł rozłożyć a następnie wchłonąć. Działanie te stanowi znaczne zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu.

Działania wprowadzone w poprzednich wersjach procedur przechowawczych wbrew oczekiwaniom spowodowały wiele negatywnych skutków. SCP-PL-089 nieustannie pozostaje w stanie jaki występował podczas okresu głodu. Drastycznie wzrosła zdolność do powiększania obszaru zajmowanego przez ciało istoty. Pojawiła się również wyjątkowa wrogość w stosunku do człowieka. SCP-PL-089 będzie dążył do zamordowania możliwie największej liczby osób. Oprócz wymienionych czynników, zaobserwowano występowanie nowego zjawiska towarzyszącemu SCP-PL-089 — gdy byt znajduje się w bliskiej odległości, temperatura otoczenia zostaje obniżona do 7 stopni Celsjusza [°C] oraz wyczuwalny jest intensywny swąd palonego węgla oraz zgniłego mięsa.

Polowania na ofiary odbywają się w sposób przemyślany z użyciem elementów taktyki. Obiekt powolnym tempem szykuje się do ataku, imitując zwyczajną chmurę dymu. Po znalezieniu się w pobliżu ofiary tworzy cienkie i długie wypustki które szybko wystrzeliwuje w stronę głowy ofiary celem jej podduszenia. Po utracie przytomności, cel jest następnie całkowicie okrążany i następuje rozkład. Podmiot rozkłada całą tkankę miękką swej ofiary, finalnie pozostawiając zakrwawiony szkielet. Inną metodą ataku jest całkowite wypełnianie pomieszczenia i podduszenie znajdujących się wewnątrz niego istot. Zauważono, iż SCP-PL-089 okazyjnie wytwarza swoiste korytarze powietrzne pozwalające ofierze na zaciągnięcie się czystym powietrzem, aby znowu wtargnąć do układu oddechowego i poddusić ofiarę. Nie wiadomo z jakiej przyczyny byt dopuszcza się praktykowania tego rodzaju tortury.

Obiekt wykształcił zdolność powolnej degradacji powierzchni stałej w celu wyrycia w niej otworu, przez który może się przedostać. Poprzez używanie swojego materiału budulcowego pod postacią drobin i pyłów SCP-PL-089 może zastosować wymienione czynniki jako elementu ściernego, za pomocą którego wytwarza w ciałach stałych wyszlifowane otwory o bardzo niewielkich rozmiarach a w których to jest w stanie zmieścić się i przejść na drugą stronę. Wytworzony podczas działania pył jest wchłaniany w strukturę ciała SCP-PL-089. Nabycie tej właściwości umożliwiło bytowi przełamanie struktury przechowalni i ucieczkę z placówki.


Dodatki:

Dodatek 089-1: Dnia 24 grudnia 2014 roku SCP-PL-089 wywołał przełamanie zabezpieczeń w przechowującej go Strefie PL-██. Spowodowane było to nie z winy wadliwej przechowalni, lecz z sabotażu. Jak zarejestrowały kamery monitoringu, jeden z pracowników wyłączył podtrzymywanie temperatury we wszystkich przechowalniach po czym wypompowawszy substancję odbezpieczył zbiorniki z SCP-PL-089. Obiekt powoli wydostawał się po czym zabił wszystkich obecnych w pobliżu pracowników. Nie jest wiadomy powód dla którego sabotażysta dokonał przełamania zabezpieczeń. Zginął wraz z pozostałym personelem. Szczęśliwym trafem liczba utraconego personelu jest niewielka — większość ludzi wyjechała do swych domów na święta.

Dodatek 089-2: Według obserwacji SCP-PL-089 nie jest już jednolitym bytem. Podział obiektu na 20 części spowodował utworzenie tych samych podmiotów w dokładnie tej ilości. Istoty otrzymały desygnację SCP-PL-089-1 do 20. Wszystkie wykazują te same zdolności co poprzednia jednolita forma.

Dodatek 089-3: SCP-PL-089-X potrafią łączyć się z innymi ''dymnymi'' zanieczyszczeniami powietrza powiększając swą objętość. Jednocześnie zdolne są do kolejnego podziału na więcej instancji. Dnia 20.03.2015 znana liczba instancji SCP-PL-089 wynosi około 34. Ich pozyskanie jest bardzo trudne — byty poruszają się z prędkością ponad 280 [km/h]. Dotychczasowa liczba utraconego personelu wynosi 510 ofiar, z czego w stratach znajdują się 2 oddziały MFO Lambda-3.

Dodatek 089-4: Nad Ukrainą udało pozyskać się pomniejszą instancję SCP-PL-089. Wykorzystana została ona do badań nad neutralizacją bytów. Udało się utworzyć metodę ''zniszczenia'' bytów poprzez wprowadzenie do ich struktury aerozolu utworzonego z [ZMIENIONO] oraz [ZMIENIONO], który wiążąc cząsteczki tworzące instancję SCP-PL-089 tworzą kleistą, czarną ciecz. Skroplony SCP-PL-089 utrzymuje niektóre właściwości anomalne przez okres około godziny (zdolność poruszania), po czym jego aktywność zanika. Substancja została przydzielona wszystkim oddziałom MFO Lambda-3 oraz podległym jednostką morskim Lambda-3-2.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported