SCP-PL-092
ocena: +10+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-092

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt nie wymaga specjalnych zabezpieczeń. Powinien być przechowywany w standardowej przestrzeni magazynowej danego ośrodka, wyposażonej w gniazdo elektryczne typu E z dostępem do prądu przemiennego o napięciu 125 V. Kontakt z podmiotem przysługuje pracownikom z poziomem upoważnienia 3 lub wyższym.

Opis: SCP-PL-092 to radioodbiornik marki ███████, wyprodukowany w Polsce w 1959 roku, odbierający fale długie, średnie i krótkie. Został on podany modyfikacjom, w wyniku których usunięto niektóre oryginalne elementy i dołączono nowe. Zmiany te są mało widoczne i do ich zaobserwowania konieczna jest wnikliwa analiza podmiotu.

LS83tYc.jpg

Obiekt SCP-PL-092.

Odkrycie obiektu nastąpiło w latach 60 XX w. i zostało dokonane przez Wojskową Służbę Wewnętrzną.1 Po tym jak przechwycono artefakt, został on przekazany działowi badawczemu Rawar.2 Jak wynika z zachowanych materiałów, instytucji tej nakazano znaleźć sposób na „pełne skorzystanie z możliwości urządzenia”. Badania zostały wstrzymane z powodu kradzieży obiektu i przekazania go Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych Ameryki. Z niejasnych przyczyn amerykańskie prace badawcze nad podmiotem zostały przerwane wkrótce po ich rozpoczęciu, a sam obiekt został umieszczony w magazynie. Przebywał tam do 2014 roku, kiedy to został ponownie odnaleziony przez centralny odział Fundacji. Po dokonaniu wstępnego rozpoznania, podjęto decyzję o przekazaniu artefaktu polskiej filii Fundacji.3 Warto nadmienić, że pozyskana dokumentacja nie tłumaczy do jakich celów planowały użyć podmiotu komunistyczne służby.

Anomalne działanie SCP-PL-092 następuje w momencie zasilenia obiektu. Zaczyna wtedy funkcjonować jak typowe radio, zdając się odbierać transmisje radiowe. Jednak wnikliwa obserwacja pozwala zauważyć, że wszelkie dźwięki mogące być ludzką mową zostają zakłócone w stopniu uniemożliwiającym ich zrozumienie. Ponadto urządzenia dostępne Fundacji często nie są w stanie wykryć sygnału, z którego korzysta podmiot.4 Stąd niektórzy badacze wysuwają tezę, że SCP-PL-092 jest w stanie samoistnie generować wydawane przez siebie dźwięki, wskazując, że zmiany zakresów fal są nienaturalnie płynne, pozbawione jakichkolwiek zakłóceń. Warto jednak zaznaczyć, że podczas doświadczeń obiekt był zdolny odebrać sygnał nadawany przez Fundację. Ponadto znany jest przypadek przechwycenia przez podmiot rozmowy dokonywanej przy użyciu SCP-PL-081.5

Ze wszystkich anomalnych zachowań artefaktu, najtrudniej jest zaobserwować jego samoświadomość i inteligencje. Wymaga to chęci skomunikowania się ze strony SCP-PL-092. Jest on w stanie tego dokonać przy użyciu różnych dźwięków, mających wywołać określone odczucia lub przywieść na myśl konkretne czynności czy sytuacje.6 Podczas tej czynności, wskaźnik zamontowany w obiekcie pokazuje nieustanną i niezwykle szybką zmianę zakresu i długości fal.

Ponieważ rozumienie określonych odgłosów jest często subiektywne, komunikacja z podmiotem prowadzona przez Fundację opiera się na prostych pytaniach, na które obiekt odpowiada wypracowanymi wcześniej, prostymi dźwiękami, oznaczającymi zaprzeczenie lub potwierdzenie. Przy użyciu tej metody udało się ustalić, że artefakt zna biegle języki polski i rosyjski, a także angielski na poziomie umożliwiającym komunikację. Ponadto byt twierdzi, że niegdyś był człowiekiem i konstruktorem urządzenia, znanego dziś jako SCP-PL-092, do którego przeniósł swoją świadomość.7

Uwagi końcowe: Pomimo licznych prób, nie udało się ustalić czy zakłócanie słów przez podmiot jest zależne od jego woli. Obiekt konsekwentnie odmawia udzielenia odpowiedzi na to pytanie.

W związku z powyższym, dla lepszego zrozumienia artefaktu zaleca się zapoznanie z załącznikiem „Budowa obiektu”, który zawiera istotne szczegóły, nie umieszczone w części ogólnej raportu.

Załączniki

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported