SCP-PL-093
ocena: +10+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-093

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt jest stale okryty przez szczelny cylindryczny pojemnik o wysokości 1 metra [m] i promieniu podstawy 60 centymetrów [cm], wykonanym z dwóch warstw hartowanej stali dodatkowo odpornej na czynniki żrące. Między warstwami pojemnika znajduje się centymetrowa przerwa, która w razie uszkodzenia środkowej warstwy natychmiastowo wypełni się specjalnym szybko twardniejącym polimerem stanowiącym czasową ochronę przed skutkami niebezpiecznej manifestacji ze strony SCP-PL-093. Po nastąpieniu tego scenariusza pojemnik należy wymienić na nowy.

Górna podstawa pojemnika może zostać otwarta oraz na powrót hermetycznie zamknięta. Od wewnętrznej strony powierzchnia wyposażona jest w specjalnie zabezpieczony system pomiarowo-monitorujący połączony bezpośrednio ze stanowiskiem kontrolnym. Jeżeli podczas manifestacji stwierdzony zostanie brak zagrożenia, pojemnik może zostać otwarty.

W przypadku, gdy z wnętrza SCP-PL-093 zaczną wydobywać się niebezpieczne związki ciekłe lub lotne, wbudowany system przepompuje całą ilość substancji niepożądanej do hermetycznych zbiorników, skąd substancje należy poddać neutralizacji bądź wcześniejszemu badaniu składu w razie potrzeby.

Co dwa tygodnie należy przeprowadzić podstawowe zabiegi konserwacyjne na obiekcie mające na celu utrzymać go w jak najlepszym możliwym stanie. Konserwacja musi być przeprowadzana przez jednego lub dwóch pracowników klasy D w zależności od tego w jakim stanie znajduje się obiekt bądź jaki wpływ na jego strukturę miała ostatnia manifestacja wykazująca cechy szczególnie niebezpieczne.

093.png

Wnętrze obiektu SCP-PL-093. Część rdzy została usunięta w celach technicznych.

Opis: SCP-PL-093 to stara rura wodociągowa znajdująca się w korytarzu głównym piwnicy kamienicy mieszkalnej przy ulicy ██████/██ w miejscowości ██████. Średnica rury wynosi 12 centymetrów [cm]. Obiekt wystaje 10,4 centymetra [cm] nad podłogę pomieszczenia, zbudowany jest ze zwyczajnej stali znacznie uległej działaniu korozji. W normalnych warunkach, rura kończy się po około 1,2 metra [m] w głębi ziemi, gdzie pierwotnie została odseparowana od systemu wodociągowego miasta po jego modernizacji. Jako iż rozmiary obiektu nie pozwalają na wysyłanie testerów na dno SCP-PL-093, do czynności eksploracyjnych personel badawczy zmuszony jest używać robotów bądź podstawowych sond.

Efekt anomalny pojawia się w losowych przedziałach czasowych, począwszy od 20 minut między kolejnymi manifestacjami, i cechuje się nieokreślonym czasem trwania, z czasem granicznym wynoszącym maksymalnie 30 minut trwania manifestacji. Wówczas pierwotne dno rury znika a zamiast niego pojawia się wylot do pomieszczenia, umiejscowiony w dowolnym miejscu na suficie pokoju.

Początek fazy anormalnej jest równie gwałtowny co jej zakończenie. Obserwacje przeprowadzone za pomocą urządzeń monitorujących z bardzo dużą częstotliwością nagrywania obrazu każdorazowo wskazują ten sam wynik. Pojawienie się wejścia do lokacji następuje dosłownie w jednej chwili, wizualnie wyglądając jak gdyby osoba druga zmanipulowała zapis filmowy łącząc ze sobą dwie zupełnie inne klatki. Przedmiot pozostawiony na dnie rury podczas fazy nieaktywnej opada jak gdyby podłoże zostało gwałtownie zdematerializowane. Dotyczy to także odpadłych fragmentów SCP-PL-093 jak i zabrudzeń typu kurz i pył.

Gdy manifestacja kończy się, na dnie rury ponownie pojawia się jej pierwotne dno. Jeżeli wcześniej został wysłany robot badawczy i nie powrócił przed zakończeniem fazy anomalnej, sprzęt praktycznie zostaje utracony a jego dalsze losy pozostają nieznane. Jeżeli do pomieszczenia został spuszczony obiekt na potrzymaniu w postaci linki lub kabla, te zostają odcięte wraz z zakończeniem manifestacji. Miejsce przecięcia zostało wykonane z dokładnością do warstwy atomowej. Testy z użyciem żywych organizmów uznano za nieetyczne. Warto zauważyć iż kompasy umieszczone wewnątrz pomieszczenia na dnie SCP-PL-093 działają zgodnie z zamierzeniem, poprawnie wskazując północ bez jakichkolwiek błędów bądź usterek.

Pomieszczenia manifestujące swą obecność na dnie SCP-PL-093 posiadają główny warunek jakim jest całkowite zamknięcie pomieszczenia, bez wyraźnego wyjścia. W niektórych sytuacjach pokoje posiadają wyloty prowadzące na zewnątrz, jednakże są one niedostępne np. poprzez zablokowanie kratownicą bądź inną przeszkodą.

Oprócz tego, pomieszczenia mogą posiadać dowolne cechy jak: wystrój, kształt, wielkość. Właściwe może być występowanie zjawisk fizycznych zarówno naturalnych oraz wykazujące cechy anormalne. Pomieszczenia mogą posiadać wszelkiego rodzaju przedmioty, które można bez przeszkód zabierać na zewnątrz oraz istnieją w dalszym ciągu po zakończeniu manifestacji. W niektórych przypadkach pomieszczenia mogą zawierać w sobie żywe stworzenia. Zaobserwowano okazjonalnie byty humanoidalne, jednakże interakcja z nimi była uniemożliwiona przez różne czynniki.

Sugeruje się iż każdy z pokoi nie pojawia się drugi raz, bądź ilość pomieszczeń jest tak duża że teoretyczny ''system'' nie powoduje powtarzania lokacji tworząc nowe. Ta kwestia jest kontrowersyjna, gdyż każe przypuszczać nadanie efektu anomalnego celowo a każde z pomieszczeń zostało wcześniej przygotowane bądź jest generowane samodzielnie na podstawie nieodkrytego dotąd algorytmu.

Ze względu na charakter manifestacji lokacji oraz fakt losowości czasu trwania który nie może zostać z góry przewidziany, eksploracje mogą odbywać się jedynie w aspekcie podstawowym bez dokładniejszego przebadania danego pomieszczenia. Stwarza to dużą przeszkodę w poznawaniu pojawiających się pokoi, lecz spekuluje się iż nawet podstawowe dane pozwolą na lepsze poznanie anomalii SCP-PL-093.

Dodatek:
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported