SCP-PL-097
ocena: +24+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-097

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-097 powinien być przechowywany w suchym, chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu. Testy mogą odbywać się jedynie poprzez zatwierdzenia przez pracownika z poziomem upoważnienia minimum 3.

SCP-097.jpg

SCP-PL-097 przygotowane do eksperymentu Mandua-71.

Opis: SCP-PL-097 to obecnie 76 niebieskich kapsułek żelatynowych, umieszczonych w cylindrycznym plastikowym pojemniku. W chwili pozyskania ilość kapsułek wynosiła 100 sztuk. Sypka substancja, którą wypełnione są kapsułki, jest mieszaniną tlenków i wodorotlenków żelaza, składających się na zwyczajną rdzę. Otoczka składa się żelatyny, gliceryny, wody oraz błękitu patentowego V. Próby wytworzenia większej ilości SCP-PL-097 zakończyły się niepowodzeniem. Kapsułki wypełnione rdzą innego pochodzenia nie oddziaływały anomalnie, również brak funkcjonowania anormalnego wykazywały wytworzone w laboratorium otoczki wypełnione substancją pochodzącą z SCP-PL-097.

Właściwości anomalne SCP-PL-097 ujawniają się, gdy cała kapsułka zostanie połknięta bez rozgryzania, a jej zawartość dostanie się do żołądka. Od tego momentu konsument będzie przeświadczony iż nie jest człowiekiem, lecz zaawansowaną technicznie maszyną wizualnie wyglądającą jak istota ludzka zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz ciała. Efekt anomalny nie mija wraz z wydaleniem SCP-PL-097 z organizmu drogą defekacji bądź wymiotami.

Osoby pod wpływem obiektu ignorują wszelkie argumenty zaprzeczające ich egzystencji jako maszyny. Ze względu na to, iż uważają się za roboty, za zbyteczne uznają spożywanie wszelakich płynów oraz pokarmów. Mimo to, nie stronią od pożywiania się, kiedy zostaną o to poproszone bądź zmuszone, aczkolwiek uznają to jedynie za imitację jedzenia. Spożyty pokarm zostaje przy braku obserwacji zwymiotowany. Podmioty odmawiają również snu, który uważają za zbędny. Odczuwanie zmęczenia tłumaczą spadkiem energii i żądają dostępu do prądu elektrycznego, celem ''naładowania akumulatora''. Osoby dopuszczone do źródła napięcia chwytają obydwu biegunów pozwalając na przepływ prądu przez ich ciało. Skutkuje to, jeżeli nie natychmiastowym zgonem, typowymi objawami porażenia jak: utrata przytomności, oparzenia ciała i narządów wewnętrznych, fiblyracja komór serca, zatrzymanie oddechu i problemy z krążeniem krwi. Uzyskanie zgody na ponowne "podłączenie się" do źródła prądu doprowadzało każdorazowo do śmierci osobnika.

Wszelkie czynności fizjologiczne tłumaczone są jako stworzone celem jak najdokładniejszej imitacji organizmu człowieka, natomiast oddychanie jest uważane za mechanizm wentylujący wewnętrzne układy elektryczne, który może zostać w każdej chwili zatrzymany.

Zaprzestanie oddechu kończy się śmiercią osobnika. W normalnych warunkach człowiek powinien zemdleć a oddech automatycznie powrócić; zgony prawdopodobnie spowodowane są tym, iż z powodu działania SCP-PL-097 nie następuje reakcja ze strony mózgu na brak oddechu co skutkuje niedotlenieniem i obumarciem narządu. Przeprowadzono eksperyment mający zbadać to zjawisko: dwóm pracownikom klasy D podłączono do czaszki elektrody, z czego jeden z testerów zażył SCP-PL-097. Kazano następnie zaprzestania oddychania do momentu utraty przytomności. Monitorując aktywność mózgu po omdleniu testerów, zauważono brak impulsów nakazujących płucom powrót do pracy u osobnika, któremu podano SCP-PL-097. U drugiego z testerów oddech powrócił natychmiastowo.

Podmioty uważają iż są znacznie wytrzymalsze od ludzi. Nie jest tak w rzeczywistości, jednak próbują to wykazać poprzez długotrwałe wystawianie ciała na wysokie lub bardzo niskie temperatury, bądź poprzez wykonywanie niebezpiecznych czynów, takich jak skoki ze znacznej wysokości, długotrwałe pozostawanie pod wodą, bądź próby rozbicia twardych przedmiotów gołymi rękoma. Zgodnie z oczekiwaniami, działania te kończą się poważnymi obrażeniami ciała lub zgonem.

Testerzy zazwyczaj umierają po kilku dniach z powodu wycieńczenia organizmu, na które składa się brak snu oraz niedostatek substancji odżywczych i wody. Długotrwałe podtrzymanie podmiotów przy życiu jest możliwe dzięki zastosowaniu dokarmiania dożylnego oraz aplikacji środków nasennych.

Wszystkie próby przekonania osób pod wpływem SCP-PL-097 do zaprzestania postrzegania samych siebie jako maszyny zakończyły się niepowodzeniem. Stosowano między innymi następujące metody:

  • Pobranie krwi testera;
  • Zdjęcia rentgenowskie tworzone przy obecności testera;
  • Odcięcie niewielkiego kawałka kończyny przy całkowitej świadomości;
  • Aplikacja wysokich dawek preparatów amnezyjnych;
  • Hipnoza (skutek był krótkotrwały, trwający nie dłużej niż kilkanaście sekund);
  • Elektrowstrząsy i inne podobne metody mające przekonać testerów do bycia człowiekiem;

Obiekt SCP-PL-097 jest w dalszym ciągu testowany pod względem oddziaływania na ludzkie ciało. Dotychczas nie wykazano żadnych skutków zażycia kapsułek, innych niż oddziaływanie na psychikę. Nie wykazano aby SCP-PL-097 oddziaływał anomalnie na zwierzęta.

Dodatek: Eksperyment Mandua-71

Grupie 10 pracowników klasy D podano SCP-PL-097 i pozostawiono w pomieszczeniu mieszkalnym celem obserwacji dalszych zachowań. Podmioty otrzymywały w ramach potrzeby dożylnie substancje odżywcze oraz środki usypiające celem jak najdłuższego umożliwienia zdrowego funkcjonowania testerów. Raporty kolejnych dni zostały zamieszczone poniżej:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported