SCP-PL-098
ocena: +20+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-098

Klasa podmiotu: Euclid

bvFyRTt.jpg

Schemat przedstawiający budowę zewnętrzną SCP-PL-098.

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-098 należy zabezpieczać w doniczce z ziemią ogrodową, która zamknięta jest w sejfie wyłożonym warstwą ołowiu o grubości 3 cm. Sejf znajduje się pod stałym monitoringiem w przechowalni, w Strefie Biologicznej PL-█. Do pomieszczenia została doprowadzona instalacja, pozwalająca na automatyczne podawanie obiektowi wody i standardowego nawozu dla roślin ogrodowych, a także zdalne otwieranie i zamykanie sejfu. Nie należy bezpośrednio spoglądać na SCP-PL-098; przed każdym kontaktem z podmiotem należy założyć gogle ochronne Z1D. Kategorycznie zabronione jest wynoszenie podmiotu poza teren przechowalni.

Otwarcie sejfu możliwe jest jedynie za zgodą dyrektora ośrodka. Propozycje badań pracownicy z upoważnieniem co najmniej poziomu 3 mogą zgłaszać menadżerowi projektu.

Instancji SCP-PL-098-1 nie należy przewozić poza teren Strefy.

Opis: SCP-PL-098 wyglądem przypomina roślinę z gatunku Taraxacum officinale (mniszek pospolity), w rzeczywistości stanowi jedynie fizyczną formę dla samoświadomego bytu o zdolnościach telepatycznych. Nie wymaga dostępu światła słonecznego, jedynie wody i składników mineralnych w ilościach odpowiednich dla tego gatunku.

scp-pl-098.jpg

Agent █████, 2 godziny po zjedzeniu płatka SCP-PL-098, tuż przed zanikiem zębów i układu trawiennego.

Jeżeli co najmniej jeden człowiek znajdzie się w odległości mniejszej niż 10 metrów od podmiotu, powstanie możliwość wywiązania się rozmowy między nim a bytem (warstwa ołowiu zmniejsza tę odległość do ok. 4 m; rozmowę słyszą wszystkie osoby znajdujące się w zasięgu oddziaływania, choć pomiot zwraca się zawsze do tylko jednej na raz). Komunikacja jest mentalna, żadne słowa nie są rejestrowane poza umysłami testerów.

Jeśli człowiek spojrzy bezpośrednio na SCP-PL-098, poczuje nagłą chęć spożycia jednego z płatków kwiatu. Zjedzenie go rozpocznie trwającą 3 godziny przemianę w SCP-PL-098-1.

Instancje SCP-PL-098-1 wyglądem przypominają dwunożnego głowonoga. Zachowują się one agresywnie względem ludzi i zwierząt, a uwięzione usiłują wydostać się na wolność. Według hipotezy profesora ████████ mogą one wykonywać polecenia bytu (nie zostało to udowodnione).
Stworzenie to nie ma możliwości pobierania wody ani pokarmu, nie posiada układu trawiennego. Każdy dotychczas zbadany osobnik umierał po około 2 tygodniach w wyniku zatrzymania akcji serca.
Pomimo oczywistych różnic w budowie, SCP-PL-098-1 posiada genom identyczny z ludzkim. Dotychczas nie poznano mechanizmu przemiany człowieka w SCP-PL-098-1.

Dodatek:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported