SCP-PL-099
ocena: +20+x
scp-099.jpg

Zdjęcie wykonane po rozpoczęciu Procedury 214-Temecula wewnątrz domu zajętego przez SCP-PL-099.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-099

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: W związku z częstymi manifestacjami na terenach o dużej gęstości zaludnienia, każdy odkryty przypadek występowania SCP-PL-099 ma pod pozorem dezynsekcji zostać odizolowany przy użyciu standardu izolacyjnego 10.1B. Procedura 214-Temecula musi zostać wdrożona przez MFO Gamma-18 "Eksmisja" w ciągu sześciu (6) godzin od odkrycia obecności obiektu. Pozyskane próbki tkanki podlegają standardowej procedurze likwidacji podmiotów biologicznych. Ilość tkanki w posiadaniu Fundacji jest na dzień dzisiejszy wystarczająca do przeprowadzania regularnych testów na SCP-PL-099. Przypadki SCP-PL-099-B stworzone przez przechowywane obiekty podlegają standardowym procedurom likwidacyjnym.

Osoby pozostałe przy życiu po manifestacji SCP-PL-099 po przesłuchaniu mają otrzymać preparat amnezyjny klasy A lub klasy B (w przypadku śmierci pozostałych członków rodziny wymagane jest również przeprowadzenie procedur readaptacyjnych do nowego środowiska). Napotkane w terenie instancje SCP-PL-099-B muszą zostać schwytane i zlikwidowane lub zatrzymane w celach testowych, jeżeli ilość obiektów w posiadaniu Fundacji na daną chwilę nie przekracza dziesięciu (10) sztuk.

Zakonspirowani agenci zostali wcieleni w szeregi firm dezynsekcyjnych w celu umożliwienia wczesnego wykrycia nowych manifestacji. Zainfekowane domostwa, po oczyszczeniu i tygodniowej obserwacji, mogą zostać oddane do ponownego użytku. Zwyczajowe przechowanie klasyfikuje wymagane zabezpieczenia w zależności od elementu SCP-PL-099 jak następuje:

 • próbki tkanek SCP-PL-099 niezdolne do przeżycia (Standard Tkanki Organicznej: 01);
 • funkcjonujące organizmy SCP-PL-099 (Standard Symulowanego Środowiska: 05 + Kontrola rozrostu + Stały monitoring);
 • żywe formy SCP-PL-099-B (Standard Humanoidów: 05 + Kontrola ilości obiektów).

Opis: SCP-PL-099 to organizm zamieszkujący wolnostojące budynki używane w celach mieszkalnych przez grupę nie mniejszą niż trzy (3) osoby. SCP-PL-099 składa się z ludzkiej tkanki, wliczając w to wszystkie znany narządy wewnętrzne, jak i niezidentyfikowane struktury organiczne przypuszczalnie służące do re[USUNIĘTO]. Po rozpoczęciu manifestacji, SCP-PL-099, początkowo zajmujący od 3 do 4,5 metrów kwadratowych przestrzeni wewnątrz ścian budynku, zaczyna rozrastać się, by finalnie zająć całość osiągalnej, nieodsłoniętej przestrzeni. Ilość organów wchodzących w skład organizmu nie jest stała, lecz zwykle obejmuje:

 • 3-5 ludzkich serc rozmieszczonych od siebie w równej odległości.
 • 6-10 ludzkich płuc i oskrzeli z tchawicami o standardowej długości, zwykle umieszczone w przestrzeni pomiędzy sercami i otworami wentylacyjnymi (lub innymi otworami umożliwiającymi pobieranie tlenu).
 • 3-5 jelit długich i krótkich zwykle umieszczonych w niższych strukturach budynku. Ekskrementy są wydalane do gleby lub czasem bezpośrednio do systemu kanalizacyjnego. Wydalanie ma charakter ciągły.
 • 3-5 pęcherzy zawsze w pobliżu 6-10 nerek rozmieszczonych w niższych partiach budynku. Cewki moczowe i moczowody są zwykle połączone z odbytnicami w celu umożliwienia stałego uwalniania produktów przemiany materii.
 • 3-5 ludzkich czaszek w stanie nienaruszonym otoczonych wielowarstwową tkanką mięśniową. Każda z czaszek jest otoczona przez cztery (4) krótkie kończyny przypominające dłonie, z których niższa jest wynikiem modyfikacji strukturalnej stóp.
 • 6-10 ludzkich gałek ocznych. 50% z nich przeprowadza stałą obserwację wnętrza budynku podczas gdy reszta monitoruje jego otoczenie.
 • 3-5 ludzkich mózgów zawsze ulokowanych w górnych częściach zajętej struktury. Umysły znajdują się od siebie w odległości nie większej niż 5,4 cm i są podłączone do pojedynczego układu nerwowego.
 • 3-5 ludzkich żołądków umieszczonych ponad jelitami.
 • 3-5 ludzkich wątrób umieszczonych w bliskiej odległości pomiędzy jelitami i nerkami.
 • 9-15 [USUNIĘTO] zbudowanych z tkanki ludzkich organów rozrodczych.
 • Rozrastająca się masa ludzkiej tkanki mięśniowej. Bierze ona udział w rozprowadzaniu organizmu w przestrzeniach między-ściennych.
 • Rozrastający się układ nerwowy kontrolujący funkcje wewnętrzne organizmu. Umożliwia on także wykrywanie dotyku i temperatury. Receptory są zwykle umieszczone płytko pod powierzchnią ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Testy udowodniły aktywność mózgów odpowiadającą odczuwaniu nacisku, ciepła lub bólu w chwilach ekspozycji ścian i podłóg na zewnętrzną stymulację.

Inne organy pomocnicze i gruczoły są zawsze rozmieszczone w pobliżu struktur, za których poprawne działanie odpowiadają. Umożliwia to sprawny przepływ płynów ustrojowych i pokarmu. Podczas rozrastania się organizmu nie zmienia się ilość organów, zaobserwowano jedynie rozrost tkanek mięśniowych i nerwowych. SCP-PL-099 posiada zdolność szybkiego, tymczasowego kurczenia części swojej masy poprzez natychmiastowe skurcze mięśni. Odruch ten jest używany zwykle w obliczu zagrożenia lub gdy organizm narażony jest na odsłonięcie. Testy EEG udowodniły, że SCP-PL-099 jest świadomy, nie odkryto jednak żadnych skutecznych metod komunikacji. (Zobacz: Dodatek PL-099-Alfa).

SCP-PL-099 jest łagodny i nieszkodliwy dla ludzi do czasu rozpoczęcia procesu reprodukcji. Organizm żywi się małymi zwierzętami, szkodnikami i owadami spożywanymi przy pomocy czaszek "wystrzeliwujących" tymczasowo z ukrycia w zewnętrznych częściach budynku. Spożywane organizmy są wabione za pomocą bogatej gamy hormonów produkowanych w strukturach utworzonych z ludzkiej tkanki rozrodczej.

W związku z umiejętnością odpowiadania na możliwość odkrycia, większość ludzi zamieszkujących zajęte przez SCP-PL-099 domy pozostaje nieświadoma istnienia organizmu. Jedyną częstą obserwacją jest wzrost ilości insektów wewnątrz i w pobliżu domostwa. W ciągu ośmiu (8) do dziesięciu (10) dni po zajęciu całej osiągalnej przestrzeni między-ściennej w jednej (1) lub w kilku przypadkach, dwóch (2) z niezidentyfikowanych struktur rozrodczych zacznie formować się szybko rosnący płód. SCP-PL-099 wykazuje wzrost potrzeb pokarmowych podczas tego okresu. Po dziewięciu (9) dniach płód osiąga wzrost zwykle nieprzekraczający 2,1 m i wagę w przybliżeniu 120 kg. Istota ta, odtąd kategoryzowana jako SCP-PL-099-B, zostaje następnie wydana na świat poprzez dowolny otwór w strukturze budynku, zwykle do jego wnętrza. Zazwyczaj ma to miejsce w chwili, gdy wszyscy mieszkańcy domu śpią (jeżeli jest inaczej, SCP-PL-099-B stara się pozostać w ukryciu).

SCP-PL-099-B to istota humanoidalna o zmiennej anatomii i wyglądzie wewnętrznym. Przypomina zwykle wysokiego, okaleczonego człowieka. Niekiedy występują cechy zwierzęce, takie jak: dzioby, naturalnych rozmiarów owadzie odnóża/skrzydła, pojedyncze pióra itp. Ciało SCP-PL-099-B zbudowane jest głównie z tkanki mięśniowej i nerwowej i jest pozbawione układu trawiennego, oddechowego oraz wydalniczego. Podczas przebywania we wnętrzu zainfekowanej struktury, SCP-PL-099-B pozostaje połączony z SCP-PL-099 za pomocą włókien nerwowych otoczonych gęstą warstwą zmodyfikowanej tkanki mięśniowej. SCP-PL-099-B pozbawiony jest układu kostnego poza częściowo uformowaną czaszką składającą się głównie z dolnej i górnej szczęki. Taka budowa umożliwia niezwykłą elastyczność organizmu. Część brzuszna jest pusta i zdolna do znacznego rozszerzania. Po pojawieniu się, SCP-PL-099-B zabija śpiących mieszkańców poprzez wciskanie swoich kończyn do przełyku ofiary. Proces ten często prowadzi do jej przebudzenia. Po uśmierceniu ofiary, SCP-PL-099-B wyciąga z jej ciała i konsumuje wszystkie organy potrzebne do utworzenia nowej instancji SCP-PL-099. Liczba zabitych ludzi nigdy nie przekracza pięciu (5). Jeżeli budynek zamieszkuje większa liczba osób, pozostałe zostaną zignorowane przez SCP-PL-099-B. Po zdobyciu wymaganych organów, SCP-PL-099-B odłącza się od głównego organizmu i dokonuje próby relokacji do najbliższego budynku zdatnego do zajęcia.

Dodatek PL-099-Alfa:

██.██.20██, członek MFO Gamma-18 zlokalizował czaszkową część SCP-PL-099-28 usiłującą nawiązać komunikację głosową. Wykonanie procedury 214-Temecula zostało przełożone na czas wykonania wywiadu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported