SCP-PL-1000-J
ocena: +12+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-1000-J

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt należy przechowywać w standardowym pomieszczeniu przechowawczym dla humanoidów. Zabronione jest angażowanie się w oralny stosunek seksualny z podmiotem.

Opis: SCP-PL-1000-J to mierzący 1,84 m i ważący 83 kg, dwudziestosześcioletni mężczyzna narodowości polskiej, przed pozyskaniem przez Fundację zamieszkały w ████████. Jego prawdziwe dane personalne to ███ █████████. W sytuacji gdy obiekt dokona aktu seksu oralnego z innym mężczyzną, nastąpi natychmiastowa śmierć partnera. Wynika to z faktu iż podmiot wysysa duszę drugiego człowieka. Dochodzi do tego poprzez wytworzenie się strumienia fal sigma pomiędzy duszami obu uszestników, który funkcjonuje jako środek transmisyjny dla duszy.

Incydent "Estrogenberg": Dnia ██.██.████r. doktor Daniel Asheworth dokonał sabotażu systemu zasilania w Ośrodku 120. Następnie korzystając z wywołanego w ten sposób zamieszania wdarł się niezauważony do celi podmiotu, by tam dokonać satanistycznego rytuału celem wyzbycia się własnego Ćżłöwïęczenßtwą. Przebieg incydentu został zarejestrowany przez zamontowaną w pomieszczeniu kamerę korzystającą z zasilania awaryjnego. W poniższym logu przedstawiony jest fragment całego wydarzenia.

Od chwili opuszczenia Ośrodka 120 przez obu mężczyzn, SCP-PL-1000-J jest uważany za obiekt zaginiony, natomiast doktor Asheworth otrzymał status buntownika i najwyższy priorytet poszukiwań. O godzinie 14:10 zarejestrowano jego obecność w Esterbergu. W ciągu kolejnych dwóch godzin doktor Asheworth zdołał podporządkować sobie populację Esterbergu i ogłosić się jego królem. Do Wolnego Portu został wysłany miejscowy oddział szybkiego reagowania MFO Beta-1 "Klub Listonoszy". Oddział spotkał się jednak ze zdecydowanym oporem ze strony lokalnych Homo sapiens sidhe i został w całości unicestwiony. Krótko później wysłany został pojedynczy Operator, którego celem była infiltracja i zabójstwo Asheworth'a jednak w niedługim czasie utracono z nim kontakt.

Tego samego dnia w godzinach wieczornych w strefie powietrznej nad Częstochową przeleciał złoty rydwan z zaprzęgniętymi do niego Fae. W rydwanie znajdował się płonący doktor Asheworth, miotający materializującymi się w jego rękach taumaturgicznymi grzybami. Jednocześnie trzymanym telekinetycznie biczem okładał Fae ubrane w czarne, lateksowe kostiumy. Asheworth skierował się w stronę Jasnej Góry by następnie całkowicie zniszczyć znajdujący się tam klasztor czym doprowadził do dematerializacji wszystkich Polaków, tym samym realizując jedno ze swoich najgłębszych marzeń. W związku z tym wydarzeniem zorganizowane zostało nadzwyczajne posiedzenie Rady O5. Szczegóły w logu poniżej.

Sześć godzin po posiedzeniu Rady O5 Clyde V Fostergrant został wysłany do Esterbergu. Do miasta przedostał się tajnym wejściem przygotowanym przez Fundację na wypadek sytuacji awaryjnej. Niezauważony przekradł się do sali tronowej Asheworth'a. Poniższy log przedstawia konfrontację Fostergranta z Asheworth'em.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported