SCP-PL-103
ocena: +21+x
320px-Riu_saldes_vallcebre.jpg

SCP-PL-103.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-103

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt jest odgrodzony płotem ze stalowej siatki, która jest stale pod napięciem. Ogrodzenie te jest oddalone 1 kilometr od obiektu. Płot musi przechodzić kontrole co 4 tygodnie. Sam obiekt jest otoczony betonowym murem o grubości 2 i wysokości 5 metrów. Na szczycie muru muszą się znajdować funkcjonariusze ochrony w liczbie co najmniej 2. W związku z naturą obiektu wszelkie organizmy żywe, należące do królestwa zwierząt, powinny być usuwane ze strefy kwarantanny1.

Teren zabezpieczony musi być stale patrolowany przez co najmniej 6 funkcjonariuszy ochrony dzielących się na 2-osobowe drużyny. Osoby postronne należy schwytać i przesłuchać a następnie wypuścić po podaniu preparatu amnezyjnego klasy C.

Personelu o poziomie upoważnienia 2 lub niższym nie wolno zbliżać się do podmiotu na odległość 200 metrów, chyba że zdobędą pisemną zgodę Dr. Vorbisa, lub pracownika poziomu upoważnienia 4. Każde złamanie protokołu bezpieczeństwa skutkuje nałożeniem kary porządkowej.

Każdy eksperyment wymaga obecności przynajmniej 3 funkcjonariuszy ochrony wyposażonych w miotacze ognia, oraz karabiny wyborowe SWD.

Opis: SCP-PL-103 jest to strumień znajdujący się w lesie w województwie Dolnośląskim, koło miejscowości ██████████ w gminie █████████████. Źródło wody nie jest znane, próby przebicia się przez skałę otaczającą podmiot okazały się nieskuteczne. Woda w obiekcie ma zawsze kolor brązowy i jest mętna. Także analiza cieku nie wykazała żadnych nietypowych substancji. Woda usunięta z obiektu traci swoje anomalne właściwości.

Natura obiektu ujawnia się wówczas gdy, organizm żywy należący do królestwa zwierząt, nie będący mikroorganizmem i istotą żyjącą w środowisku wodnym,2 całkowicie zanurzy się w obiekcie.

Kiedy warunki zostaną spełnione, dane zwierzę zacznie przechodzić proces przyspieszonej ewolucji, która skutkuje dostosowaniem się do warunków środowiska, w jakim dane zwierzę żyje naturalnie. Z wejściem zwierzęcia do strumienia zyskuje ono miano SCP-PL-103-1. Postęp ewolucji jest wprost proporcjonalny do długości przebywania istoty w SCP-PL-103. Podczas przebywania organizmu żywego w obiekcie, strumień zaczyna mętnieć do tego stopnia że niemożliwe jest zarejestrowanie procesu ewolucji. Po opuszczeniu obiektu przez istotę woda wraca do stanu pierwotnego.

Z eksperymentów wynika że ludzie po kontakcie z SCP-PL-103 zatrzymują umiejętność komunikacji werbalnej, ale mówią oni w niezrozumiałym języku. Efekt ten pojawia się po 10 sekundach przebywania w strumieniu.

W związku z eksperymentem 103-2-6 chwilowo zabroniono przeprowadzania testów na ludziach.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported