SCP-PL-107
ocena: +12+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-107

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Podmiot powinien być przechowywany w standardowej celi w Ośrodku PL-10. W pomieszczeniu może być zamontowana kamera, która nagrywałaby podmiot oraz głośnik umożliwiający kontakt z bytem SCP-PL-107-A. Przed podmiotem powinno stać krzesło lub inny obiekt umożliwiający komfortowe badanie go. Pod groźbą wyciągnięcia konsekwencji zabroniona jest interakcja z napisem znajdującym się w prawym dolnym rogu podmiotu. Do obiektu mają dostęp naukowcy z upoważnieniem 2 lub większym. Ze względu na możliwość ucieczki bytu SCP-PL-107-A na straży podmiotu powinno stać dwóch (2) uzbrojonych strażników.

Podmiot w godzinach wieczornych silnie oddziałuje na umysły pobliskich osób poprzez wprowadzanie w stan snu i przekazanie do podświadomości instrukcji, które ofiary mają wykonać za dnia.

Ze względu na wydarzenia zawarte w incydencie PL-107-1 doktor ████ ████ powinna znajdować się pod stałą eskortą jednego (1) uzbrojonego strażnika.

Opis: SCP-PL-107 to lustro o wymiarach 68 x 60 cm. W prawym dolnym rogu obiektu znajduje się odbity napis w nieznanej mowie. Skład jak i budowa podmiotu niczym się nie różni od luster, które można zakupić w szeroko dostępnych sklepach.

Po kontakcie fizycznym z napisem na tafli podmiotu pojawia się byt nazwany roboczo SCP-PL-107-A. Zastępuje on odbicie osoby patrzącej się w podmiot. SCP-PL-107-A wyglądem przypomina cień. Ubiór oraz mimika twarzy jest niemożliwa do zobaczenia. Byt jest istotą inteligentną, która chętnie nawiązuje kontakt z ludźmi. Porozumiewa się w nieznanym dialekcie. Zna on język polski z tą różnicą, że podmiot wypowiada słowa od tyłu. Zapytany o przyczynę takiego wysławiania się, SCP-PL-107-A stwierdził, że winne jest lustro, w którym żyje.

Z badania D-17071 z dnia 11.03.201█ stwierdza się, że podmiot niesprowokowany nie jest agresywny. Podczas kontaktu z SCP-PL-107-A należy być bardzo ostrożnym oraz przywiązywać wagę do każdego wypowiedzianego słowa. Gdy podmiot zostanie "urażony" osoba, która to zrobiła zacznie skarżyć się na koszmary, w których występuje SCP-PL-107-A. Podmiot za pomocą sugestii zawartych w ww. koszmarach jest w stanie kontrolować personel, który mu się naraził. Szczegóły ww. koszmarów zostały zawarte w załączniku 3.

Pozyskanie: SCP-PL-107 został pozyskany dnia 10.03.201█ przez agenta polowego ██████ ███████ we wsi ██████. Podmiot znajdował się w starym młynie wodnym. Fundacja dostała zgłoszenie od ████████ ███████████ — człowieka mieszkającego w bezpośrednim otoczeniu od obiektu. Zapis z przesłuchania znajduję się w załączniku 1. Panu ████████ jak i najbliższemu otoczeniu został podany środek amnezyjny klasy A.

Załączniki:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported