SCP-PL-109
ocena: +36+x
SCP-PL-VVV.jpg

SCP-PL-109.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-109

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: W każdym telefonie komórkowym i stacjonarnym jest podłożony automatyczny podsłuch reagujący na głos SCP-PL-109. Jeżeli dojdzie do manifestacji podmiot zostaje przekierowany do wyznaczonego pracownika klasy D. Jeżeli z niewytłumaczonych powodów obiekt nie zostanie przekierowany, należy podać ofierze preparat amnezyjny klasy C, oraz zatuszować wydarzenie. Jeżeli w którymś telefonie nie zdołano zamontować podsłuchu, należy dyskretnie go skonfiskować i wymienić na identyczny model z wbudowanym podsłuchem.

Opis: SCP-PL-109 jest to byt najczęściej określany jako "Głos w Słuchawce". Osoby, które miały styczność z jego pół-materialną postacią twierdziły że obiekt przypomina biały dym z niebieskimi światłami wokół centrum podmiotu, jednak zdjęcia jakie udało się zrobić pokazują obiekt jako czarny dym bez jakichkolwiek źródeł światła. Istota jest pół-materialna, dzięki czemu potrafi przechodzić przez ciała stałe, oraz ciecze. Testerzy twierdzą że głos podmiotu jest głęboki i przyjemny.

SCP-PL-109 manifestuje poprzez nawiązywanie kontaktu za pośrednictwem sieci telefonicznej, zwykle odbywa się to według następującego schematu:

  • SCP-PL-109 dzwoni do wybranej przez siebie ofiary.
  • Osoba jeżeli ma możliwość odbiera telefon i pyta się kto dzwoni.
  • Podmiot odpowiada "Przyjaciel, mam prośbę do Pana/Pani [imię danej osoby], czy mogę zabrać tobie [Wybrana przez podmiot liczba] [jednostka czasu]?"
  • Ofiara może odmówić, albo się zgodzić.
  • Jeżeli ofiara się zgodzi podmiot dziękuje i kończy rozmowę, w przypadku odmowy obiekt tylko się rozłącza.

Po manifestacji jeśli ofiara zgodziła się, oraz jeżeli spojrzy na zegar, zobaczy że czas, który wskazuje przedmiot cofnął się o wcześniej podaną liczbę minut lub godzin. Po chwili ten efekt zanika i wskazówki/cyfry wracają do swojej pierwotnej pozycji/wartości. Osoby postronne zapytane czy widzą anomalny efekt podmiotu odpowiadały że nie zaobserwowały żadnych znaczących zmian na zegarze, co oznacza że halucynacji doświadcza tylko ofiara.

Istnieje teoria że obiekt "zabiera" czas ludziom, po czym wykorzystuje go do rozrastania swojego pół-materialnego ciała, dzięki czemu staje się on większy. Jeżeli obiekt przez dłuższy czas nie dokona manifestacji jego objętość zacznie się zmniejszać. Osoba, której podmiot "zabrał" czas zazwyczaj nie dożywa późniejszego wieku, czasami może ona w losowych momentach odczuwać dyskomfort, czy nawet niewyjaśniony lęk.

W przypadku, gdy ofiara odmówi udzielenia czasu, SCP-PL-109 rozłączy się, po czym następnego dnia o godzinie 21:59 zadzwoni do tej samej osoby, lecz nie będzie nic mówić. Jeżeli ofiara się rozłączy obiekt zabije ją "zabierając" jej cały czas, co objawia się nagłym postarzeniem się osoby do biologicznego wieku ███ lat, a następnie zatrzymaniem akcji serca. Jeśli jednak ofiara nie odłoży słuchawki do 22:31 podmiot poprosi o więcej czasu niż poprzednio. Sytuacja ta będzie trwać aż ofiara się zgodzi, albo obiekt poprosi o jej cały czas, wtedy nawet pomimo braku zgody podmiot dokona "kradzieży". Jeśli telefon od SCP-PL-109 nie zostanie odebrany za pierwszym razem, przez 5 dni podmiot będzie próbował się dodzwonić do danej osoby. Jeżeli mu się nie uda, znajdzie on ową osobę i będzie ją śledzić, co zwykle trwa █ lat, następnie ofiara w ciągu paru dni będzie przechodzić proces przyspieszonego starzenia, po czym umrze poprzez zatrzymanie akcji serca.1

Jeśli jednak ofiara odbierze telefon przy którejś próbie, podmiot poprosi o więcej czasu, zazwyczaj waha się to od 10 godzin do ██ lat. Obiekt może dzwonić kilka razy do tych samych osób, jednak zdarza się to rzadko.

Obiekt zazwyczaj dzwoni z losowych numerów zaczynających się zawsze liczbą "033" do z pozoru losowo wybranych osób w przedziale wiekowym od 15 do 75 lat, zarejestrowano jednak że podmiot chętniej poddaje manifestacji osoby, które są jakkolwiek powiązane z Fundacją, jednak z niewyjaśnionych powodów unika osób wysoko postawionych w hierarchii (najczęściej dochodzi do manifestacji na pracownikach klasy od D do B, oraz na osobach, które czytały raporty jakichkolwiek podmiotów).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported