SCP-PL-111
ocena: +27+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-111

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Osobniki SCP-PL-111 przeznaczone do badań (trzy samice, jeden samiec) zabezpieczane są w przechowalni imitującej fragment lasu liściastego klimatu umiarkowanego. Raz na tydzień należy dostarczać do niej 25 kilogramów świeżego mięsa.

Żyjące na wolności osobniki SCP-PL-111 stanowiące zagrożenie dla ludności cywilnej powinny być terminowane przez przydzieloną do projektu MFO Epsilon-1 ,,Puszczyki”. W celu skutecznego wykrywania skupisk SCP-PL-111 zaleca się monitorowanie środków masowego przekazu i współpracę ze służbami państwowymi.

111.jpg

SCP-PL-111

Opis: SCP-PL-111 to drapieżny gatunek, należący do gromady gadów. Typowy przedstawiciel osiąga długość 2,5 metra (nie licząc metrowego ogona). Jego ciało pokryte jest drobną łuską. Pod względem anatomicznym przypomina czworonożną jaszczurkę.

Posiada krótki pysk, w którym znajdują się cztery zęby jadowe o długości 7 cm. Ugryzienie wprowadza do ciała ofiary neurotoksynę, która powoduje natychmiastowy paraliż i zatrzymanie akcji serca. Osobniki tego gatunku, tak jak węże, polegają na zmyśle węchu (posiadają organ podobny do narządu Jacobsona).

SCP-PL-111 żyją w grupach rodzinnych. Stado składa się z kilku osobników – spokrewnionych samic, ich potomstwa obojga płci i zazwyczaj jednego samca, którego głównym zadaniem jest obrona terytorium i zapładnianie samic. Rozród odbywa się nieregularnie, uwarunkowany jest dostępnością pożywienia i terenu. Samica buduje gniazdo, do którego składa 5-10 jaj i zasypuje je w ziemi. Okres wylęgania trwa około 60 dni, młode osiągają dojrzałość płciową po około roku.

Zwierzęta te w okresie od listopada do kwietnia hibernują, kopiąc wcześniej nory lub szukając naturalnych kryjówek.

SCP-PL-111 są wyłącznie mięsożerne. Polują zazwyczaj w dwuosobowych grupach, atakując z zaskoczenia. Jeżeli człowiek znajdzie się na ich terytorium łowieckim, może stać się celem ataku. Dotychczas w całej Europie odnotowano ██ przypadków zgonu spowodowanego ugryzieniem podmiotu.

Główną właściwością anormalną SCP-PL-111 jest niezwykła zdolność do kamuflażu. Wszystkie osobniki potrafią nie tylko w szerokim zakresie zmieniać kolor swojej skóry,1 lecz także emitować dźwięki o bardzo niskiej częstotliwości (niesłyszalne dla ludzkiego ucha), mające negatywny wpływ na percepcję (wywołują m. in. zawroty głowy, stany lękowe, omamy wzrokowe i słuchowe; przebywanie pod ich wpływem przez czas dłuższy niż 15 min może doprowadzić do uszkodzenia mózgu).

Dodatek: Pierwszy raz występowanie podmiotu zaobserwowano w 198█ roku w województwie wielkopolskim. Obecnie ostoje tego gatunku odnotowuje się nie tylko na terenie całego kraju (w tym w █ parkach narodowych), lecz także na znacznym obszarze środkowej i zachodniej Europy. Jako iż według ekspertów Fundacji niemożliwe było tak nagłe pojawienie się i rozprzestrzenienie SCP-PL-111 w sposób naturalny, podejrzewa się możliwość ingerencji człowieka (zwłaszcza grup [USUNIĘTO]) lub anomalię.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported