SCP-PL-112
ocena: +6+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-112

Klasa podmiotu: Keter

ąndżelika

Ilustracja przysłana wraz z SCP-PL-112-B, prawdopodobnie przedstawia SCP-PL-112-1. Została wykonana przez podmiot.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na naturę obiektu nie da się go przechowywać.

Pochodne podmiotu (SCP-PL-112-A, SCP-PL-112-B, SCP-PL-112-C, SCP-PL-112-D) powinny być przechowywane w sejfie nr 103 w Ośrodku nr 10. Dostęp do nich powinni mieć tylko pracownicy płci męskiej o poziomie uprawnień 2 lub wyższym. Zlecać badania można jedynie po otrzymaniu pisemnego pozwolenia od dyrektora placówki.

W sortowni listów we Wrocławiu powinno znajdować się trzech agentów Fundacji płci męskiej. Mają oni za zadanie kontrolować listy, oraz wykrywać cechy wskazujące na możliwość, tego, że dokument jest pochodną SCP-PL-112. Cechy instancji SCP-PL-112 to czerwona koperta, kod pocztowy 58-400, zielony napis na kopercie "dla najwspanialszej kobiety na świecie", znaczek pocztowy przedstawiający czerwoną różę. W przypadku wykrycia pochodnej obiektu agenci powinni przekazać ją wysłannikowi Fundacji.

Prośba Dr. Ryszarda Olejniczaka: proszę o możliwość badań nad lepszą metodą zapobiegania manifestacją SCP-PL-112 ze względu na nie doskonałość obecnej spowodowanej czynnikiem ludzkim. Prośba rozpatrzona pomyślnie.

Notatka Dr. Ryszarda Olejniczaka: od dnia 14.10.2015 zabronione zostaje umieszczanie treści pochodnych SCP-PL-112 na jakimkolwiek nośniku pamięci cyfrowej powód: Incydent SCP-PL-112-1A.

Opis: SCP-PL-112 to niezidentyfikowany byt wysyłający listy pisane na XIX wiecznej maszynie do pisania do kobiet między piętnastym a czterdziestym rokiem życia, które mieszkają w województwie dolnośląskim. Stuprocentowe unieszkodliwienie obiektu jest niemożliwe. Podmiot identyfikuje się jako ,"Andrzej". Adresatem obiektu jest niejaka "Andżelika" dalej nazywana SCP-PL-112-1. Psychologowie Fundacji stwierdzili, że obiekt cierpi najprawdopodobniej na zaburzenie psychiczne zwane "Osobowością typu borderline". Stwierdzili to na podstawie dostępnych materiałów dostarczonych przez byt. Obiekt jest świadomy istnienia Fundacji, czego dowodem jest SCP-PL-112-C. SCP-PL-112-C wykazuje te same właściwości co inne instancje.

Treść listów wpływa na świadomość kobiety, sprawiając, że próbuje za wszelką cenę upodobnić się do SCP-PL-112-1 . Kobiecie od teraz nazywanej "Ofiarą" nigdy się nie udaje się odtworzyć wyidealizowanego obrazu SCP-PL-112-1 stworzonego przez obiekt, co skutkuje załamaniem nerwowym, a następnie próbami samobójczymi. Ofiary od momentu przeczytania instancji obiektu, najprawdopodobniej drogą przekazów podprogowych, dowiadują się o wyglądzie "Andżeliki". Listy wysyłane do ofiar przez byt mają formę listu miłosnego. Mężczyźni jednak widzą je jako fragmenty klasycznej literatury polskiej takiej jak „Pan Tadeusz” czy „Dziady”. Nie oddziałują na nich żadne efekty. Przeczytanie listu przez ofiarę nie daje stuprocentowej gwarancji na powodzenie próby samobójczej. Po niej następuje natychmiastowe zakończenie oddziaływania wpływów pochodnych podmiotu w umyśle ofiary. Wymienionych właściwości nie wykazuje sam list jako przedmiot, lecz jego treść.

Obecnie Fundacja posiada cztery instancje obiektu SCP-PL-112. Nie wiadomo jednak, ile dokładnie istnieje, bądź istniało podobnych przedmiotów.

SCP-PL-112, pomimo gróźb obiektu, nie wydaje się bezpośrednim zagrożeniem dla fizycznych struktur Fundacji, tylko dla administracji i utajnionych dokumentów.

Naukowcy polskiej części Fundacji wciąż szukają sposobu na skontaktowanie się z podmiotem. Na ten moment nie pojawił się żaden przełom w badaniach.

Obiekt został odkryty, gdy trzydziestoletnia Dr Aneta Jedziniak została znaleziona w swoim domu powieszona. Popełniła samobójstwo. Więcej informacji w dziale dodatki.

Dodatki:

UWAGA poniższe działy powinny być czytane tylko przez pracowników płci męskiej z poziomem upoważnienia drugim lub wyższym.


Poniższy tekst jest tak zwanym „wierszem miłosnym” przeznaczonym dla "Andrzeja". Ukazuje on, że podświadomość ofiary pozostaje nienaruszona, nawet Jeśli ofiara znajduje się w późnym stadium oddziaływania podmiotu na jej Psychikę. Należy zwrócić uwagę na pierwsze litery każdego wersu.

Powyższy dokument został odkryty podczas przekazywania wszelkich dóbr materialnych najbliższej rodzinie ofiary.

Logi:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported