SCP-PL-118
ocena: +18+x
4443666692_6b5a747d69_b.jpg

Instancja w trakcie testu.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-118

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekty znajdują się w szafie pancernej w Strefie Obiektów Odwrotnego Przeznaczenia Ośrodka PL-13. Nie wymagają specjalnych czynności przechowawczych.

Opis: Obiekty to trzy gaśnice proszkowe firmy [USUNIĘTO]: dwie standardowe oraz jedna samochodowa. Mechanizm uwalniania proszku działa dzięki sprężonemu CO2. Data produkcji gaśnic wskazują na rozbieżność od 200█ do 201█ roku.

Etykiety gaśnic zawierają standardowe ostrzeżenia oraz instrukcje użytkowania. Na dole każdej z etykiet znajduje się dopisek "Produkt Fabryki" oraz numer seryjny kończący się odpowiednio numerami 1, 12 oraz 23, co każe podejrzewać istnienie co najmniej 23 instancji. Wszystkie trzy instancje wykazują jednakowy efekt anormalny pomimo różnych miejsc pozyskania oraz gabarytów.

Efekt anormalny uaktywnia się w wyniku skierowania dyszy gaśnicy na obiekt znajdujący się w odległości nie większej niż 2,34 [m] od gaśnicy. Proszek, który w założeniu powinien stłumić płomienie poprzez stopienie się w wysokiej temperaturze, dokonuje samozapłonu po opuszczeniu dyszy. Temperatura płomienia waha się od 232 [°C] dla cyny do 3500 [°C] dla wolframu i zawsze odpowiada temperaturze topnienia metali lub zapłonu materiału - węgiel, torf, drewno około 250 [°C].

Dopisek: w temperaturze zbliżonej do 1000 [°C] środek z postaci płomiennej przeistacza się w strumień lawy wulkanicznej. Efekt utrzymuje się do temperatury 1100 [°C].

Pozyskanie: Obiekt 1 pozyskano podczas śledztwa dotyczącego śmierci nastolatka w [USUNIĘTO] w północnej Polsce w 2015 roku. 16-letni wówczas Jan S. brał udział wraz z dwoma kolegami w wyzwaniu internetowym polegającym na użyciu przeciwko sobie gaśnic proszkowych. Dwie z gaśnic, które ukradli z firmy, w której pracował ojciec jednego z nastolatków (''██████ i Spółka'') nie wykazały właściwości anormalnych.

Obiekt 2 pozyskano w wyniku zawiadomienia przechwyconego przez agenta Adriana █████████ pracującego w centrali 112. Zgłoszenie dotyczące zapłonu samochodu na poboczu drogi ██ niedaleko [ZREDAGOWANO] (Wielkopolska) złożył poseł Antoni M. Poszkodowany insynuował spisek na swoje życie spowodowany wypełnieniem gaśnicy samochodowej łatwopalnym gazem. Nieznane są powody użycia przez pana Antoniego gaśnicy na poboczu drogi. Zaaplikowano środek amnezyjny i upozorowano uderzenie w brzozę.

Obiekt 3 pozyskano po zgłoszeniu z firmy E██████ Cieszyn zapłonu jednej z gaśnic używanych przez firmę. Nie udało się powstrzymać rozpowszechnienia się internetowego ''mema'' ze zdjęciem obiektu podpisywanego najczęściej słowami "A co zrobisz, jeśli pali się gaśnica?".

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported