SCP-PL-119
ocena: +22+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-119

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Należy monitorować raporty medyczne pod kątem możliwych manifestacji anomalii. W przypadku wykrycia potencjalnych 119-2 należy ich przesłuchać w celu pozyskania jak największej ilości informacji odnośnie do 119-1. Testowe tworzenie obiektów 119-2 uznano obecnie za zbyt niebezpieczne i kosztowne, przez co procedura ta jest niezalecana. Charakter osób doświadczających anomalii stanowi naturalne zabezpieczenie jawności, dlatego nie jest konieczne prowadzenie kampanii dezinformujących.

Opis: Fenomen 119 dotyczy dematerializacji osób oznaczonych dalej jako 119-2 i materializacji ich w przestrzeni 119-1 znajdującej się poza stabilną rzeczywistością, a następnie odwrotnego procesu (powrót 119-2 z 119-1 do naszej rzeczywistości). Zjawisko to przebiega w sposób natychmiastowy, jednak zauważalna jest tendencja 119-2 do ukrywania się przed osobami postronnymi na czas trwania fenomenu. Nie jest wiadome, czy to wpływ anomalii, czy też podświadoma reakcja ochronna.

Desygnata 119-2 dotyczy osób, które posiadają ponad 10‰ alkoholu etylowego we krwi (dwukrotna przeciętna śmiertelna ilość). Badania wskazują, że ilość ta musi być przez jakiś czas utrzymywana w organizmie; podanie dożylne odpowiedniego stężenia, nawet przy odpowiednim zapleczu medycznym zapewniającym przeżycie testera, nie doprowadzi do działania anomalnego.

Desygnata 119-1 oznacza miejsce, w którym materializują się 119-2. Ze względu na stan osób tam przenoszonych ilość zebranych informacji o tym miejscu jest szczątkowa. Proces przeniesienia pomiędzy stabilną rzeczywistością a 119-1 dotyczy jedynie 119-2: wszelka materia, która nie jest ciałem 119-1 nie ulegnie transportowi, pozostając w miejscu dematerializacji (dotyczy to ubrań, urządzeń rejestrujących czy lokalizacyjnych, ale również implantów). Należy zauważyć, że po powrocie z 119-1 wszystko, co zostało z procesu przeniesienia, nie trafia na dotychczasowe miejsce 119-1 (ubrania nadal będą leżały na podłodze przy ponownym pojawieniu się osoby, podobnie implanty czy wszelka aparatura).

Z relacji 119-2 stworzono następujący obraz 119-1:

Pomieszczenie przypominające stereotypowy bar bądź podobne miejsce rozrywkowe. Duża ilość dymu papierosowego stale utrzymująca się pod sufitem. Uczucie spokoju i satysfakcji mimo dużego gwaru i chaosu dookoła. Zanik wszelkich dolegliwości zdrowotnych i ogólne lepsze samopoczucie i stan fizyczny organizmu, brak potrzeb fizjologicznych. Pozostałe osoby znajdujące się w barze odpowiadają obrazowi klientów baru, przy czym wyróżniono kilka person stale pojawiających się, wśród nich:

  1. Mężczyzna w średnim wieku, czytający bliżej nieokreśloną gazetę i pasywnie reagujący na wydarzenia w barze;
  2. Grupa młodszych osób (płeć i liczba nie są stałe), zachowujący się w sposób odbiegający od pozostałych, przez co zwracają na siebie uwagę. Do zachowania należy: przemoc fizyczna i słowna wobec swojej grupy, wybuchy śmiechu przy braku zabawnych czynników, słownictwo i zachowanie odbiegające od norm przyjętych w społeczeństwie;

Zauważalne jest niezwracanie uwagi przez osoby w pomieszczeniu na samego 119-2, jak i pozostałych członków manifestacji.

Czas trwania manifestacji oscyluje między godziną a dwiema godzinami; według wszelkich pomiarów nie ma miejsca dysproporcja w upływie czasu.

Anomalia została odkryta pracą dochodzeniową podczas rutynowych kontroli raportów medycznych, po zauważeniu częstych relacji o 119-1 pochodzących od potencjalnych 119-2. Eksperymenty potwierdziły anomalność fenomenu. Dokonano tego głównie za sprawą działań doktor Wrony, która zauważyła korelację. Przeprowadzając pierwsze wywiady terenowe i dokonując analiz była w stanie potwierdzić działanie anomalii i uzupełnić o niej wstępny raport, co doprowadziło do jej zabezpieczenia.1

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported