SCP-PL-120
ocena: +11+x
120.jpg

Sylwetka SCP-PL-120-15 uchwycona przez cywilnego fotografa po manifestacji.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-120

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Członkowie MFO Theta-2 ("Przedszkolanki") zostali osadzeni w najbliższym otoczeniu SCP-PL-120-01 w celu obserwacji. W przypadku zaobserwowania jakiejkolwiek aktywności anomalnej zaleca się natychmiastowe pojmanie podmiotu.

Trzy autonomiczne, dziesięcioosobowe komórki formacji MFO Delta-3 ("Zaprzęg Chorusa") stacjonują w ukrytych placówkach w Łodzi, Gdańsku i Bydgoszczy. Każdej z komórek musi nieustannie towarzyszyć jeden członek personelu z dostępem poziomu 4/PL-120 wyposażony w bazę danych w standardzie LBDS1 zawierającą wszystkie dane konieczne do określenia stanu odchyłu rzeczywistości od osi natywnej w wypadku nieudanego powstrzymania zdarzenia PL-120-Titor. W przypadku zaobserwowania anomalii charakterystycznych, znamionujących rozpoczęcie zdarzenia PL-120-Titor członkowie komórki mają udać się do przybliżonego epicentrum zdarzenia i jak najszybciej zlokalizować nową iterację SCP-PL-120 i za wszelką cenę nie dopuścić do kontaktu podmiotu z celem. Po lokalizacji podmiotu czterech członków MFO Delta-3 musi natychmiastowo zabezpieczyć teren o promieniu 50 metrów od epicentrum zdarzenia i nie dopuścić do opuszczenia go przez ludność cywilną. Nie podejmować prób schwytania demanifestującej się iteracji do czasu opracowania skutecznej metody. W przypadku niemożliwości zlokalizowania obiektu obecny na miejscu personel poziomu 4/PL-120 ma prawo zautoryzować inicjację procedury 120/Coventry. Wszyscy świadkowie zdarzenia znajdujący się w promieniu ~60 metrów od jego epicentrum muszą otrzymać preparat amnezyjny klasy A.

Rozpowszechnianie się wiedzy o anomaliach towarzyszących zdarzeniom PL-120-Titor musi zostać powstrzymane za pomocą obszarowej, powietrznej aplikacji ukierunkowanych preparatów amnezyjnych klasy B i C. Odosobnione przypadki nieskuteczności preparatu zostaną przedstawione opinii publicznej jako skutki zbiorowej histerii powstałej na skutek długoterminowo niegroźnego wycieku chemicznego. Okoliczne media muszą być monitorowane pod kątem raportów o zaobserwowanych anomaliach. Raporty te muszą zostać zablokowane poprzez podanie zaangażowanym osobom preparatów amnezyjnych klasy A.


Opis: SCP-PL-120 to klasyfikacja zbiorcza dla różnych iteracji podmiotu zidentyfikowanego w naszej, natywnej rzeczywistości jako ośmioletni Kacper Baranowski (sklasyfikowany jako SCP-PL-120-1). Różnice pomiędzy iteracjami (w zakresie, nazwiska, wyglądu, wieku, ubioru i wyposażenia) wskazują na pochodzenie poszczególnych iteracji z różnych rzeczywistości. Do tej pory wszystkie iteracje, z których udało się pozyskać materiał biologiczny miały identyczny kod genetyczny. Wszystkie iteracje łączy również podobny sposób działania po manifestacji i (przypuszczalnie) ta sama motywacja.

Manifestacje następują w losowych, czasem jednoczesnych (choć nigdy w tym samym mieście), terminach i są zawsze poprzedzone o półtorej godziny przez charakterystyczne anomalie czasoprzestrzenne występujące w promieniu kilometra od epicentrum manifestacji. Manifestacji podmiotu towarzyszą również wyraźne trudności w obsłudze jakiegokolwiek sprzętu rejestrującego skutkujące znacznym rozmyciem na zdjęciach i nagraniach oraz opóźnieniami w rejestracji dźwięku. Do zidentyfikowanych anomalii czasoprzestrzennych należą:

  • Widoczna destabilizacja równowagi czasoprzestrzeni punktowej (skutkująca głównie widocznymi różnicami w prędkości ruchu różnych osób i obiektów).
  • Znaczne przyspieszenie/spowolnienie upływu czasu względem terenów zewnętrznych, nieodczuwalne wewnątrz obszaru anomalii (jedna z manifestacji skutkowała dziesięciokrotnym przyspieszeniem; po demanifestacji podmiotu czas na podanym obszarze natychmiastowo zrównuje się z czasem standardowym).
  • częściowa umiejętności identyfikacji upływu czasu u ludności cywilnej na terenie anomalii.

Rozpoczęcie występowania anomalii znamionuję początek prowadzącego do manifestacji zdarzenia PL-120-Titor. Po upłynięciu półtorej godziny następuję manifestacja kolejnej iteracji SCP-PL-120 (oznaczonej kolejno jako SCP-PL-120-X+1). Po manifestacji podmiot postara się, pozostając w ukryciu, zlokalizować i zlikwidować jedną osobę z ludności cywilnej. Do tej pory nie udało się zidentyfikować żadnego wzorca kierującego iteracjami SCP-PL-120 przy wyborze ofiary.

SCP-PL-120 atakuje swój cel zawsze przy pomocy niezidentyfikowanego urządzenia w przybliżeniu przypominającego futurystyczny pistolet (skatalogowanego jako SCP-PL-120-A). Po wycelowaniu i naciśnięciu spustu cel zostaje całkowicie wymazany z egzystencji, włącznie z jakimikolwiek danymi o jego narodzinach i wspomnieniami u innych osób. Osoby i urządzenia znajdujące się w promieniu 50 metrów od miejsca zdarzenia są odporne na ten efekt. Podczas manifestacji podmiot nie przejawia żadnych innych zdolności anomalnych i jest podatny na działanie tradycyjnych metod obezwładniających, jednak demanifestuje się w przeciągu 15 sekund od powstrzymania. Iteracje SCP-PL-120 są zwykle również wyposażone w różnego rodzaju aparaturę filtrującą powietrze, uniemożliwiając skuteczne użycie obszarowych preparatów sedatywnych.

Na podstawie zeznań świadków znajdujących się w podanym wyżej, wolnym od restrukturyzacyjnego wpływu obiektu, obszarze podczas pierwszej jak i kolejnych nieudanych operacji powstrzymania zdarzenia PL-120-Titor udało się określić przypuszczalną zasadę działania SCP-PL-120-A. Następujące po ataku zmiany względem natywnej rzeczywistości sugerują, że w nieznany do tej pory sposób SCP-PL-120-A zabija jednego z przodków celu dokładnie w wieku, w którym podczas ataku znajduje się cel (do tej pory iteracje SCP-PL-120 zawsze zabijały przodków celu maksymalnie do czterech pokoleń wstecz). Porównanie danych będących podczas zdarzenia w obszarze niepodatności z historią dostępną w rzeczywistościach post-restrukturyzacyjnych pozwoliło potwierdzić tę hipotezę jak i zidentyfikować dokładną datę śmierci przodków każdego z dotychczasowych celów.

Pozyskanie: Rozpoznanie i rozpoczęcie procedur przechowawczych nastąpiło dnia ██.██.2013 , gdy dr ███ ███████ podczas remontu swojego domu odkrył zamurowany w ścianie list, informacje poufne zredagowano:

Dodatek PL-120-Alpha: Dnia ██.██.2013, w terminie podanym przez autora listu znalezionego w ścianie dr. ███ ███████ wysłany na miejsce oddział MFO Delta-3 przeprowadził rozpoznanie pierwszego zarejestrowanego zdarzenia PL-120-Titor. Pomimo całodniowej obserwacji okolic miejsca zdarzenia iteracja oznaczona aktualnie jako SCP-PL-120-2 osiągnęła cel w łazience jego mieszkania o godzinie 14:36. Po usłyszeniu krzyku Agent Jan ████ zastał w łazience jedynie demanifestującą się iterację podmiotu.

Na podstawie zeznań członków MFO Delta-3, dokumentacji operacji oraz dostępnych nagrań określono podstawowe i drugorzędne efekty anomalne SCP-PL-120.

Dodatek PL-120-Beta: Wywiad z agentem Janem ████, obecnym na miejscu pierwszego zarejestrowanego zdarzenia PL-120-Titor.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported