SCP-PL-120-EX
ocena: +13+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-120-EX

Klasa podmiotu: Bezpieczne Zrozumiane

Poziom zagrożenia: Zielony Niebieski

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-120 stanowi urzędową własność firmy podległej Fundacji i traktowany jest jako obiekt prywatny. Działka na której znajduje się obiekt jest ogrodzona i oznaczona jako budynek stwarzający zagrożenie zawaleniem. System monitoringu ma na celu zapobiegnięcie przedostania się do środka SCP-PL-120 osób niepożądanych.

Personel wchodzący do wnętrza SCP-PL-120-EX musi być wyposażony w kombinezony ochronne Hazmat typu I. Każdą obserwację zjawisk interpretowanych jako paranormalne należy bezzwłocznie zgłosić personelowi nadzorującemu, a daną osobę wyprowadzić z wnętrza obiektu.

dom.jpeg

SCP-PL-120, widok z zewnątrz.

Opis: SCP-PL-120 to opuszczony dwukondygnacyjny dom mieszkalny, z poddaszem i podpiwniczeniem. Pozyskana dokumentacja wskazuje na pozostawienie go przez ostatnich mieszkańców między rokiem 1987 a 1989, po czym obiekt stał się własnością zarządu miejskiego. Obiekt wraz z terenem przyległym został wykupiony przez Fundację po wielokrotnych potwierdzonych zgłoszeniach rzekomych zjawisk mających miejsce wewnątrz budynku posiadających charakter paranormalny.

Stan techniczny SCP-PL-120 jest krytyczny z racji długotrwałego pozostawienia obiektu bez konserwacji i wystawienie go na działanie warunków atmosferycznych. Elementy drewniane są całkowicie przegniłe, część poddasza grozi zawaleniem, natomiast podłoga parteru w wielu miejscach posiada ubytki uwidaczniające podpiwniczenie. Wszelkie metalowe elementy instalacji hydraulicznej, gazowej i elektrycznej zostały usunięte, najprawdopodobniej poprzez kradzież w późniejszych etapach degradacji SCP-PL-120. Okna zostały pozbawione szyb poprzez ich wybicie. Ściany wewnątrz obiektu noszą ślady wandalizmu i pokryte są dużą ilością graffiti.

Każda osoba przebywająca wewnątrz SCP-PL-120 doświadcza uczucia niepokoju i potęgującego się wrażenia obecności podmiotów trzecich. Z racji stałego odczucia bycia obserwowanym i śledzonym przebywanie wewnątrz budynku stwarza negatywne odczucia utrudniające pozostanie w obiekcie przez dłuższy czas. Do częstych zjawisk należą wrażenia słuchowe określane jako szept, kroki, przeciągłe jęki czy stłumiony śmiech. Oprócz tego, zgłaszane są obserwacje niewyraźnych, cienistych postaci humanoidalnych, zazwyczaj stojących w bezruchu i znikających krótko po dostrzeżeniu.

Długotrwałe przebywanie w SCP-PL-120 wywołuje nudności, wzmożoną akcję serca i wzrost ciśnienia tętniczego. Stan ten utrzymuje się przez dłuższy okres, zależny od czasu w jakim dana osoba przebywała w SCP-PL-120. Nierzadko obserwowane są symptomy chorobowe jak bezsenność, wymioty, stany lękowe i zaburzenia koncentracji.

Badania dotyczące SCP-PL-120 są prowadzone. Należy odnotować, iż żadna użyta przez Fundację aparatura nie była w stanie zarejestrować zgłaszanych zjawisk.

Aktualizacja z dnia 13.05.2018 Przeprowadzono analizy pleśni bogato rozwiniętej wewnątrz struktury SCP-PL-120. Pomimo podobieństwa biologicznego do pędzlaka z gatunku ████████████ grzyb posiada zdolność do metabolizmu składników mineralnych znajdujących się w zaprawie oraz wykorzystanych w konstrukcji budynku cegłach, wytwarzając tym samym zbędne dla siebie związki chemiczne posiadające silne właściwości halucynogenne i narkotyczne, składem podobne do ████████cjantu oraz ████████fanu, aczkolwiek wykryto również ślady nieznanych dotąd substancji. Substancje przedostają się do krwiobiegu poprzez błony śluzowe, odkryto nieznaczne wchłanianie ich poprzez skórę. Odkładające się w dużych ilościach na strzępkach grzyba ulegają niemal natychmiastowemu parowaniu skażając chemicznie powietrze w otoczeniu.

Testerzy poddani działaniu tych związków wyizolowanych z grzyba porastającego SCP-PL-120 zgłaszali niemal identyczne doznania, jak osoby przebywające wewnątrz budynku.

Defekty zdrowotne występujące u osób opuszczających obiekt zostały zidentyfikowane jako typowe symptomy zespołu odstawienia, charakterystycznego dla występujących w atmosferze budynku substancji.

Personel wyposażony w odpowiednie odzienie chroniące przed działaniem chemicznym po wejściu do SCP-PL-120 nie zgłaszał żadnych anomalnych zjawisk. Dodatkowo przeprowadzone testy wykazały możliwość potęgowania halucynacji poprzez wpływ infradźwięków wytwarzanych przez ruchy powietrza między uszkodzoną strukturą budynku.

Decyzją z dnia 21.06.2018 obiekt SCP-PL-120 został poddany deklasyfikacji ze statusu podmiotu SCP. Budynek został pozostawiony jako naturalny habitat grzyba SCP-PL-120-EX celem przeprowadzania kolejnych badań właściwości organizmu. Wykorzystanie wyizolowanej substancji na potrzeby Fundacji jest obecnie rozpatrywane.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported