SCP-PL-120-J
ocena: +35+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-120-J

Klasa podmiotu: (nie do końca) Bezpieczne

uYqpTSJ.png

SCP-PL-120-J na kartce papieru przygotowanej do sporządzenia raportu

Dobrze się skurwiel schował — dr ████████

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported