SCP-PL-121-J
ocena: +34+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-121-J

Klasa podmiotu: Injoke

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt jest pod nieustanną obserwacją Daniela Ashewortha. Obiekt przebywa w dostosowanym terrarium w Biologicznym Ośrodku 14.

tutel%21.png

SCP-PL-121-J widzący dyrektora Ashewortha.

Opis: Obiekt jest męskim przedstawicielem żółwi w doskonałej kondycji fizycznej.1 Biologicznie jest w pełni sprawy i nie wykazuje odstępstw od norm.

SCP-PL-121-J posiada znajomość dokładnej lokalizacji Daniela Ashewortha, dyrektora Ośrodka 120 w czasie rzeczywistym2. Podmiot wydaje się wykorzystywać tę wiedzę3 i będzie nieustannie podróżował w kierunku Daniela Ashewortha4 w miarę możliwości fizycznych logicznych bez względu na możliwości fizyczne zwyczajnego żółwia i założenia zasad logiki.5

Daniel Asheworth, oznaczony przez to jako SCP-PL-121-1-J6 podejmuje nieustanne próby ucieczki od SCP-PL-121-J.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported