SCP-PL-123
ocena: +27+x

UWAGA

Niniejszy dokument jest reprezentacją wyłącznie aktualnego stanu SCP-PL-123. Ze względu na stan anomalii przed wydarzeniami z dnia 16/07/2015, bezpośredni wpływ działań fundacji na jej stan aktualny oraz przejrzystość dokumentacji (bez konieczności redagowania historii obiektu), raport opisujący stan SCP-PL-123 przed 16/07/2015 został dołączony do poniższego dokumentu i oznaczony jako ARCHIWALNY. Personel zainteresowany poprzednim stanem SCP-PL-123 oraz wydarzeniami, które doprowadziły do stanu aktualnego, powinien zapoznać się z dokumentem SCP-PL-123-ARC.

X3okI9g.jpg
Zdjęcie satelitarne obszaru aktywności SCP-PL-123

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-123

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ogrodzenie dookoła SCP-PL-123, znajdujące się w odległości 2,3 km od centrum leja, ma wysokość 6 metrów i musi być nieustannie pod napięciem. Do obecnych wcześniej, rozmieszczonych co 10 metrów, czujników ruchu dodane zostały kamery. Dziesięć czteroosobowych patroli ma nieustannie patrolować teren na zewnątrz ogrodzenia. Co 240 metrów długości ogrodzenia znajdują się wieże strażnicze wyposażone w stacjonarne działka i generatory SDF1. Personel stacjonujący w wieżach ma obowiązek, w celu kalibracji i utrzymania funkcjonalności SDF, przestrzegać następującej rutyny:

  • Co 12 godzin pobrać ze skrzynki kontrolnej generatora komponent oznaczony jako A i przenieść się do następnej wieży, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
  • Przyniesiony komponent A zamontować w skrzynce kontrolnej w wieży docelowej.
  • Po upływie 6 godzin zamienić w skrzynce kontrolnej miejscami komponent A z tym, oznaczonym jako komponent B.
  • Po upływie następnych 3 godzin oddać salwę kontrolną z działka stacjonarnego i w ciągu 30 sekund uruchomić rozruch SDF za pomocą wypowiedzianej do mikrofonu generatora frazy kontrolnej.2

Obserwację i badania wewnątrz ogrodzonego terenu realizuje personel stacjonujący w ogrodzonym Punkcie Obserwacyjnym 123-1. Poza standardowym personelem badawczym (15 osób) i militarnym (60 osób) na terenie PO 123-1 stacjonuje również oddział Specjalistów Przechowywania oddelegowany z filii Amerykańskiej, pod dowództwem SP Adama Jonesa. Ze względu na szczegółową wiedzę i doświadczenie w radzeniu sobie z anomaliami sarkistycznymi SP Jones funkcjonuje jako aktywny zwierzchnik dla całości personelu przypisanego do SCP-PL-123.

Jednostki SCP-PL-123-1 usiłujące zbliżyć się do ogrodzenia na odległość bliższą niż 50m lub dostać się na teren Punktu Obserwacyjnego 123-1 mają zostać obezwładnione i przeniesione do centrum leja. Osoby usiłujące wtargnąć na teren SCP-PL-123, lub zbliżające się do jego granic, mają zostać zawrócone pod groźbą oskarżenia o wtargnięcie na teren wojskowy.

Poziom SCP-PL-123-2 i stan dna zbiornika wewnątrz leja mają być kontrolowane co 12 godzin. Wszelkie ilości SCP-PL-123-2 narastające powyżej 5% oryginalnej objętości mają zostać zebrane i spalone. Wszelkie ubytki w dnie zbiornika muszą zostać zdalnie uzupełnione betonem. Badania nad odnalezieniem sposobu na zatrzymanie anomalnych efektów SCP-PL-123-2 zostają uznane za priorytet poziomu CZERWONY3.

SCP-PL-123-3 jest aktualnie niezlokalizowany i niezabezpieczony. Odnalezienie i zabezpieczenie SCP-PL-123-3 zostaje uznane za priorytet poziomu CZARNY4

Opis: SCP-PL-123 to zbiorcza desygnacja przypisana do wszystkich anomalii związanych z aktywnością sarkistycznego Kultu Głodu Pana, skupionego w społeczności uprzednio zajmującej wieś █████ w północnej części województwa podlaskiego. Społeczność obszaru aktywności SCP-PL-123 posiadała zdolność wysoce anomalnego procesu rozmnażania, polegającego na rytualnym inicjowaniu rozwoju cielistych narośli na powierzchni ciał członków społeczności, z których części (~5%) rozwijały się następnie prawidłowe płody. Ze względu na ten niski odsetek poprawnie rozwiniętych narośli, proces początkowo uznano za niedoskonały. Po wnikliwej analizie wydarzeń poprzedzających aktualny stan anomalii, zebranych dowodów oraz zeznań ocalałych członków obecnego na miejscu personelu podsumowano, że proces miał na celu stworzenie SCP-PL-123-3.

SCP-PL-123-1 to zbiorcza desygnacja przypisana do 46 wysoce agresywnych, anomalnie silnych, zdeformowanych humanoidów, nieustanie patrolujących teren dookoła leju znajdującego się w centrum SCP-PL-123. Większość z SCP-PL-123-1 otacza anomalny efekt zaburzający działanie większości urządzeń elektrycznych, co utrudnia skuteczną obserwację5. Przedstawiciele SCP-PL-123-1 mierzą zwykle od 3,5-4,5 metra wzrostu i ważą od 5 do 7 ton6. Wygląd poszczególnych SCP-PL-123-1 jest wysoce zróżnicowany. Większość posiada pozbawione organów twarze i wydłużone kończyny. Zaobserwowane dewiacje w wyglądzie zostały udokumentowane w poniższej tabeli:

Ze względu na ilość SCP-PL-123-1 i ich pojawienie się w leju godzinę po zniknięciu SCP-PL-123-3 uważa się, że SCP-PL-123-1 powstały z członków społeczności zamieszkałej uprzednio na terenie SCP-PL-123, którzy na 10 minut wcześniej wkroczyli do znajdującego się poprzednio w centrum miasta Kościoła Krwi Pańskiej. SCP-PL-123-1 odpowiadają najprawdopodobniej powstałym w pośpiechu (co wyjaśniłoby dewiacje) istotom SK-BIO Typu A.7

SCP-PL-123-2 to gęsta, organiczna i biologicznie żywa substancja wypełniająca dno leja powstałego po zawaleniu się jaskini, w której do dnia 16/07/2015 znajdowała się większość ciała SCP-PL-123-3. SCP-PL-123-2 oddziałuje na wszystkie żywe tkanki mające z nią kontakt poprzez niemalże natychmiastową inicjację przypadkowych, znacznych mutacji na wielu poziomach genetycznych. Powodowane przez SCP-PL-123-2 obejmują np. niekontrolowany rozrost tkanek, wytwarzanie nowych organów i kończyn lub nagłe oddzielenie od głównego organizmu. Mutacje, które w normalnych warunkach byłyby śmiertelne, nie są takie jeśli wynikają z kontaktu z SCP-PL-123-2. Organizmy, które spożyły lub zostały w znacznym stopniu (więcej niż ~40%) pokryte SCP-PL-123-2 tracą świadomość i przejawiają zachowanie podobne do SCP-PL-123-1. Najgroźniejszym efektem anomalnym SCP-PL-123-2 jest jednak jej zdolność do szybkiej replikacji za pomocą konwersji dowolnych ilości wody8. Woda o objętości poniżej 0,5l nie ulega konwersji.

SCP-PL-123-3 to najprawdopodobniej wysoce niestandardowa, mobilna wersja organizmu SK-BIO Typu E9 powstała na przestrzeni lat z ciała Anisima Podpajera, byłego przywódcy Kultu Głodu Pana (SCP-PL-123-1A-ARC). Do powstania obiektu powstało na skutek stopniowego kumulowania tkanek powstałych podczas procesu określanego przez byłych mieszkańców miasta jako "Cegła Kirakogenezy". SCP-PL-123-3 zniknął ze znajdującej się pod miastem jaskini dnia 16/07/2015, co spowodowało zapadnięcie się powierzchni o średnicy ~100m i powstanie leja w centrum SCP-PL-123, z którego następnie wyszły wszystkie jednostki SCP-PL-123-1.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported