SCP-PL-124
ocena: +13+x
Uwaga: poniższa wersja raportu zawiera dane archiwalne dotyczące nieistniejącego już obiektu SCP. Dokument służy jedynie do celów informacyjnych.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-124

Klasa podmiotu: Archon Zneutralizowane

Poziom zagrożenia: Zielony Nie dotyczy

Specjalne Czynności Przechowawcze: Należy dokonywać ścisłej rewizji listy pasażerów każdego lotu odbywanego za pośrednictwem SCP-PL-124-1 celem dokonania obliczeń statystycznych będących podstawą do stwierdzenia kontynuacji aktywności anomalii. Przeglądy maszyny mogą być wykonywane przez cywilny personel techniczny posiadający odpowiednie kwalifikacje, jednakże dokumentacja zawierająca spis dokonanych czynności powinna być przekazana do fundacyjnej wiadomości. Lokalne posterunki Fundacji powinny być powiadamiane o przylocie SCP-PL-124-1 na określone lotnisko, co tyczy się również portów zagranicznych. Zabezpieczenie SCP-PL-124-1 nie może zostać dokonane, ponieważ aktywne użytkowanie maszyny jest niezbędne do funkcjonowania anomalii.

Szczątki SCP-PL-124 przechowywane są w Ośrodku Magazynowym PL-5. Obecnie nie istnieje możliwość dalszego potwierdzenia występowania anomalii.

Opis: SCP-PL-124 odnosi się do fenomenu dotyczącego samolotu pasażerskiego Boeing 787 o numerze rejestracyjnym SP-LRI1 (identyfikator SCP-PL-124-1).

Obiekt odznacza się nietypowym rozkładem prawdopodobieństwa dotyczącego pasażerów uczestniczących w danym kursie: zaobserwowano niezwykłe częste pojawianie się wśród podróżnych osób posiadających konkretne wykonywane przez siebie zawody. Wykonane analizy wskazały na zjawisko dotyczące dokładnie każdego kursu wykonywanego przez SP-LRI. Bez względu na udział czynników zewnętrznych, prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska SCP-PL-124 wynosiło 1, czyli było zjawiskiem pewnym. Biorąc pod uwagę ilość możliwych kombinacji i czynników wpływających na ostateczny skład pasażerów lotu oraz występowanie pewnego zjawiska dotyczącego konkretnej grupy osób, zdarzenie zostało określone jako zjawisko anomalne.

Do anomalnego zbioru pasażerów zalicza się:

  • Osobę posiadającą umiejętności pilotażu minimum podstawowego, aktywnie wykorzystującą je zawodowo;
  • Lekarz dowolnej specjalizacji, będący w stanie udzielić skutecznej pomocy medycznej;
  • Strażaka;
  • Funkcjonariusza służb mundurowych.

Z praktycznego punktu widzenia, SCP-PL-124 może zostać określonym jako interesujący sposób samoczynnej obrony maszyny przed wystąpieniem incydentu mogącego być katastrofalnym w skutkach nie tyle co dla osób na pokładzie, a samej maszyny.

Do momentu rewizji raportu odnotowano co najmniej 11 przypadków, które mogłyby wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo lotu i zostały zażegnane za sprawą jednej z osób należącej do anomalnego zbioru.

Dodatek: Okoliczności neutralizacji SCP-PL-124

17 kwietnia 2013 roku samolot SP-LRI rozbił się przy drodze ekspresowej S█, niedaleko miasta █████████. W incydencie śmierć poniosło 10 osób. Dochodzenie przeprowadzone po katastrofie wykazało nagłe zasłabnięcie pierwszego pilota, gdzie drugi z nierozpoznanej przyczyny nie był w stanie utrzymać kursu maszyny. Znajdujący się na pokładzie Adrian ██████, zawodowo pilot niewielkiego samolotu rejsowego, doznawał wówczas skutków ostrego zatrucia pokarmowego, natomiast znajdujący się na pokładzie lekarz był doktorem weterynarii stworzeń egzotycznych.

Z powodu zniszczenia maszyny jako głównego nosiciela anomalii SCP-PL-124 został uznany za zneutralizowany.

Nadal dąży się do ostatecznego określenia, czy efekt anomalny został w jakiś sposób zniwelowany, czy zachował bezbłędnie swoje oddziaływanie, odpowiednio klasyfikując osoby jemu podlegające.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported