SCP-PL-124-J
ocena: +41+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-124-J

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na nieodnalezienie zapisów o sytuacji, w której zostaje powstrzymana manifestacja bytu, postanowiono nie przeprowadzać prób zniszczenia obiektu. Ustanowiono następujące procedury umożliwiające manifestację obiektu:

  • Prowadzenie kampanii medialnej, mającej na celu wymuszenie postawienia w każdym zamieszkałym domu na całym świecie co najmniej jednego (1) specjalnie ozdobionego totemu religijnego w postaci drzewka z rodziny Pinacae.
  • Sprzedawanie żywych gatunków Cyprinis carpio, przeznaczonych na rytualną ofiarę. W każdym zamieszkałym domu musi zostać złożona co najmniej jedna (1) ofiara.
  • Przyuczanie pieśni religijnych poprzez wszelkie media. Dopuszcza się użycie oddziałów MFO do śpiewania w pojedynczych domach.
  • Umieszczanie we wszelkich uczęszczanych i dobrze widocznych miejscach wizualnych przedstawień obiektu.

Pozostały opis procedur jest szeroko dostępny (w tym również dla cywili), jednak większa część wiedzy przenoszona jest z pokolenia na pokolenie, nie wymaga się więc ich spisania. Jedyną procedurą, która wymaga odnotowania, jest nakaz przechwytywania wszelkiej komunikacji skierowanej do bytu, a następnie wysyłanie fałszywych odpowiedzi.

Opis: SCP-PL-124-J to bliżej niezidentyfikowany humanoid. Nie jest znana wysokość ani waga obiektu, jednak zauważalna jest spora nadwaga. Byt zdaje się być w podeszłym wieku, jednak zapiski o jego działalności sięgają roku [ZMIENIONO]. Placówka pobytu miała znajdować się w [USUNIĘTO], jednak wysłany oddział MFO nie znalazł żadnych śladów obecności SCP-PL-124-J.

Byt jest agresywny i ekstremalnie niebezpieczny. Do najważniejszych właściwości anomalnych należą:

  • Niestarzenie się.
  • Tworzenie anomalnych przedmiotów (patrz: Wydarzenie 124/1).
  • Wpływ na męskich osobników gatunku ludzkiego. Około ██% mężczyzn posiadających wiedzę o istnieniu bytu próbuje upodobnić się do obiektu, najczęściej przez przebieranie się i symulowanie działalności.
  • Wpływ na żeńskie osobniki gatunku ludzkiego. Około ██% kobiet posiadających wiedzę o istnieniu bytu przebiera się za [ZMIENIONO] i uważa się za wierne sługi obiektu (bądź jego przebranych naśladowców).
  • Wpływ na osobniki gatunku ludzkiego obu płci poniżej wieku wynoszącego czternaście (14) lat. Aż ██% posiadających wiedzę o istnieniu obiektu wpada w stan euforii i pełnego zaufania do obiektu. Zaufanie jest na tyle mocne, że są gotowe podjąć się czynności seksualnych, nakazanych im przez byt (bądź jego naśladowców). Osobniki pod tym wpływem zdają się oczekiwać otrzymania anomalnych przedmiotów.
  • Posiadanie anomalnego pojazdu, który jest zdolny poruszać się z prędkością około 1000 [km/s] (jest w stanie rozpędzić się do tej prędkości w czasie niemal natychmiastowym, co oznacza siłę większą o █████ razy od siły ciążenia).

Wydarzenie 124/1: Działalność bytu polega na nawiedzaniu domów ze spełnionymi wymaganiami, a następnie pozostawienie tam anomalnych przedmiotów, na każdym znajduje się dedykacja dla danej osoby. Anomalne przedmioty przypominają wszelkiego rodzaju zabawki, sprzęty elektroniczne, lecz zdarzają się też gałęzie pozbawione liści zwane [USUNIĘTO]. Prowadzone są badania mające wykazać, czy forma przedmiotów jest losowa, czy też zależą one od ich "odbiorców". Przedmioty mają właściwości memetyczne, wywołują stan euforii u osób, dla których zostały pozostawione. Wyjątek stanowią wspomniane gałązki, które wywołują stan smutku lub rozpaczy. W domach nawiedzonych przez byt zauważalne są ślady konsumpcji pozostawionych [ZMIENIONO] i [ZMIENIONO].

Notatka Profesora Koźmińskiego: Obawiam się, że ten cały SCP-PL-124-J nie istnieje.

Profesor Koźmiński w związku z wywołaniem stanu wstrząsu psychicznego u administratorów O5-█, O5-█ i O5-█ został oskarżony o działanie na szkodę Fundacji i przeniesiony na służbę przy obiekcie klasy Keter.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported