SCP-PL-126
ocena: +100+x
heritage-emblem.png

Ze względu na ważność dla całokształtu naszej strony i jej historii, poniższe dzieło zostało włączone do Dziedzictwa Polskiej Filii SCP.Identyfikator podmiotu: SCP-PL-126

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-126 należy przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu dostosowanym do wymiarów obiektu, jednocześnie umożliwiającym swobodne przeprowadzanie procedur testowych oraz konserwacyjnych.

Prawa dłoń obiektu musi być okryta sarkofagiem z wytrzymałego na uszkodzenia materiału. Sarkofag może być otwierany tylko za zgodą pracownika posiadającego 5 poziom upoważnienia. Przewiduje się wyjątkowo surowe reprymendy dla personelu który dokona nieupoważnionego użycia obiektu.

Decyzją kierownika projektu obiekt został przeniesiony dnia 16.10.2016 do Wymiarowej Strefy Przechowawczej PL-02 gdzie obecnie pozostaje w zabezpieczeniu.

Wymagania kadrowe: Zgodnie z rozporządzeniem kierownika projektu (Rozporządzenie numer 13-05H2 z dnia 12 października 2016 roku) wprowadzono rygorystyczne wymagania odnośnie dostępu poszczególnego personelu do określonych elementów obiektu. Informacje pozyskane od dnia rozporządzenia oraz wybrane dane z przed daty wymienionej udostępnione są jedynie dla personelu z poziomem upoważnienia 5, lub w przypadku konieczności dla wskazanych osób posiadających 4 poziom upoważnień. Równocześnie jedynie wymienione kadry upoważnione są do przeprowadzania ingerencji w SCP-PL-126-1 oraz przeprowadzania badań nad wymienionym. Personel posiadający poziom 3 jest upoważniony do wglądu wskazanej części poniższego dokumentu oraz może prowadzić/wykonywać badania dotyczące samej struktury i działania obiektu SCP-PL-126.

Opis: SCP-PL-126 to rzeźba przedstawiająca postać mężczyzny o dobrze zbudowanej, umięśnionej posturze, noszącego standardowy strój robotnika z połowy XX wieku. Postać przedstawiona jest w proporcjach 2:1 względem zwyczajnych rozmiarów człowieka, w lewej dłoni dzierży masywny młot kowalski, natomiast prawa jest wyciągnięta w geście powitalnym. Analiza nie wykazała nieprawidłowości w budowie posągu. Materiał budulcowy cechuje niezwykła twardość, osiągająca 7.4 punktów w skali Mohsa, mimo iż fizycznie przypomina szarą odmianę marmuru. Rzeźba stoi na sześciennym cokole wykutym z tego samego materiału, o długości boku 90 centymetrów [cm]; na cokole wyrzeźbiono frazę ''Да здравствует Господин!'' (''Da zdrawstwujet Gospodin!'', pol. ''Niech żyje Pan!'').

Za sprawą dotknięcia prawej dłoni rzeźby obiekt jest zdolny do przetransportowania danej osoby do wymiaru oznaczonego jako SCP-PL-126-1 (rzeczywistość Epsilon-Gamma-11). Przeniesienie następuje nagle, towarzyszy mu dźwięk przypominający wydmuchiwane powietrze pod dużym ciśnieniem oraz krótkotrwały błysk jasnego białego światła. Analiza termowizyjna nie wykazała zmian w temperaturze obiektu ani otoczenia. Błysk rozprzestrzenia się maksymalnie na odległość 3 metrów, po czym światło gwałtownie traci na jasności.

Miejscem docelowym teleportacji są opustoszałe ruiny budynku nieznanej funkcji w którym znajduje się obiekt identyczny do SCP-PL-126. Powrót do miejsca początkowego następuje w ten sam sposób co przeniesienie do wymienionej alternatywnej rzeczywistości. Przenoszenie następuje tylko w przypadku bezpośredniego kontaktu fizycznego jednostki ludzkiej z prawą dłonią rzeźby, przenoszenie przedmiotów jest możliwe nawet w przypadku obiektów wielkogabarytowych, jedynym warunkiem jest kontakt bezpośredni osoby z przenoszonym przedmiotem. Należy liczyć się z tym, iż po przeniesieniu osoba oraz ewentualny obiekt będą znajdować się w identycznym położeniu względem rzeźby jakie miało miejsce w pozycji początkowej.

SCP-PL-126-1 jest alternatywnym wszechświatem będącym niemalże identycznym do naszej rzeczywistości. Alternatywną Ziemię charakteryzuje istnienie jedynej jednostki państwowej zwanej ''Związek Socjalistycznych Republik Ziemskich'' w której ideologią główną jest doktryna komunistyczna.

Charakterystyka społeczna: Społeczeństwo zamieszkujące SCP-PL-126-1 wyróżnia wiele nietypowych cech. Wygląda na to, że żadna osoba nie przywiązuje jakiejkolwiek uwagi do podstawowych związków i wartości rodzinnych, wręcz przeciwnie — wszyscy traktują siebie nawzajem z wielkim szacunkiem i oddaniem. Ludzie nie posiadają jakichkolwiek dóbr prywatnych, w infrastrukturze miejskiej znajdują się przede wszystkim domy otwarte gdzie mieszkańcy mogą spędzać dowolną ilość czasu w dowolnym miejscu. Nie wynikają jednocześnie z tego żadne konflikty, samo społeczeństwo wydaje się być nader pokojowe; organy porządkowe nie istnieją, między poszczególnymi jednostkami nigdy nie dochodzi do konfliktów. Podział wartościowy jednostek nie ma miejsca. Głównym i najważniejszym elementem życia społecznego jest praca, którą wykonuje każdy i równocześnie wszyscy są oddani swoim obowiązkom, mimo jednolitej zapłaty bez względu na wykonywany zawód. Należy przytoczyć że jako zapłatę wydaje się specjalne bony, niemalże identyczne do znanych ''kartek'', dzięki którym można nabyć wszelakie potrzebne przedmioty oraz żywność. Interesującym faktem jest to, że obywatele najwyraźniej nie czerpią korzyści z posiadania nadmiernej ilości danego towaru, w przypadku nadwyżki oddają je osobom z niedostatkiem lub do specjalnych punktów zbiórki.

Pojęcie handlu jest niestosowane. Obrót towarami opiera się na bezpłatnym dostarczaniu ich do wyznaczonych punktów oraz między różnymi miejscami na świecie. Ze względu na brak zainteresowania zyskiem oraz nieużywaniem środków płatniczych, rozwojowi uległo wiele gałęzi gospodarki, transportu oraz technologii. Szacuje się że Ziemia w SCP-PL-126-1 jest o 30 lat do przodu w stosunku do naszego społeczeństwa, aczkolwiek technologia skupia się najbardziej wokół przemysłu produkcyjnego i wydobywczego. Warto zaznaczyć iż językiem międzynarodowym jest forma rosyjskiego z nieznacznymi zmianami gramatycznymi i leksykalnymi.1


Pozyskane dotychczas informacje wskazują iż w roku 2001 według kalendarza obowiązującego w SCP-PL-126-12 doszło do tak zwanej "Wielkiej Rewolucji" w której wyniku miejsce miało całkowite usunięcie ustroju kapitalistycznego oraz nierówności społecznej, jak również zapoczątkowania ogólnoświatowego zapanowania ideologii komunistycznej. Miano wtedy dopuścić się profanacji szczątków wszystkich przywódców reżimów komunistycznych argumentując to ich "zepsuciem pokusą zysku osobistego oraz zniszczeniem dobrego imienia komunizmu", podczas rewolucji miało miejsce także tajemnicze zdarzenie znane jako "Zachodnia Czystka". Co ciekawe w posiadanych źródłach historycznych oprócz opisania pozytywnych skutków oraz powszechnego wychwalania (nierzadko uważanego za komiczne) nie zawarto szczegółów ''Wielkiej Rewolucji'', aczkolwiek można wywnioskować że miała ona charakter gwałtowny i stosunkowo szybki.3

Prekursorem "Wielkiej Rewolucji" oraz znaczącą osobistością miał być niejaki "Gospodin"4 — nieznany z imienia oraz nazwiska mężczyzna za którego sprawą doszło do rewolucji i której był czynnym członkiem, oraz najprawdopodobniej przywódcą.

''Gospodin" z racji swej znaczącej roli w rzeczywistości Epsilon-Gamma-11 został oznaczony desygnatem SCP-PL-126-2. Fizycznie przedstawiany jest jako dobrze zbudowany, umięśniony, krótko ostrzyżony, noszący strój robotnika. Atrybutami tej osobistości jest często dzierżony przez niego sierp oraz młot lub masywny czerwony sztandar, czyli standardowe symbole komunizmu.

SCP-PL-126-2 jest uosobieniem idealnego robotnika, co podkreślać ma m.in. noszony przez niego strój oraz przedstawianie go jako czynną osobę pracującą razem z ludem. "Gospodin" przedstawiany jest na wielu plakatach oraz pomnikach, zazwyczaj w dumnych pozycjach bądź ukazujących czynności podczas pracy, jak i typowo propagandowe — wyciąganie ręki do innej osoby, prezentowanie swych atrybutów.

Według propagandy "Gospodin" jak wspomniano wyżej, pracuje razem ze społeczeństwem oraz podróżuje po świecie spotykając się z ludem i doglądając skutki wywołanej przez siebie rewolucji. Praktycznie każdy obywatel pragnie w znacznym stopniu spotkać się z tym osobnikiem. Pozyskane dane nie pozwalają ustalić pochodzenia i życiorysu "Gospodina", najprawdopodobniej są one niedostępne bądź celowo ukrywane. Równocześnie sama postać jest tajemnicza swoją egzystencją — nie wiadomo, czy jest on samodzielnym przywódcą czy wyręcza się pomocnikami. Aparat propagandowy przeprowadzany przez samo społeczeństwo skutecznie rozprzestrzenia wizerunek "Gospodina" i nieustannie buduje jego legendę opartą na pracy, wytrwałości oraz pragnieniu dobra całego społeczeństwa z punktu widzenia prostego robotnika. Nie mniej jednak, sami obywatele nie stoją za prowadzeniem kampanii propagandowej a ona sama jest najwyraźniej odgórnie sterowana przez nieznane jednostki. Pozycja Fundacji oraz skuteczne zatajanie istotnych faktów w Epsilon-Gamma-11 nie pozwoliło ustalić źródła działań propagandowych oraz podmiotów za nie odpowiedzialnych, ich istnienie jest praktycznie nie wykluczone.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie przedstawienia "Gospodina" ukazują jedynie proste zarysy jego twarzy.

Dodatek: Według rozporządzenia kierownika projektu zdecydowano aby ingerencja Fundacji w społeczeństwo Epsilon-Gamma-11 była ograniczona do niezbędnego minimum ze względu na wartość badawczą płynącą z obserwacji samoistnie rozwijającego się społeczeństwa.O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported