SCP-PL-130
ocena: +17+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-130

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Podmiot przechowywany jest w Strefie ██. SCP-PL-130-1 znajduje się w w pomieszczeniu o wymiarach 6 x 10 x 5 [m]. W ścianach są wmurowane pozostałości po zniszczonych instancjach SCP-PL-130-2. Przechowalni pilnuje 2 ochroniarzy z poziomem upoważnienia 3. Funkcjonariusze są wyposażeni w standardowe karabiny oraz w granaty ręczne z gazem w który skład wchodzi tkanka kostna SCP-PL-130-2. Jeżeli dojdzie do przełamania zabezpieczeń zaleca się unieszkodliwić podmiot za pomocą gazu, a następnie zniszczyć "ciało", w którym znajduje się SCP-PL-130-1.

Opis: SCP-PL-130 dzieli się na dwie części: na SCP-PL-130-1 (określany jako "Dusza"), oraz na SCP-PL-130-2 (określany jako "ciało").
SCP-PL-130-1 z wyglądu przypomina blade źródło światła lekko zabarwione na niebiesko, które ma zdolność do lewitacji. Podmiot jest świadomy i inteligentny, jednak nie posiada on umiejętności mowy, oraz niechętnie współpracuje z personelem Fundacji. Obiekt narzeka też na brak swobody i na niemożność tworzenia kolejnych instancji SCP-PL-130-2. Byt jeżeli ma do tego środki będzie konstruował "ciała".

SCP-PL-130-2 to kukły, które zostały stworzone przez "Dusze". Wyglądem przypominają one humanoidy, prawdopodobnie zbudowane na wzór człowieka, lecz wykonane są w miernej jakości, co nie umożliwia bliższą identyfikacje oryginalnego wzoru. Byty te są najczęściej zrobione z mięsa oraz kości, jednak jeżeli SCP-PL-130-1 nie będzie miał dostępu do tych składników może skonstruować kukły z dowolnej materii organicznej. Po skonstruowaniu podmiotów "Dusza" będzie ich unikał od 10 minut do 12 godzin, czas ten jest określany mianem "dojrzewania". Po tym okresie będzie on mógł wejść w interakcje z wyżej wymienionymi bytami. Obiekty zyskują anomalne właściwości po interakcji z "Duszą", lub z SCP-PL-130-X.

Jeżeli w pobliżu SCP-PL-130-1 znajdzie się "ciało", oba obiekty scalą się tworząc SCP-PL-130-X. Następuje to poprzez wnikniecie "Duszy" do podmiotu. Jeżeli do tego dojdzie z otworów "ciała" zacznie wydzielać się blade światło, a sam podmiot zostanie ożywiony, oraz zyska zdolność mowy. Jeżeli obiekt zostanie zniszczony SCP-PL-130-1 wróci do stanu pierwotnego.

Jeśli w okolicy SCP-PL-130-X będzie znajdować się SCP-PL-130-2, który przeszedł okres "dojrzewania", podmiot będzie dążył do dotknięcia obiektu. Jeżeli to nastąpi "ciało" uzyska zdolność do ruchu, ale będzie podporządkowane SCP-PL-130-X, co skutkuje przymusowym wykonywaniem przez byt poleceń "Duszy", które prawdopodobnie są przekazywane telepatycznie. Poczynania obiektów w tej fazie są nieprzewidywalne, "Dusza" będzie próbował postępować jak człowiek, co może prowadzić zarówno do bezmyślnych czynności, jak i do skomplikowanych i przemyślanych działań. Z związku z tym że SCP-PL-130-X może tworzyć SCP-PL-130-2 w ilości nieograniczonej, zaleca się natychmiastowo niszczyć podmiot zaraz po "połączeniu".

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported