SCP-PL-132
ocena: +11+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-132

Klasa podmiotu: Bezpieczne Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt, gdy jest nieużywany, powinien być przechowywany na podłodze w centrum pomieszczenia przechowawczego. Pomieszczenie to powinno być całkowicie puste, a ściany i sufit pozbawone wystających elementów. Dostęp do obiektu może być przyznany tylko na czas zatwierdzonych eksperymentów naukowcom poziomu 3. lub wyższego, a także 2. gdy pracują pod stałym nadzorem pracownika naukowego o wyższych uprawnieniach. Uruchamianie SCP-PL-132 dozwolone jest tylko w celu przeprowadzania eksperymentów. Z powodu incydentu PL-132-02 obiekt aktualnie nie jest zabezpieczony. Cały sektor badawczy C Ośrodka PL-4, w którym doszło do incydentu pozostaje zamknięty i odseparowany za pomocą granicznych śluz powietrznych od reszty placówki. Śluzy powietrzne podlegają regularnej kontroli technicznej a cały sektor znajduje się pod stałą obserwacją pod kątem szczlności ścian. Dostęp do sektora przyznaje się tylko wykwalifikowanym ekipom poszukiwawczym oraz technikom odpowiedznianym za konserwację śluz i reszty sektora.

Opis: SCP-PL-132 jest to elektroniczne urządzenie w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 40*15*15 [cm], wykonane z aluminium. Na spodniej ścianie znajdują się 4 małe gumowe nóżki, natomiast na górnej kolejno od lewej trzy obiekty: wykonany z czerwonego polipropylenu przycisk podpisany "ssanie", dźwignia z napisem "zwolnij" oraz obiekt przypominający lejek wykonany z nieznanego materiału brudnozłotego koloru. Na przedniej ścianie znajduje się wyświetlacz ciekłokrystaliczny mogący wyświetlić 20 cyfr i podpisany z prawej "m3". Na lewej, kwadratowej ścianie umieszczone jest gniazdo ładowania C14 wg specyfikacji IEC 60320, które jest często spotykane np. jako wejście zasilania komputerów stacjonarnych.1
SCP-PL-132 zaczyna wykazywać swoje anomalne własności, gdy zostaje przytrzymany przycisk "ssanie". Wtenczas podmiot zaczyna niejako pochłaniać otaczającą go przestrzeń i przechowywać w swoim wnętrzu, co użytkownik postrzega jako fizyczne zmniejszanie się pomieszczenia, w którym korzysta z urządzenia, o tę samą objętość, która jest pokazywana na wyświetlaczu w metrach sześciennych. Urządzenie wstrzymuje swoją pracę, gdy przycisk zostaje puszczony. Dźwignia "zwolnij" po pociągnięciu powoduje niemal natychmiastowe2 wypuszczenie całej pobranej przestrzeni. Działanie urządzenia można także zaobserwować we wszelkich pudełkach, pojemnikach oraz naturalnych zamkniętych przestrzeniach takich jak np. jaskinie. Stwierdzono, że SCP-PL-132 swoim działaniem bezpośrednio zakrzywia otaczającą go przestrzeń, co jest przyczyną istnienia wielu specyficznych właściwości podmiotu, które badano podczas eksperymentów serii II i III.

Streszczenie najważniejszych eksperymentów:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported