SCP-PL-133
ocena: +10+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-133

Klasa podmiotu: Bezpieczny

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekty znajdują się w pomieszczeniu magazynowym Ośrodka PL-17. Wszystkie testy z użyciem podmiotu muszą być wykonywane w wyznaczonych przez traktat lokalizacjach1. Po ostatnich wydarzeniach2 całkowicie zabrania się używania SCP-PL-133-02.

Opis: SCP-PL-133 to naboje kalibru 9mm wykonane z miedzi. Kiedy obiekt uderzy w ciało stałe przetransportuje wszystko w promieniu 10 centymetrów do alternatywnej rzeczywistości. W razie gdy przeniesiona zostanie tylko część przedmiotu cała powierzchnia ubytku pokryje się jasną poświatą. Dodatkowo części są w stanie ciągłego połączenia mimo rozerwania fizycznego. Po przeniesieniu do innego wymiaru instancja wciąż zachowuje pęd powodując dalsze uszkodzenia.

Rzeczywistość, do której zostanie przeniesiona materia zależy od wariantu obiektu, jakiego się użyje. Podmioty zostały podzielone ze względu na kolor obwódki pokrywającej łuskę: niebieski (SCP-PL-133-01), żółty (SCP-PL-133-02), czerwony (SCP-PL-133-03). Obiekt nie transportuje materii na dokładne współrzędne geograficzne w innej rzeczywistości. Podmiot posiada własny system określania położenia, dlatego mimo przenoszenia na inne współrzędne geograficzne obiekty przesuwają się o określoną odległość. Pozwala to ustalić strefy, w których można testować instancje bez ryzyka dekonspiracji.

Udało się potwierdzić, że wszystkie wymiary, do których prowadzą obiekty posiadają jego własną wersję. Wygląd podmiotu zależy od poziomu rozwoju technologicznego, zawsze przybiera formę najpopularniejszej amunicji do broni krótkiej. Wszystkie rzeczywistości posiadają trzy warianty instancji, ale ich ilość jest różna3.

Pozyskanie obiektu: Nocy 01.06.20██r. na 02.06.2███r. agent polowy ██████ █████ pracując w stacjonarnej jednostce logistycznej na terenie Śląskiego Okręgu Wojskowego odebrał informacje o nieautoryzowanym transporcie amunicji. Kierowca twierdzi, że nie pamięta kto mu zlecił dostawę, ani skąd wyruszył. Podczas poszukiwania dokumentacji o pochodzeniu transportu za zgodą oficerów przeprowadzono badania amunicji. W trakcie testów balistycznych ujawniono właściwości anomalne obiektu. Wezwano MFO Theta-03, które zabrało wszystkie skrzynie zawierające łącznie 30 000 jednostek podmiotów. Następnie wszystkim pracownikom jednostki podano preparat amnezyjny klasy A.

Dodatek PL-133-01: W związku z zabezpieczeniem obiektu, który wpływa na inne rzeczywistości postanowiono ustalić zasady dotyczące użytkowania podmiotu. Traktat ustanowiło 3 członków personelu administracyjnego, każdy z innej organizacji. Przy użyciu instancji skonstruowano centrum łączności, w którym Dyrektor ośrodka ██ (pracownik Fundacji), Członek Rady S7 ( pracownik Fundacji rzeczywistości SCP-PL-133-01) oraz Przewodniczący rady nadzorczej PZ (członek Stowarzyszenia) podpisali dokument regulujący przepisy korzystania z obiektu.

Dodatek PL-133-02: Dnia 09.07.20██r. na jednym z korytarzy ośrodka ██ dokonała się nieautoryzowana manifestacja SCP-PL-133. Przedmiotem tym był zestaw kartek papieru z ostrzeżeniem dotyczącym władz rzeczywistości PL-133-02 i ich planów przywłaszczenia podmiotów pod kontrolą Fundacji oraz rysunek technicznym bomby atomowej. Z tego powodu utworzono specjalny oddział złożony z saperów wyspecjalizowanych w rozbrajaniu ładunków atomowych. Prawdopodobnym autorem listu jest członek jednej z organizacji przeciwstawiającej się władzy państwa kościelnego.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported