SCP-PL-134
ocena: +23+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-134

Klasa podmiotu: Euclid

Poziom zagrożenia: Żółty

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-134 pozostaje nieustannie zanurzony wewnątrz zbiornika z wytrzymałego polimeru, w całości wypełnionego zwyczajną wodą. Wszelka aktywność ruchowa obiektu musi być monitorowana, natomiast każdy jej wzrost musi być natychmiast zgłoszony pracownikowi poziomu 3 lub wyższemu.

W razie ewentualnego uszkodzenia zbiornika i skutkującemu temu wydostaniu się SCP-PL-134, wmontowany system zraszaczy ma za zadanie spowolnić obiekt do czasu wkroczenia personelu zabezpieczającego.

Opis: SCP-PL-134 to ożywiona, humanoidalna istota przypominająca wyglądem młodego mężczyznę będącego w zaawansowanym stanie rozkładu, z cechami charakterystycznymi dla długotrwałego przebywania pod wodą — skóra jest blada, silnie pomarszczona, widoczne sine przebarwienia, źrenice mętne. Postęp gnicia tkanek nie został zaobserwowany od czasu pozyskania. Obiekt jest zdolny do poruszania się, pomimo znacznej degradacji narządów wewnętrznych oraz tkanki mięśniowej. Sposób funkcjonowania SCP-PL-134 nie jest rozpoznany; badania elektroencefalograficzne wykazały brak aktywności mózgowej, nie wykryto również jakiegokolwiek aktywnego przewodnictwa nerwowego.

Aktywność ruchowa SCP-PL-134 zmniejsza się wówczas, gdy obiekt wejdzie kontakt z ciekłą wodą w ilości okrywającej minimum 30% powierzchni ciała w stabilności pokrycia wynoszącej przynajmniej 10 sekund [s]; działanie wody na SCP-PL-134 zostało zastosowane w przechowywaniu obiektu. Nie poznano przyczyny takiej reakcji obiektu na wodę, który widocznie stara się unikać jej w ilościach mogących spowodować spowolnienie poruszania się.

Obiekt posiada anomalną właściwość wiedzy na temat aktualnego miejsca przebywania, stanu zdrowia oraz czynności wykonywanej przez Natalię ████████, transseksualną dziewczynę nie posiadającej wiedzy na temat istnienia SCP-PL-134, do czasu Incydentu 134-I, podczas którego obiekt został pozyskany. Dla celów raportu, wspomniana będzie określana mianem 134-1. Pomijając fizyczne zmiany wprowadzone przez 134-1 odnośnie swojego wyglądu, ona wraz z SCP-PL-134 są niezwykle podobni, włączając w to proporcje ciała, posturę, charakterystyczne cechy wyglądu oraz, jak wykazały badania, posiadają identyczny kod genetyczny. Pomimo tych cech, 134-1 nie posiada jakichkolwiek znamion anormalności.

SCP-PL-134 wykazuje oznaki świadomości oraz rozumności podobne do ludzkich, z niewielkimi odchyłami charakterystycznymi dla zachowań czysto instynktownych. Podmiot jest zdolny do porozumiewania się (wokalizacje zachodzą mimo braku udziału oddychania) w języku polskim, używając prostego słownictwa, zawsze kierując rozmowę na prośby/naleganie rozmówcy do umożliwienia bądź ułatwienia obiektowi konfrontacji z Natalią ████████. Podmiot odnosi się w stosunku do niej pogardliwie, wulgarnie, stosując proste, negatywne określenia, nie często powtarzające się w jednej wypowiedzi. Głównym wątkiem poruszanym przez SCP-PL-134 jest "zemsta" na 134-1, za przyczynę której obiekt określa pewne zdarzenie z przeszłości, nie opowiadając jednak o nim wprost. (Patrz Dodatek 134-B). Na podobizny 134-1 podmiot reaguje agresywnie, dążąc do ich zniszczenia wszelkimi możliwymi w danej sytuacji sposobami.

Pozostawiony na wolności, obiekt będzie nieustannie przemieszczał się w kierunku 134-1, korzystając z najszybszej i dogodnej trasy, w miarę możliwości prosząc osoby postronne o pomoc w szybszym przedostaniu się do celu. W przypadku akceptacji prośby, obiekt może wejść w dialog z pomagającą mu osobą, którego tematem zazwyczaj jest 134-1, przedstawiana przez byt zawsze w negatywnym kontekście. W przypadku odmowy obiekt może okazać nieznaczne oznaki agresji słownej, po czym oddali się w stałym kierunku podążania.

Oprócz wyżej wymienionego agresywnego nastawienia wobec 134-1, obiekt SCP-PL-134 nigdy samoistnie nie będzie dokonywał negatywnych czynności wobec osób postronnych. Jedyne przypadki agresji obiektu mają miejsce w przypadku zatrzymywania bytu i uniemożliwienia mu przemieszczania się w kierunku 134-1. Nie są to jednak działania czysto ofensywne, lecz jedynie defensywa mająca na celu uwolnienie się od potencjalnego napastnika.

Notatka: Dla celów bezpieczeństwa Natalii ████████ zarządzono, aby nigdy nie doszło do konfrontacji obydwu podmiotów, co może najprawdopodobniej zakończyć się śmiercią 134-1.


Dodatek #134-A/1: Przesłuchanie Natalii ████████:

Dodatek #134-A/2: Sprawozdanie z przeprowadzonego śledztwa

Dodatek #134-B: Przesłuchanie SCP-PL-134

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported